Skip to toolbar

WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Czech

1 2 3 14
Filter ↓ Sort ↓ All (247) Untranslated (37) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
picu - WordPress Photo Proofing Gallery picu - galerie pro schvalování fotek ve WordPress Details
picu - WordPress Photo Proofing Gallery
Comment

Plugin name.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-12 10:25:06 GMT
Translated by:
photomistr
Priority of the original:
high
Send a collection of photographs to your client for approval. Pošlete svému klientovi sbírku fotografií ke schválení. Details
Send a collection of photographs to your client for approval.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-08 17:45:42 GMT
Translated by:
photomistr
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
high
PHP 7.1 PHP 7.1 Details
PHP 7.1
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-30 19:12:32 GMT
Translated by:
photomistr
Priority of the original:
normal
<a href="https://picu.io/pro/theft-protection/">Theft Protection</a> helps you to prevent image theft from picu collections by adding a watermark to your uploads and more. <a href="https://picu.io/pro/theft-protection/">Theft Protection</a> vám pomůže zabránit krádežím obrázků z kolekcí picu přidáním vodoznaku k vašim nahrávkám a dalšími způsoby. Details
<a href="https://picu.io/pro/theft-protection/">Theft Protection</a> helps you to prevent image theft from picu collections by adding a watermark to your uploads and more.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-12 09:44:53 GMT
Translated by:
photomistr
Priority of the original:
normal
If you have any questions or suggestions take a look at our <a href="https://picu.io/docs/">documentation</a> or ask via <a href="mailto:&#x73;&#117;&#112;&#x70;&#x6f;&#114;&#116;&#x40;&#x70;&#105;&#099;&#x75;&#x2e;&#105;&#111;">email</a>. We are here to help and love to hear your feedback. Máte-li nějaké dotazy nebo návrhy, podívejte se na naší <a href="https://picu.io/docs/">documentaci</a> nebo nás kontaktujte přes <a href="mailto:&#x73;&#117;&#112;&#x70;&#x6f;&#114;&#116;&#x40;&#x70;&#105;&#099;&#x75;&#x2e;&#105;&#111;">e-mail</a>. Jsme zde, abychom vám pomohli, a rádi uslyšíme vaše názory. Details
If you have any questions or suggestions take a look at our <a href="https://picu.io/docs/">documentation</a> or ask via <a href="mailto:&#x73;&#117;&#112;&#x70;&#x6f;&#114;&#116;&#x40;&#x70;&#105;&#099;&#x75;&#x2e;&#105;&#111;">email</a>. We are here to help and love to hear your feedback.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-12 09:36:58 GMT
Translated by:
photomistr
Priority of the original:
normal
picu uses its own, <a href="https://picu.io/docs/getting-started/#theme-integration">independent design</a> for proofing collections, instead of the theme’s templates. This ensures a consistent, user-friendly and easy to understand workflow for your clients and prevents a lot of compatibility issues between themes and plugins. Customization and branding options are available with our Pro modules. picu používá svůj vlastní, <a href="https://picu.io/docs/getting-started/#theme-integration">nezávislý design</a> namísto šablon WordPress. To zajišťuje konzistentní, uživatelsky příjemný a snadno pochopitelné work flow pro klienty a zabraňuje mnoha problémům s kompatibilitou mezi tématy a zásuvnými moduly. S našimi Pro moduly jsou k dispozici možnosti přizpůsobení a brandingu. Details
picu uses its own, <a href="https://picu.io/docs/getting-started/#theme-integration">independent design</a> for proofing collections, instead of the theme’s templates. This ensures a consistent, user-friendly and easy to understand workflow for your clients and prevents a lot of compatibility issues between themes and plugins. Customization and branding options are available with our Pro modules.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-12 09:33:22 GMT
Translated by:
photomistr
Priority of the original:
normal
Images uploaded through picu are <a href="https://picu.io/docs/faq/#images-dont-show-in-media-library">separated</a> from the the regular media library. This is also by design. We separate them, because proofing images are usually not finished and are not meant to be published. Obrázky nahrané přes picu jsou záměrně <a href="https://picu.io/docs/faq/#images-dont-show-in-media-library">odděleny</a> od běžné knihovny médií. Oddělujeme je, protože fotky ke schválení často ještě nejsou upravené a nejsou tedy určeny k publikování. Details
Images uploaded through picu are <a href="https://picu.io/docs/faq/#images-dont-show-in-media-library">separated</a> from the the regular media library. This is also by design. We separate them, because proofing images are usually not finished and are not meant to be published.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-12 09:35:48 GMT
Translated by:
photomistr
Priority of the original:
normal
View approved images in a list or grid view. Conveniently copy filenames of approved images with one click. Zobrazení schválených obrázků v zobrazení seznamu nebo mřížky. Pohodlně kopírujte názvy schválených obrázků jedním kliknutím. Details
View approved images in a list or grid view. Conveniently copy filenames of approved images with one click.
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-08 17:51:42 GMT
Translated by:
photomistr
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
This is how the client sees the proofing gallery. (You can choose between a dark and a light theme, btw.) Toto je způsob, jakým klient vidí galerii výběru fotek. (Můžete si mimo jiné vybrat mezi tmavým a světlým motivem.) Details
This is how the client sees the proofing gallery. (You can choose between a dark and a light theme, btw.)
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-08 17:58:45 GMT
Translated by:
photomistr
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
Once the collection is approved you'll receive an email like this. Jakmile bude kolekce schválena, obdržíte e-mail, jako je tento. Details
Once the collection is approved you'll receive an email like this.
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-07 15:13:28 GMT
Translated by:
photomistr
Priority of the original:
normal
Collection overview, with status indicators for approved, waiting and draft. Přehled kolekcí, s indikátory stavu schválený, čekající na schválení a koncept. Details
Collection overview, with status indicators for approved, waiting and draft.
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-12 10:01:33 GMT
Translated by:
photomistr
Priority of the original:
normal
<strong>Priority Support:</strong> We try our best to provide support and answer questions in the WordPress.org forums, but please be aware that one-on-one priority support via email is only guaranteed to people who bought a <a href="https://picu.io/pro/">Pro license</a>. <strong>Přednostní podpora:</strong> Snažíme se co nejlépe poskytovat podporu a odpovídat na otázky ve fórech WordPress.org, ale upozorňujeme, že prioritní podpora prostřednictvím e-mailu je zaručena pouze zákazníkům, kteří si zakoupili <a href="https://picu.io/pro/">Pro licenci</a>. Details
<strong>Priority Support:</strong> We try our best to provide support and answer questions in the WordPress.org forums, but please be aware that one-on-one priority support via email is only guaranteed to people who bought a <a href="https://picu.io/pro/">Pro license</a>.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-12 09:45:42 GMT
Translated by:
photomistr
Priority of the original:
normal
https://www.youtube.com/watch?v=EuaIK635wjo https://www.youtube.com/watch?v=EuaIK635wjo Details
https://www.youtube.com/watch?v=EuaIK635wjo
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-08 18:01:25 GMT
Translated by:
photomistr
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
<strong>Online Photo Proofing with WordPress</strong> <strong>Online schvalování fotek s WordPress</strong> Details
<strong>Online Photo Proofing with WordPress</strong>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-08 18:06:15 GMT
Translated by:
photomistr
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
Send a link to your client via email as part of the workflow. V rámci pracovního workflow odešlete odkaz svému klientovi prostřednictvím e-mailu. Details
Send a link to your client via email as part of the workflow.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-07-08 18:12:57 GMT
Translated by:
photomistr
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
normal
1 2 3 14
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as