WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Slovak

1 2 3 6
Filter ↓ Sort ↓ All (78) Untranslated (41) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
Making WordPress multilingual Pridá do WordPress podporu viacerých jazykov Details

Making WordPress multilingual

Pridá do WordPress podporu viacerých jazykov

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Short description.
Date added:
2015-12-13 13:51:18 GMT
Translated by:
maroskucera
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
Polylang Polylang Details

Polylang

Polylang

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Plugin name.
Date added:
2015-10-30 16:58:17 GMT
Translated by:
xKatka
Priority of the original:
high
More links:
or Cancel
You need a separate addon to make Polylang and WooCommerce work together. <a href="https://polylang.pro/downloads/polylang-for-woocommerce/">A Premium addon</a> is available. You have to log in to add a translation. Details

You need a separate addon to make Polylang and WooCommerce work together. <a href="https://polylang.pro/downloads/polylang-for-woocommerce/">A Premium addon</a> is available.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Comment:
Found in faq list item.
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Is Polylang compatible with WooCommerce? Je Polylang kompatibilný s WooCommerce? Details

Is Polylang compatible with WooCommerce?

Je Polylang kompatibilný s WooCommerce?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in faq header.
Date added:
2017-04-19 10:19:43 GMT
Translated by:
ov3cka
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<a href="https://polylang.pro">Polylang Pro</a> users have access to our helpdesk. Používatelia <a href="https://polylang.pro">Polylang Pro</a> majú prístup k našej technickej podpore. Details

<a href="https://polylang.pro">Polylang Pro</a> users have access to our helpdesk.

Používatelia <a href="https://polylang.pro">Polylang Pro</a> majú prístup k našej technickej podpore.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in faq list item.
Date added:
2016-04-29 12:47:54 GMT
Translated by:
maroskucera
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Read the <a href="https://polylang.pro/doc/">documentation</a>. It includes a <a href="https://polylang.pro/doc-category/faq/">FAQ</a> and the <a href="https://polylang.pro/doc-category/developers/">documentation for developers</a>. Prečítajte si <a href="https://polylang.pro/doc/">dokumentáciu [EN]</a>. Obsahuje aj <a href="https://polylang.pro/doc-category/faq/">FAQ [EN]</a> a <a href="https://polylang.pro/doc-category/developers/">dokumentáciu pre vývojárov [EN]</a>. Details

Read the <a href="https://polylang.pro/doc/">documentation</a>. It includes a <a href="https://polylang.pro/doc-category/faq/">FAQ</a> and the <a href="https://polylang.pro/doc-category/developers/">documentation for developers</a>.

Prečítajte si <a href="https://polylang.pro/doc/">dokumentáciu [EN]</a>. Obsahuje aj <a href="https://polylang.pro/doc-category/faq/">FAQ [EN]</a> a <a href="https://polylang.pro/doc-category/developers/">dokumentáciu pre vývojárov [EN]</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in faq list item.
Date added:
2016-04-29 12:47:04 GMT
Translated by:
maroskucera
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
First time users should read <a href="https://polylang.pro/doc-category/getting-started/">Polylang - Getting started</a>, which explains the basics with a lot of screenshots. Ak používate Polylang prvý krát, mali by ste si prečítať <a href="https://polylang.pro/doc-category/getting-started/">Polylang - Začíname [EN]</a>, kde sú vysvetlené základy aj v sprievode mnohých snímok obrazovky. Details

First time users should read <a href="https://polylang.pro/doc-category/getting-started/">Polylang - Getting started</a>, which explains the basics with a lot of screenshots.

Ak používate Polylang prvý krát, mali by ste si prečítať <a href="https://polylang.pro/doc-category/getting-started/">Polylang - Začíname [EN]</a>, kde sú vysvetlené základy aj v sprievode mnohých snímok obrazovky.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in faq list item.
Date added:
2016-04-29 12:50:29 GMT
Translated by:
maroskucera
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Do you need translation services? Potrebujete prekladateľské služby? Details

Do you need translation services?

Potrebujete prekladateľské služby?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in faq header.
Date added:
2016-04-29 12:48:10 GMT
Translated by:
maroskucera
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Don't hesitate to <a href="http://wordpress.org/support/view/plugin-reviews/polylang#postform">give your feedback</a>. Neváhajte nám <a href="http://wordpress.org/support/view/plugin-reviews/polylang#postform">dať spätnú väzbu</a>. Details

Don't hesitate to <a href="http://wordpress.org/support/view/plugin-reviews/polylang#postform">give your feedback</a>.

Neváhajte nám <a href="http://wordpress.org/support/view/plugin-reviews/polylang#postform">dať spätnú väzbu</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2016-04-29 12:51:28 GMT
Translated by:
maroskucera
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The author does not provide support on the wordpress.org forum. Support and extra features are available to <a href="https://polylang.pro">Polylang Pro</a> users. Autor neposkytuje podporu na fórach na wordpress.org. Prístup k podpore a ďalším funkciám majú používatelia <a href="https://polylang.pro">Polylang Pro</a>. Details

The author does not provide support on the wordpress.org forum. Support and extra features are available to <a href="https://polylang.pro">Polylang Pro</a> users.

Autor neposkytuje podporu na fórach na wordpress.org. Prístup k podpore a ďalším funkciám majú používatelia <a href="https://polylang.pro">Polylang Pro</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2016-04-29 12:53:07 GMT
Translated by:
maroskucera
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Install and activate the plugin as usual from the 'Plugins' menu in WordPress. Nainštalujte a aktivujte modul ako zvyčajne v menu &#8222;Moduly&#8220; vo WordPress. Details

Install and activate the plugin as usual from the 'Plugins' menu in WordPress.

Nainštalujte a aktivujte modul ako zvyčajne v menu &#8222;Moduly&#8220; vo WordPress.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in installation list item.
Date added:
2016-01-31 15:49:26 GMT
Translated by:
maroskucera
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you wish to migrate from WPML, you can use the plugin <a href="https://wordpress.org/plugins/wpml-to-polylang/">WPML to Polylang</a> Ak chcete premigrovať z WPML, môžete použiť modul <a href="https://wordpress.org/plugins/wpml-to-polylang/">WPML to Polylang</a> Details

If you wish to migrate from WPML, you can use the plugin <a href="https://wordpress.org/plugins/wpml-to-polylang/">WPML to Polylang</a>

Ak chcete premigrovať z WPML, môžete použiť modul <a href="https://wordpress.org/plugins/wpml-to-polylang/">WPML to Polylang</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2016-01-31 15:54:21 GMT
Translated by:
maroskucera
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you wish to use a professional or automatic translation service, you can install <a href="https://wordpress.org/plugins/lingotek-translation/">Lingotek Translation</a>, as an addon of Polylang. Lingotek offers a complete translation management system which provides services such as translation memory or semi-automated translation processes (e.g. machine translation &gt; human translation &gt; legal review). Ak chcete použiť službu profesionálneho alebo automatického prekladu, môžete si nainštalovať <a href="https://wordpress.org/plugins/lingotek-translation/">Lingotek Translation</a> ako zásuvný modul do Polylang. Lingotek ponúka kompletný systém na správu obsahu, ktorý ponúka služby ako pamäť prekladov alebo proces poloautomatického prekladu (napr. strojový preklad &gt; ľudský preklad &gt; právna kontrola). Details

If you wish to use a professional or automatic translation service, you can install <a href="https://wordpress.org/plugins/lingotek-translation/">Lingotek Translation</a>, as an addon of Polylang. Lingotek offers a complete translation management system which provides services such as translation memory or semi-automated translation processes (e.g. machine translation &gt; human translation &gt; legal review).

Ak chcete použiť službu profesionálneho alebo automatického prekladu, môžete si nainštalovať <a href="https://wordpress.org/plugins/lingotek-translation/">Lingotek Translation</a> ako zásuvný modul do Polylang. Lingotek ponúka kompletný systém na správu obsahu, ktorý ponúka služby ako pamäť prekladov alebo proces poloautomatického prekladu (napr. strojový preklad &gt; ľudský preklad &gt; právna kontrola).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2016-01-31 15:53:17 GMT
Translated by:
maroskucera
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Polylang allows you to create a bilingual or multilingual WordPress site. You write posts, pages and create categories and post tags as usual, and then define the language for each of them. The translation of a post, whether it is in the default language or not, is optional. Polylang vám umožňuje vytvoriť dvoj alebo viacjazyčné webové stránky WordPress. Písanie článkov, stránok, pridávanie kategórií a značiek prebieha ako obyčajne, potom pre každú položku nastavíte jazyk. Preloženie príspevku, či už je v predvolenom jazyku alebo nie, je nepovinné. Details

Polylang allows you to create a bilingual or multilingual WordPress site. You write posts, pages and create categories and post tags as usual, and then define the language for each of them. The translation of a post, whether it is in the default language or not, is optional.

Polylang vám umožňuje vytvoriť dvoj alebo viacjazyčné webové stránky WordPress. Písanie článkov, stránok, pridávanie kategórií a značiek prebieha ako obyčajne, potom pre každú položku nastavíte jazyk. Preloženie príspevku, či už je v predvolenom jazyku alebo nie, je nepovinné.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2016-01-31 15:58:06 GMT
Translated by:
maroskucera
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The Edit Post screen with the Languages metabox Obrazovka úpravy článku s oddielom Jazyky Details

The Edit Post screen with the Languages metabox

Obrazovka úpravy článku s oddielom Jazyky

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
Screenshot description.
Date added:
2016-01-31 16:05:11 GMT
Translated by:
maroskucera
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 6
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar