WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Albanian

Filter ↓ Sort ↓ All (272) Translated (272) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (271)
1 2 3 4 19
Prio Original string Translation
In your WordPress Admin, go to “Settings &gt; Permalinks”. There is no need to “Save Changes”, just visiting the page will <em>flush the rewrite rules</em> so that any changes to the permalink structure will take effect. Sometimes this needs to be done manually, eg. after changing the language of your website or after a new plugin was activated that introduced new permalinks. Te Përgjegjësi i WordPress-it tuaj shkoni te “Rregullime &gt; Permalidhje”. S’ka nevojë të “Ruani Ndryshimet”, thjesht vizita te ajo faqe do të shkaktojë <em>spastrim të rregullave rewrite</em> që kështu, çfarëdo ndryshimesh te strukturë permalidhjesh do të hyjë në fuqi. Ndonjëherë kjo lypset të kryhet dorazi, për shembull, pas ndryshimit të gjuhës së sajtit tuaj, ose pas aktivizimit të një shtojce të re që sjell permalidhje të reja. Details
In your WordPress Admin, go to “Settings &gt; Permalinks”. There is no need to “Save Changes”, just visiting the page will <em>flush the rewrite rules</em> so that any changes to the permalink structure will take effect. Sometimes this needs to be done manually, eg. after changing the language of your website or after a new plugin was activated that introduced new permalinks.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-14 09:52:49 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
In case picu emails end up in the client’s SPAM folder, they can either whitelist the from address (no-reply@ + your domain name) or you can use <a href="https://picu.io/docs/developers/#custom-from-name-address">this filter</a> to change the FROM name and address. Në rast se email-et prej picu-t përfundojnë te dosja Të padëshiruar e klientit, ai ose mund ta shtojë adresën Prej (no-reply@ + emrin e përkatësisë tuaj) te lista e të lejuarave, ose mund të përdorni <a href="https://picu.io/docs/developers/#custom-from-name-address">këtë filtër</a> që të ndryshoni emrin dhe adresën për fushën PREJ. Details
In case picu emails end up in the client’s SPAM folder, they can either whitelist the from address (no-reply@ + your domain name) or you can use <a href="https://picu.io/docs/developers/#custom-from-name-address">this filter</a> to change the FROM name and address.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-14 09:52:49 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
<strong>Changing the FROM name and address</strong> <strong>Ndryshim e emrit dhe adresës PREJ</strong> Details
<strong>Changing the FROM name and address</strong>
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-14 09:52:49 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
An email will be sent to you, announcing that the client has approved a collection. This email will be sent to the email address specified in your user profile. In the WordPress Admin go to “Users &gt; Your Profile” to see/change that address. Make sure it is correct and working, otherwise you won’t receive any notifications! Do t’ju dërgohet një email, që ju njofton se klienti ka miratuar koleksionin. Ky email do të dërgohet te adresa email që keni dhënë te profili juaj i përdoruesi. Te Përgjegjës WordPress-i kaloni te “Përdorues &gt; Profili Juaj” që të shihni/ndryshoni atë adresë. Sigurohuni se është e saktë dhe se funksionon, përndryshe s’do të merrni ndonjë njoftim! Details
An email will be sent to you, announcing that the client has approved a collection. This email will be sent to the email address specified in your user profile. In the WordPress Admin go to “Users &gt; Your Profile” to see/change that address. Make sure it is correct and working, otherwise you won’t receive any notifications!
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-14 09:52:49 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
<strong>Receiving a notification once the client has approved a collection</strong> <strong>Marrje e një njoftimi pasi klienti të ketë miratuar një koleksion</strong> Details
<strong>Receiving a notification once the client has approved a collection</strong>
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-14 09:52:49 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
picu uses functions built into WordPress to send emails. If you have any email issues, please make sure your WordPress installation can send emails, eg. notifications for new comments, resetting passwords etc. If those don’t work, picu can’t send out emails either. Për të dërguar email-e, picu përdor funksione të brendshëm të WordPress-it. Nëse keni ndonjë problem me emaiI-et, ju lutemi, sigurohuni se instalimi juaj i WordPress-it mund të dërgojë email-e, p.sh., njoftime për komente të reja, për ricaktim fjalëkalimesh, etj. Nëse këto nuk funksonojnë, as picu s’mund të dërgojë email-e. Details
picu uses functions built into WordPress to send emails. If you have any email issues, please make sure your WordPress installation can send emails, eg. notifications for new comments, resetting passwords etc. If those don’t work, picu can’t send out emails either.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-14 09:52:49 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
<strong>Can WordPress send emails?</strong> <strong>A mund të dërgojë email-e WordPress-i?</strong> Details
<strong>Can WordPress send emails?</strong>
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-14 09:52:49 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Still having issues? Check out the <a href="https://wordpress.org/support/plugin/picu/">support forum here on wp.org</a> or reach out via our <a href="https://picu.io/support">support page</a>. Ende keni probleme? Shihni te <a href="https://wordpress.org/support/plugin/picu/">forumi i asistencës, këtu në wp.org</a> ose lidhuni me ne përmes <a href="https://picu.io/support">faqes tonë të asistencës</a>. Details
Still having issues? Check out the <a href="https://wordpress.org/support/plugin/picu/">support forum here on wp.org</a> or reach out via our <a href="https://picu.io/support">support page</a>.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-14 09:52:49 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Please take a look at our <a href="https://picu.io/docs/">documentation</a> first. Ju lutemi, së pari, hidhni një sy te <a href="https://picu.io/docs/">dokumentimi ynë</a>. Details
Please take a look at our <a href="https://picu.io/docs/">documentation</a> first.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-14 09:52:49 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
I have an idea that would make picu even better Kam një ide e cila mund ta bënte picu-n edhe më të mirë Details
I have an idea that would make picu even better
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-14 09:52:49 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Can I help translate picu into my language? A mund të ndihmoj të përkthehet picu në gjuhën time? Details
Can I help translate picu into my language?
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-14 09:52:49 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
picu images do not show up in the Media Library figura picu s’shfaqen te Mediateka Details
picu images do not show up in the Media Library
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-14 09:52:49 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
picu images show up in the Media Library figura picu shfaqen te Mediateka Details
picu images show up in the Media Library
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-14 09:52:49 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
I don’t see any images when viewing my collection S’shoh ndonjë figurë kur shoh koleksionin tim Details
I don’t see any images when viewing my collection
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-14 09:52:49 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
When viewing a collection I get a “page not found” / 404 error Kur shoh një koleksion, më del një gabim “faqe që s’gjendet” / 404 Details
When viewing a collection I get a “page not found” / 404 error
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-03-14 09:52:49 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
1 2 3 4 19
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as