New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Polish

Filter ↓ Sort ↓ All (308) Translated (18) Untranslated (290) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (9)
1
Prio Original string Translation
View approved images and conveniently copy filenames with one click or download the proof file. Zobacz wybrane obrazki i w wygodny sposób skopiuj nazwy plików lub pobierz plik z listą zaakceptowanych prac. Details
View approved images and conveniently copy filenames with one click or download the proof file.
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-04 06:12:14 UTC
Translated by:
Marcin Pietrzak (iworks)
Priority of the original:
normal
Add comments and markers to individual images. (Part of picu Pro) Dodaj komentarze i znaczniki do poszczególnych obrazków. (Element picu pro) Details
Add comments and markers to individual images. (Part of picu Pro)
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-04 06:12:21 UTC
Translated by:
Marcin Pietrzak (iworks)
Priority of the original:
normal
picu also cleans up behind itself: When you delete a collection, all images are deleted from the server automatically. (You can see how using an image elsewhere on the site would become a problem here.) picu także sprząta po sobie: Kiedy usuwasz kolekcję, wszystkie obrazki są usuwane z serwera automatycznie. (Dlatego też można zauważyć jak problematyczne byłoby używanie zdjęć z kolekcji w innych miejscach strony.) Details
picu also cleans up behind itself: When you delete a collection, all images are deleted from the server automatically. (You can see how using an image elsewhere on the site would become a problem here.)
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-04 06:12:41 UTC
Translated by:
Marcin Pietrzak (iworks)
Priority of the original:
normal
The media library would get completely crammed und confusing having hundreds or in some cases thousands of (temporary) images in there. Biblioteka mediów stałaby się całkowicie zapchana i nieczytelna, gdyby dodawać do niej setki a nierzadko tysiące (tymczasowych) obrazków. Details
The media library would get completely crammed und confusing having hundreds or in some cases thousands of (temporary) images in there.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-04 06:12:51 UTC
Translated by:
Marcin Pietrzak (iworks)
Priority of the original:
normal
This is intentional. 🙂 We wanted to strictly separate the images that you use in a picu collection from the images you use on your website, thereby keeping you from accidentally using an image from a collection in a blog post or in your portfolio. To jest zamierzone. 🙂 Chcieliśmy w ścisły sposób oddzielić obrazki, które są używane w kolekcjach picu od tych, które używane są na stronie. Dzięki temu możemy zapobiec niezamierzonemu wykorzystaniu obrazków z kolekcji we wpisach czy w portfolio. Details
This is intentional. 🙂 We wanted to strictly separate the images that you use in a picu collection from the images you use on your website, thereby keeping you from accidentally using an image from a collection in a blog post or in your portfolio.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-04 06:13:32 UTC
Translated by:
Marcin Pietrzak (iworks)
Priority of the original:
normal
This sometimes happens. Usually third party plugins <em>tamper</em> with the way image uploads are connected to their parent. If that connection between image and collection is lost, picu can’t filter its images from appearing the library. Tak się czasem zdarza. Najczęściej jak dodatkowe wtyczki <em>modyfikują</em> sposób w jaki wgrywanie obrazków łączy się z biblioteką nadrzędną. Jeśli połączenie pomiędzy obrazkiem, a kolekcją zostanie zerwane, picu nie może zablokować pojawienia się obrazka w bibliotece mediów. Details
This sometimes happens. Usually third party plugins <em>tamper</em> with the way image uploads are connected to their parent. If that connection between image and collection is lost, picu can’t filter its images from appearing the library.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-04 06:14:08 UTC
Translated by:
Marcin Pietrzak (iworks)
Priority of the original:
normal
In 90% of cases this issue stems from using some kind of <em>optimization</em> or caching plugin. Please make sure to exclude picu collections from any kind of optimization or caching in the respective plugin’s settings. W 90% przypadków taki problem wynika z korzystania z <em>optymalizatorów</em> lub wtyczek do pamięci podręcznej. Proszę się upewnić, że picu jest wyłączone w ustawieniach wtyczek z jakichkolwiek optymalizacji lub pamięci podręcznej. Details
In 90% of cases this issue stems from using some kind of <em>optimization</em> or caching plugin. Please make sure to exclude picu collections from any kind of optimization or caching in the respective plugin’s settings.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-04 06:14:44 UTC
Translated by:
Marcin Pietrzak (iworks)
Priority of the original:
normal
Authors Autorzy Details
Authors
Comment

Found in description header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2015-11-25 08:35:22 UTC
Translated by:
Marcin Pietrzak (iworks)
Priority of the original:
normal
Website Witryna internetowa Details
Website
Comment

Found in description header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-06-20 14:52:41 UTC
Translated by:
Marcin Pietrzak (iworks)
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1

Export as