WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Slovak

Filter ↓ Sort ↓ All (299) Translated (121) Untranslated (170) Waiting (8) Fuzzy (1) Warnings (0)
1 2 3 4 5 9
Prio Original string Translation
Emails are not working
Emaily nefungujú Details
Emails are not working
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-10 22:20:45 UTC
Last modified:
2020-07-13 06:21:22 UTC
Translated by:
Roman P. (nihil0)
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
I have a problem. Where can I get help?
Mám problém. Kde môžem získať pomoc? Details
I have a problem. Where can I get help?
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-10 22:20:57 UTC
Last modified:
2020-07-13 06:21:22 UTC
Translated by:
Roman P. (nihil0)
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
PHP 7.1
PHP 7.1 Details
PHP 7.1
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-10 22:21:05 UTC
Last modified:
2020-07-13 06:21:22 UTC
Translated by:
Roman P. (nihil0)
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
<a href="https://picu.io/pro/theft-protection/">Theft Protection</a> helps you to prevent image theft from picu collections by adding a watermark to your uploads and more.
<a href="https://picu.io/pro/theft-protection/">Theft Protection</a> pomáha predísť krádeži fotiek z picu zbierok pridaním vodoznaku a inými spôsobmi. Details
<a href="https://picu.io/pro/theft-protection/">Theft Protection</a> helps you to prevent image theft from picu collections by adding a watermark to your uploads and more.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-10 22:23:27 UTC
Last modified:
2020-07-13 06:21:22 UTC
Translated by:
Roman P. (nihil0)
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
If you have any questions or suggestions take a look at our <a href="https://picu.io/docs/">documentation</a> or ask via <a href="mailto:&#x73;&#117;&#112;&#x70;&#x6f;&#114;&#116;&#x40;&#x70;&#105;&#099;&#x75;&#x2e;&#105;&#111;">email</a>. We are here to help and love to hear your feedback.
Ak máte nejaké otázky alebo návrhy, pozrite sa na našu <a href="https://picu.io/docs/">dokumentáciu</a> alebo nám napíšte <a href="mailto:&#x73;&#117;&#112;&#x70;&#x6f;&#114;&#116;&#x40;&#x70;&#105;&#099;&#x75;&#x2e;&#105;&#111;">email</a>. Sme tu na to, aby sme vám pomohli a radi si prečítame vaše názory. Details
If you have any questions or suggestions take a look at our <a href="https://picu.io/docs/">documentation</a> or ask via <a href="mailto:&#x73;&#117;&#112;&#x70;&#x6f;&#114;&#116;&#x40;&#x70;&#105;&#099;&#x75;&#x2e;&#105;&#111;">email</a>. We are here to help and love to hear your feedback.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-10 22:24:42 UTC
Last modified:
2020-07-13 06:21:22 UTC
Translated by:
Roman P. (nihil0)
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
Images uploaded through picu are <a href="https://picu.io/docs/faq/#images-dont-show-in-media-library">separated</a> from the the regular media library. This is also by design. We separate them, because proofing images are usually not finished and are not meant to be published.
Fotky nahrané pomocou picu sú od bežnej knižnice médií<a href="https://picu.io/docs/faq/#images-dont-show-in-media-library">oddelené</a> zámerne. Dôvod je ten, že fotky určené na schválenie nie sú väčšinou upravené a nie sú určené na publikovanie. Details
Images uploaded through picu are <a href="https://picu.io/docs/faq/#images-dont-show-in-media-library">separated</a> from the the regular media library. This is also by design. We separate them, because proofing images are usually not finished and are not meant to be published.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-10 22:27:45 UTC
Last modified:
2020-07-13 06:21:22 UTC
Translated by:
Roman P. (nihil0)
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
picu uses its own, <a href="https://picu.io/docs/getting-started/#theme-integration">independent design</a> for proofing collections, instead of the theme’s templates. This ensures a consistent, user-friendly and easy to understand workflow for your clients and prevents a lot of compatibility issues between themes and plugins. Customization and branding options are available with our Pro modules.
picu využíva vlastný <a href="https://picu.io/docs/getting-started/#theme-integration">nezávislý dizajn</a> namiesto šablón aktívnej témy. To zaisťuje konzistentný, používateľsky príjemný a jednoduchý pracovný postup pre klientov a zabraňuje problémom s kompatibilitou medzi témami a pluginmi. S našími Pro modulmi sú k dispozícii rôzne možnosti prispôsobenia. Details
picu uses its own, <a href="https://picu.io/docs/getting-started/#theme-integration">independent design</a> for proofing collections, instead of the theme’s templates. This ensures a consistent, user-friendly and easy to understand workflow for your clients and prevents a lot of compatibility issues between themes and plugins. Customization and branding options are available with our Pro modules.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-10 22:30:35 UTC
Last modified:
2020-07-13 06:21:22 UTC
Translated by:
Roman P. (nihil0)
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
Once the collection is approved you'll receive an email like this.
Keď bude album schválený, dostanete email ako je tento. Details
Once the collection is approved you'll receive an email like this.
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-11-20 10:00:59 UTC
Last modified:
2019-03-05 20:18:10 UTC
Translated by:
luciamina
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
normal
Collection overview, with status indicators for approved, waiting and draft.
Prehľad albumov, ktorý zobrazuje aj status albumov: schválený, čakajúci alebo koncept. Details
Collection overview, with status indicators for approved, waiting and draft.
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-03-05 20:18:04 UTC
Translated by:
xKatka
Priority of the original:
normal
This is how the client sees the proofing gallery. (You can choose between a dark and a light theme, btw.)
Takto klient vidí galériu na schválenie fotiek. (Môžete si zvoliť medzi tmavým a svetlým zobrazením). Details
This is how the client sees the proofing gallery. (You can choose between a dark and a light theme, btw.)
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-03-05 20:18:29 UTC
Translated by:
xKatka
Priority of the original:
normal
<strong>Priority Support:</strong> We try our best to provide support and answer questions in the WordPress.org forums, but please be aware that one-on-one priority support via email is only guaranteed to people who bought a <a href="https://picu.io/pro/">Pro license</a>.
<strong>Prednostná podpora:</strong> Snažíme sa čo najlepšie poskytovať podporu a odpovedať na otázky na fóre WordPress.org, avšak berte na vedomie, že prednostná podpora skrz email je garantovaná jedine používateľom, ktorí si zakúpili <a href="https://picu.io/pro/">Pro licenciu</a>. Details
<strong>Priority Support:</strong> We try our best to provide support and answer questions in the WordPress.org forums, but please be aware that one-on-one priority support via email is only guaranteed to people who bought a <a href="https://picu.io/pro/">Pro license</a>.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-10 22:32:33 UTC
Last modified:
2020-07-13 06:21:22 UTC
Translated by:
Roman P. (nihil0)
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
https://www.youtube.com/watch?v=EuaIK635wjo
https://www.youtube.com/watch?v=EuaIK635wjo Details
https://www.youtube.com/watch?v=EuaIK635wjo
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-11-20 10:02:00 UTC
Last modified:
2019-03-05 20:12:01 UTC
Translated by:
luciamina
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
normal
<strong>Online Photo Proofing with WordPress</strong>
<strong>Online schvaľovanie fotografií s WordPress</strong> Details
<strong>Online Photo Proofing with WordPress</strong>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-11-20 10:03:18 UTC
Last modified:
2019-03-05 20:10:56 UTC
Translated by:
luciamina
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
normal
Once your client approves a collection, you will automatically be informed via email.
Keď Váš klient schváli album, budete automaticky informovaný prostredníctvom emailu. Details
Once your client approves a collection, you will automatically be informed via email.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-11-20 10:09:44 UTC
Last modified:
2019-03-05 20:11:25 UTC
Translated by:
luciamina
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
normal
Send a link to your client via email as part of the workflow.
Pošlite Vášmu klientovi link emailom v rámci Vášho pracovného workflowu. Details
Send a link to your client via email as part of the workflow.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-11-20 10:10:21 UTC
Last modified:
2019-03-05 20:11:33 UTC
Translated by:
luciamina
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
normal
1 2 3 4 5 9
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as