WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Albanian

Filter ↓ Sort ↓ All (274) Translated (274) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (273)
1 4 5 6 7 8 19
Prio Original string Translation
Release Date: June 19th, 2020 Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 19 qershor, 2020 Details
Release Date: June 19th, 2020
Comment

Found in changelog paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-06-21 10:50:28 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
low
Updated Pro screen to include the Delivery module U përditësua skena Pro për të përfshirë modulin Dorëzim Details
Updated Pro screen to include the Delivery module
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-06-21 10:50:47 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
low
The collection author no longer needs to enter the password to access password protected collections (Thx Charles O.) Autori i koleksionit s’ka më nevojë të japë fjalëkalimin për të hyrë në koleksione të mbrojtur me fjalëkalim (Faleminderit Charles O.) Details
The collection author no longer needs to enter the password to access password protected collections (Thx Charles O.)
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-06-21 10:53:11 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
low
Enhancements <ul> <li>The collection password will now be accessible in the approved view (Thx Michal) Zgjerime <ul> <li>Fjalëkalimi i koleksionit tanimë do të jetë i përdorshëm te pamja e të miratuarave (Faleminderit Michal) Details
Enhancements <ul> <li>The collection password will now be accessible in the approved view (Thx Michal)
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-06-21 10:52:58 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
low
Release Date: June 17th, 2020 Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 17 qershor, 2020 Details
Release Date: June 17th, 2020
Comment

Found in changelog paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-06-17 15:13:14 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
low
Prepare for upcoming Delivery Pro module release Përgatitje për hedhjen së shpejti në qarkullim të modulit Delivery Pro Details
Prepare for upcoming Delivery Pro module release
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-06-17 15:13:14 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
low
You can now disable sending collection passwords with the email to the client in the settings Tanimë mund të çaktivizoni që nga rregullimet dërgim fjalëkalimesh koleksionesh me email-in për klientin Details
You can now disable sending collection passwords with the email to the client in the settings
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-06-17 15:13:14 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
low
You can now disable random collection slugs in the settings Tani mund të çaktivizoni që nga rregullimet identifikues kuturu koleksionesh Details
You can now disable random collection slugs in the settings
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-06-17 15:13:14 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
low
You can now download a text file that contains the proofing information for archiving/save keeping Tani mund të shkarkoni një kartelë tekst që përmban të dhënat e miratimit, për arkivim ose ruajtje Details
You can now download a text file that contains the proofing information for archiving/save keeping
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-06-21 10:54:51 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
low
You can now see which images are selected even before the collection is approved Tani mund shihni cilat figura janë përzgjedhur, madje përpara se të miratohet koleksioni Details
You can now see which images are selected even before the collection is approved
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-06-17 15:13:14 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
low
Enhancements <ul> <li>New approved view Thellime <ul> <li>Pamje e re për të miratuarit Details
Enhancements <ul> <li>New approved view
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-06-17 15:13:14 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
low
Release Date: March 13th, 2020 Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 13 mars, 2020 Details
Release Date: March 13th, 2020
Comment

Found in changelog paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-14 09:52:49 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
low
Fix a bug where a php notice could show up when using NextGen Gallery (Thx Helene V.) Ndreqje e një të mete, nën të cilën do të shfaqej një njoftim PHP kur përdoret NextGen Gallery (Faleminderit Helene V.) Details
Fix a bug where a php notice could show up when using NextGen Gallery (Thx Helene V.)
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-14 09:52:49 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
low
Fix an issue where picu images, that were uploaded with a specific IPTC keyword, could show up in a keyword based gallery, created with the Media Library Assistant plugin (Thx Thorsten K.) Ndreqje e një problemi, nën të cilin figura picu, që qenë ngarkuar me një fjalëkyç të dhënë IPTC, do të shfaqeshin nën një galeri të bazuar në fjalëkyç, krijuar me shtojcën Media Library Assistant (Faleminderit Thorsten K.) Details
Fix an issue where picu images, that were uploaded with a specific IPTC keyword, could show up in a keyword based gallery, created with the Media Library Assistant plugin (Thx Thorsten K.)
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-14 09:52:49 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
low
Fix an issue were full sized images could be loaded in the collection overview (Thx Charles O.) Ndreqje e një problemi, nën të cilin figura në madhësi të plotë mund të ngarkoheshin te një përmbledhje koleksioni (Faleminderit Charles O.) Details
Fix an issue were full sized images could be loaded in the collection overview (Thx Charles O.)
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-14 09:52:49 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
low
1 4 5 6 7 8 19
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as