WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Albanian

Filter ↓ Sort ↓ All (272) Translated (272) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (271)
1 2 3 4 5 19
Prio Original string Translation
Emails are not working Email-et s’funksionojnë Details
Emails are not working
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-14 09:52:49 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
I have a problem. Where can I get help? Kam një problem. Ku mund të marr ndihmë? Details
I have a problem. Where can I get help?
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-14 09:52:49 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
PHP 7.1 PHP 7.1 Details
PHP 7.1
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-27 17:20:08 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
<a href="https://picu.io/pro/theft-protection/">Theft Protection</a> helps you to prevent image theft from picu collections by adding a watermark to your uploads and more. <a href="https://picu.io/pro/theft-protection/">Mbrojtja Nga Vjedhjet</a> ju ndihmon të parandaloni vjedhje figurash të koleksioneve picu përmes shtimit të një shenjë <em>watermark</em> te ngarkimet tuaja dhe më tepër. Details
<a href="https://picu.io/pro/theft-protection/">Theft Protection</a> helps you to prevent image theft from picu collections by adding a watermark to your uploads and more.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-14 19:29:32 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
If you have any questions or suggestions take a look at our <a href="https://picu.io/docs/">documentation</a> or ask via <a href="mailto:&#x73;&#117;&#112;&#x70;&#x6f;&#114;&#116;&#x40;&#x70;&#105;&#099;&#x75;&#x2e;&#105;&#111;">email</a>. We are here to help and love to hear your feedback. Nëse keni pyetje ose sugjerime hidhini një sy <a href="https://picu.io/docs/">dokumentimit</a> tonë ose pyetni përmes <a href="mailto:&#x73;&#117;&#112;&#x70;&#x6f;&#114;&#116;&#x40;&#x70;&#105;&#099;&#x75;&#x2e;&#105;&#111;">email-i</a>. Jemi këtu për t’ju ndihmuar dhe na pëlqen të dëgjojmë përshtypjet tuaja. Details
If you have any questions or suggestions take a look at our <a href="https://picu.io/docs/">documentation</a> or ask via <a href="mailto:&#x73;&#117;&#112;&#x70;&#x6f;&#114;&#116;&#x40;&#x70;&#105;&#099;&#x75;&#x2e;&#105;&#111;">email</a>. We are here to help and love to hear your feedback.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-03-25 16:22:00 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Images uploaded through picu are <a href="https://picu.io/docs/faq/#images-dont-show-in-media-library">separated</a> from the the regular media library. This is also by design. We separate them, because proofing images are usually not finished and are not meant to be published. Figurat e ngarkuara përmes picu-t janë <a href="https://picu.io/docs/faq/#images-dont-show-in-media-library">veçmas</a> prej mediatekës së rregullt. Kjo vjen edhe pse është konceptuar enkas kështu. I ndajmë, ngaqë figurat nën shqyrtim zakonisht s’janë të përfunduara dhe s’janë për botim. Details
Images uploaded through picu are <a href="https://picu.io/docs/faq/#images-dont-show-in-media-library">separated</a> from the the regular media library. This is also by design. We separate them, because proofing images are usually not finished and are not meant to be published.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-03-25 16:24:06 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
picu uses its own, <a href="https://picu.io/docs/getting-started/#theme-integration">independent design</a> for proofing collections, instead of the theme’s templates. This ensures a consistent, user-friendly and easy to understand workflow for your clients and prevents a lot of compatibility issues between themes and plugins. Customization and branding options are available with our Pro modules. picu përdor <a href="https://picu.io/docs/getting-started/#theme-integration">dizajn të pavarur</a> të vetin për shqyrtimin dhe miratimin e koleksioneve, në vend se gjedhe të temës. Kjo garanton një rrjedhë pune të qëndrueshme, miqësore ndaj përdoruesit dhe të lehtë për t’u kuptuar nga klientët tuaj dhe parandalon plot probleme përputhshmerie mes temash dhe shtojcash. Me modulet tona Pro ofrohen mundësi personalizimi dhe marke. Details
picu uses its own, <a href="https://picu.io/docs/getting-started/#theme-integration">independent design</a> for proofing collections, instead of the theme’s templates. This ensures a consistent, user-friendly and easy to understand workflow for your clients and prevents a lot of compatibility issues between themes and plugins. Customization and branding options are available with our Pro modules.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-04-14 18:53:46 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Collection overview, with status indicators for approved, waiting and draft. Përmbledhje koleksioni, me tregues gjendjeje për i miratuar, në pritje apo skicë. Details
Collection overview, with status indicators for approved, waiting and draft.
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-03 11:07:02 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Once the collection is approved you'll receive an email like this. Pasi koleksioni të jetë miratuar, do të merrni një email të ngjashëm me këtë. Details
Once the collection is approved you'll receive an email like this.
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-03 11:07:02 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
This is how the client sees the proofing gallery. (You can choose between a dark and a light theme, btw.) Ja se si e shohin klientët galerinë që duhet miratuar. (Meqë ta fjala, mund të zgjidhni një temë të çelët ose të errët.) Details
This is how the client sees the proofing gallery. (You can choose between a dark and a light theme, btw.)
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-06-21 10:55:07 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
<strong>Priority Support:</strong> We try our best to provide support and answer questions in the WordPress.org forums, but please be aware that one-on-one priority support via email is only guaranteed to people who bought a <a href="https://picu.io/pro/">Pro license</a>. <strong>Asistencë Me Përparësi:</strong> Bëjmë ç’mundemi për të dhënë asistencë dhe për t’ju përgjigjur pyetjeve në forumet e WordPress.org-ut, por, ju lutemi, kini parasysh që asistenca personale me përparësi përmes email-esh garantohet vetëm për personat që kanë blerë një <a href="https://picu.io/pro/">licencë Pro</a> tona. Details
<strong>Priority Support:</strong> We try our best to provide support and answer questions in the WordPress.org forums, but please be aware that one-on-one priority support via email is only guaranteed to people who bought a <a href="https://picu.io/pro/">Pro license</a>.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-03-25 16:16:41 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
<strong>Go Pro</strong> – Our premium add-ons enable even greater functionality: <strong>Go Pro</strong> – Shtesat tona me pagesë japin funksionim edhe më të shkëlqyer: Details
<strong>Go Pro</strong> – Our premium add-ons enable even greater functionality:
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-03 11:07:02 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
https://www.youtube.com/watch?v=EuaIK635wjo https://www.youtube.com/watch?v=EuaIK635wjo Details
https://www.youtube.com/watch?v=EuaIK635wjo
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-03 11:07:02 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Install this plugin and say goodbye to overcomplicated communication with your clients. Shoot, upload, get Approved! Instaloni këtë shtojcë dhe i thoni mirupafshim komunikimit të stërndërlikuar me klientët tuaj. Shkrepeni, ngarkojeni dhe Miratim! Details
Install this plugin and say goodbye to overcomplicated communication with your clients. Shoot, upload, get Approved!
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-03 11:07:02 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
<strong>Online Photo Proofing with WordPress</strong> <strong>Miratim Fotosh <em>Online</em> me WordPress-in</strong> Details
<strong>Online Photo Proofing with WordPress</strong>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-03 11:07:33 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
1 2 3 4 5 19
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as