New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Albanian

Filter ↓ Sort ↓ All (300) Translated (300) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 20
Prio Original string Translation
picu - WordPress Photo Proofing Gallery
Priority: high
picu - Galeri WordPress Për Miratim Fotosh Details
picu - WordPress Photo Proofing Gallery
Comment

Plugin name.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-02-03 11:07:00 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
high
Send a collection of photographs to your client for approval.
Priority: high
Dërgojani një koleksion fotografish klientit tuaj për miratim. Details
Send a collection of photographs to your client for approval.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-02-03 11:06:59 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
high
Our premium add-ons enable even greater functionality: Shtesat tona me pagesë ofrojnë funksione edhe më të fuqishëm: Details
Our premium add-ons enable even greater functionality:
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-02-28 10:45:36 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Go Pro Kaloni Pro Details
Go Pro
Comment

Found in description header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-02-28 10:45:41 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
<a href="https://picu.io/pro/multi-client-support/">Multi-Client Support</a> allows you to send collections to multiple recipients and receive individual selections. <a href="https://picu.io/pro/multi-client-support/">Mbulimi i Shumë Klientëve</a> ju lejon të dërgoni koleksione te disa marrës njëherësh dhe të merrni përzgjedhje individuale. Details
<a href="https://picu.io/pro/multi-client-support/">Multi-Client Support</a> allows you to send collections to multiple recipients and receive individual selections.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-08-10 11:52:11 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
View approved images and conveniently copy filenames with one click or download the proof file. Shihni figurat e miratuara dhe kopjoni lehtësisht emra kartelash me një klikim, ose shkarkoni kartelën e miratimit. Details
View approved images and conveniently copy filenames with one click or download the proof file.
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-06-21 10:55:30 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Add comments and markers to individual images. (Part of picu Pro) Shtoni komente dhe piketa te figura individuale. (Pjesë e picu Pro-së) Details
Add comments and markers to individual images. (Part of picu Pro)
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-03-14 09:52:48 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Import images directly from your web server. (Part of picu Pro) Importoni figura drejt e nga shërbyesi juaj. (Pjesë e picu Pro-së) Details
Import images directly from your web server. (Part of picu Pro)
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-03-14 09:52:48 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Setting a collection goal. (Part of picu Pro) Caktim i një objektivi koleksioni. (Pjesë e picu Pro-së) Details
Setting a collection goal. (Part of picu Pro)
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-03-14 09:52:48 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Awesome! We are always open to feature suggestions and are always interested to learn about photographers' workflows. Please <a href="mailto:&#x69;&#x6e;&#x66;&#x6f;&#x40;&#x70;&#x69;&#x63;&#x75;&#x2e;&#x69;&#x6f;">get in touch</a>! Bukur! Jemi përherë të hapur për sugjerime veçorish dhe përherë të interesuar të mësojmë mbi rrjedha pune të fotografëve. Ju lutemi, <a href="mailto:&#x69;&#x6e;&#x66;&#x6f;&#x40;&#x70;&#x69;&#x63;&#x75;&#x2e;&#x69;&#x6f;">lidhuni me ne</a>! Details
Awesome! We are always open to feature suggestions and are always interested to learn about photographers' workflows. Please <a href="mailto:&#x69;&#x6e;&#x66;&#x6f;&#x40;&#x70;&#x69;&#x63;&#x75;&#x2e;&#x69;&#x6f;">get in touch</a>!
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-03-14 09:52:48 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
BTW: We are looking for people to help us translate our Pro modules as well. If you are interested in a free license, <a href="info@picu.io">get in touch</a>. Meqë ra fjala: Na duhen njerëz që të na ndihmojnë edhe në përkthimin e moduleve tona Pro. Nëse ju intereson një licencë falas, <a href="info@picu.io">lidhuni me ne</a>. Details
BTW: We are looking for people to help us translate our Pro modules as well. If you are interested in a free license, <a href="info@picu.io">get in touch</a>.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-03-14 09:52:48 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
(Please note, that you need a WordPress.org account to add translations.) (Ju lutemi, kini parasysh se, që të shtoni përkthime, ju duhet një llogari te WordPress.org.) Details
(Please note, that you need a WordPress.org account to add translations.)
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-03-14 09:52:48 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Yes! picu has been translated by our kind users in more than ten languages. You can add translations by going to <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/picu/">translate.wordpress.org</a>. Choose your language, then click on "Stable (latest release)" and start adding translations. Po! picu është përkthyer nga përdoruesit tanë të dashur në më shumë se dhjetë gjuhë. Mund të shtoni përkthime duke shkuar te <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/picu/">translate.wordpress.org</a>. Zgjidhni gjuhën tuaj, mandej klikoni mbi "I qëndrueshëm (hedhja më e re në qarkullim)" dhe filloni të shtoni përkthime. Details
Yes! picu has been translated by our kind users in more than ten languages. You can add translations by going to <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/picu/">translate.wordpress.org</a>. Choose your language, then click on "Stable (latest release)" and start adding translations.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-03-14 09:52:48 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
picu also cleans up behind itself: When you delete a collection, all images are deleted from the server automatically. (You can see how using an image elsewhere on the site would become a problem here.) picu gjithashtu pastron vendin pas punës së vet: Kur fshini një koleksion, krejt figurat fshihen automatikisht te shërbyesi. (Mund të shihni se si përdorimi diku gjetkë i një figure te sajti do të shndërrohet në problem këtu.) Details
picu also cleans up behind itself: When you delete a collection, all images are deleted from the server automatically. (You can see how using an image elsewhere on the site would become a problem here.)
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-03-14 09:52:48 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
The media library would get completely crammed und confusing having hundreds or in some cases thousands of (temporary) images in there. Mediateka do të dendej plotësisht dhe do të ishte gjë e ngatërruar të kiheshin qindra ose në disa raste mijëra figura (të përkohshme) në të. Details
The media library would get completely crammed und confusing having hundreds or in some cases thousands of (temporary) images in there.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-03-14 09:52:48 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 20

Export as