New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Slovak

Filter ↓ Sort ↓ All (308) Translated (121) Untranslated (173) Waiting (13) Fuzzy (2) Warnings (0)
1 2 3 9
Prio Original string Translation
picu - WordPress Photo Proofing Gallery
Priority: high
picu - WordPress Photo Proofing Gallery Details
picu - WordPress Photo Proofing Gallery
Comment

Plugin name.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-03-22 15:00:19 UTC
Translated by:
xKatka
Priority of the original:
high
Send a collection of photographs to your client for approval.
Priority: high
Odošlite album fotografií na schválenie vášmu klientovi. Details
Send a collection of photographs to your client for approval.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-04 23:20:55 UTC
Last modified:
2020-07-10 09:21:27 UTC
Translated by:
Roman P. (nihil0)
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
high
View approved images and conveniently copy filenames with one click or download the proof file. Zobrazte schválené fotky a pohodlne skopírujte ich názvy jedným klikom alebo si ich stiahnite zapísané do súboru. Details
View approved images and conveniently copy filenames with one click or download the proof file.
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-04 23:19:00 UTC
Last modified:
2020-07-10 09:21:27 UTC
Translated by:
Roman P. (nihil0)
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
normal
Add comments and markers to individual images. (Part of picu Pro) Pridajte komentáre a značky k jednotlivým fotkám. (Súčasť picu Pro) Details
Add comments and markers to individual images. (Part of picu Pro)
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-04 23:19:53 UTC
Last modified:
2020-07-10 09:21:27 UTC
Translated by:
Roman P. (nihil0)
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
normal
Import images directly from your web server. (Part of picu Pro) Importujte fotky priamo z vášho webového servera. (Súčasť picu Pro) Details
Import images directly from your web server. (Part of picu Pro)
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-04 23:20:13 UTC
Last modified:
2020-07-10 09:21:27 UTC
Translated by:
Roman P. (nihil0)
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
normal
Setting a collection goal. (Part of picu Pro) Nastavenie cieľov výberu. (Súčasť picu Pro) Details
Setting a collection goal. (Part of picu Pro)
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-10 09:22:34 UTC
Translated by:
xKatka
Priority of the original:
normal
Awesome! We are always open to feature suggestions and are always interested to learn about photographers' workflows. Please <a href="mailto:&#x69;&#x6e;&#x66;&#x6f;&#x40;&#x70;&#x69;&#x63;&#x75;&#x2e;&#x69;&#x6f;">get in touch</a>! Výborne! Sme vždy otvorení návrhom nových funkcií a vždy nás zaujímajú pracovné postupy fotografov. Prosím <a href="mailto:&#x69;&#x6e;&#x66;&#x6f;&#x40;&#x70;&#x69;&#x63;&#x75;&#x2e;&#x69;&#x6f;">napíšte nám</a>! Details
Awesome! We are always open to feature suggestions and are always interested to learn about photographers' workflows. Please <a href="mailto:&#x69;&#x6e;&#x66;&#x6f;&#x40;&#x70;&#x69;&#x63;&#x75;&#x2e;&#x69;&#x6f;">get in touch</a>!
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-04 23:24:58 UTC
Last modified:
2020-07-10 09:21:27 UTC
Translated by:
Roman P. (nihil0)
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
normal
BTW: We are looking for people to help us translate our Pro modules as well. If you are interested in a free license, <a href="info@picu.io">get in touch</a>. BTW: Hľadáme ľudí, ktorí nám pomôžu s prekladom našich Pro modulov. Pokiaľ máte záujem o bezplatnú licenciu, <a href="info@picu.io">napíšte nám</a>. Details
BTW: We are looking for people to help us translate our Pro modules as well. If you are interested in a free license, <a href="info@picu.io">get in touch</a>.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-04 23:25:48 UTC
Last modified:
2020-07-10 09:21:27 UTC
Translated by:
Roman P. (nihil0)
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
normal
(Please note, that you need a WordPress.org account to add translations.) (Vezmite prosím na vedomie, že na prekladanie potrebujete mať účet WordPress.org.) Details
(Please note, that you need a WordPress.org account to add translations.)
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-04 23:26:45 UTC
Last modified:
2020-07-10 09:21:42 UTC
Translated by:
Roman P. (nihil0)
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
normal
Yes! picu has been translated by our kind users in more than ten languages. You can add translations by going to <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/picu/">translate.wordpress.org</a>. Choose your language, then click on "Stable (latest release)" and start adding translations. Áno! picu bol vďaka našim milým používateľom preložený do viac ako 10 jazykov. Prekladať môžete na stránke <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/picu/">translate.wordpress.org</a>. Zvoľte svoj jazyk, kliknite na "Stabilné (najnovšia verzia)" a začnite prekladať. Details
Yes! picu has been translated by our kind users in more than ten languages. You can add translations by going to <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/picu/">translate.wordpress.org</a>. Choose your language, then click on "Stable (latest release)" and start adding translations.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-10 09:22:11 UTC
Translated by:
xKatka
Priority of the original:
normal
picu also cleans up behind itself: When you delete a collection, all images are deleted from the server automatically. (You can see how using an image elsewhere on the site would become a problem here.) picu po sebe takisto poupratuje: Keď vymažete zbierku, všetky fotky sú automaticky vymazané zo servera. (Môžete si teda predstaviť, aký problém by vznikol keby ste fotku použili na inej časti webovej stránky.) Details
picu also cleans up behind itself: When you delete a collection, all images are deleted from the server automatically. (You can see how using an image elsewhere on the site would become a problem here.)
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-10 19:57:15 UTC
Last modified:
2020-07-13 06:21:22 UTC
Translated by:
Roman P. (nihil0)
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
The media library would get completely crammed und confusing having hundreds or in some cases thousands of (temporary) images in there. Knižnica médií by bola úplne prepchaná a mätúca kvôli stovkám alebo dokonca tisícom (dočasných) fotiek. Details
The media library would get completely crammed und confusing having hundreds or in some cases thousands of (temporary) images in there.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-10 20:00:13 UTC
Last modified:
2020-07-13 06:21:22 UTC
Translated by:
Roman P. (nihil0)
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
This is intentional. 🙂 We wanted to strictly separate the images that you use in a picu collection from the images you use on your website, thereby keeping you from accidentally using an image from a collection in a blog post or in your portfolio. To bol zámer. 🙂 Chceli sme striktne oddeliť fotky z picu zbierok od fotiek a obrázkov, ktoré používate na vašej webovej stránke. Tým pádom zabránime tomu, aby ste omylom použili fotku zo zbierky v blogu alebo vo vašom portfóliu. Details
This is intentional. 🙂 We wanted to strictly separate the images that you use in a picu collection from the images you use on your website, thereby keeping you from accidentally using an image from a collection in a blog post or in your portfolio.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-10 20:02:33 UTC
Last modified:
2020-07-13 06:21:22 UTC
Translated by:
Roman P. (nihil0)
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
This sometimes happens. Usually third party plugins <em>tamper</em> with the way image uploads are connected to their parent. If that connection between image and collection is lost, picu can’t filter its images from appearing the library. To sa niekedy stane. Obvykle pluginy tretích strán <em>manipulujú</em> s tým, ako sú nahrané fotky prepojené s nadradenou knižnicou. Pokiaľ dôjde k strate prepojenia medzi fotkou a zbierkou, picu nemôže zabrániť tomu, aby sa fotky zjavili v knižnici. Details
This sometimes happens. Usually third party plugins <em>tamper</em> with the way image uploads are connected to their parent. If that connection between image and collection is lost, picu can’t filter its images from appearing the library.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-10 21:54:47 UTC
Last modified:
2020-07-13 06:21:22 UTC
Translated by:
Roman P. (nihil0)
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
In 90% of cases this issue stems from using some kind of <em>optimization</em> or caching plugin. Please make sure to exclude picu collections from any kind of optimization or caching in the respective plugin’s settings. V 90% prípadov sa tento problém vyskytuje kvôli používaniu nejakého pluginu na <em>optimalizáciu</em> alebo cachovanie obsahu. Uistite sa, že v nastaveniach daných pluginov vylúčite picu zbierky z optimalizácie alebo cachovania. Details
In 90% of cases this issue stems from using some kind of <em>optimization</em> or caching plugin. Please make sure to exclude picu collections from any kind of optimization or caching in the respective plugin’s settings.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-10 21:59:00 UTC
Last modified:
2020-07-13 06:21:22 UTC
Translated by:
Roman P. (nihil0)
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 9

Export as