New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Czech

Filter ↓ Sort ↓ All (308) Translated (300) Untranslated (8) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 20
Prio Original string Translation
picu - WordPress Photo Proofing Gallery
Priority: high
picu - galerie pro schvalování fotek ve WordPress Details
picu - WordPress Photo Proofing Gallery
Comment

Plugin name.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-10-12 10:25:06 UTC
Translated by:
photomistr
Priority of the original:
high
Send a collection of photographs to your client for approval.
Priority: high
Pošlete svému klientovi sbírku fotografií ke schválení. Details
Send a collection of photographs to your client for approval.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-08-20 13:05:12 UTC
Translated by:
photomistr
Approved by:
Michal Janata (kalich5)
Priority of the original:
high
Our premium add-ons enable even greater functionality: Naše prémiové doplňky umožňují ještě lepší funkce: Details
Our premium add-ons enable even greater functionality:
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-04-03 16:44:45 UTC
Translated by:
photomistr
Priority of the original:
normal
Go Pro Získat verzi Pro Details
Go Pro
Comment

Found in description header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-04-03 16:45:03 UTC
Translated by:
photomistr
Priority of the original:
normal
<a href="https://picu.io/pro/multi-client-support/">Multi-Client Support</a> allows you to send collections to multiple recipients and receive individual selections. <a href="https://picu.io/pro/multi-client-support/">Multi-Client Support</a> umožňuje odesílat sbírky více příjemcům a přijímat jednotlivé výběry.. Details
<a href="https://picu.io/pro/multi-client-support/">Multi-Client Support</a> allows you to send collections to multiple recipients and receive individual selections.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-04-03 16:45:41 UTC
Translated by:
photomistr
Priority of the original:
normal
View approved images and conveniently copy filenames with one click or download the proof file. Prohlédněte si schválené obrázky a pohodlně zkopírujte názvy souborů jedním kliknutím nebo je stáhněte jako soubor. Details
View approved images and conveniently copy filenames with one click or download the proof file.
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-10 09:57:08 UTC
Translated by:
photomistr
Priority of the original:
normal
Add comments and markers to individual images. (Part of picu Pro) Umožnit přidat k jednotlivým obrázkům komentáře a značky. (Součást picu Pro) Details
Add comments and markers to individual images. (Part of picu Pro)
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-16 10:10:24 UTC
Translated by:
photomistr
Priority of the original:
normal
Import images directly from your web server. (Part of picu Pro) Umožnit importovat obrázky přímo z webového serveru. (Součást picu Pro) Details
Import images directly from your web server. (Part of picu Pro)
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-16 10:10:50 UTC
Translated by:
photomistr
Priority of the original:
normal
Setting a collection goal. (Part of picu Pro) Umožnit stanovení cíle kolekce. (Součást picu Pro) Details
Setting a collection goal. (Part of picu Pro)
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-16 10:11:14 UTC
Translated by:
photomistr
Priority of the original:
normal
Awesome! We are always open to feature suggestions and are always interested to learn about photographers' workflows. Please <a href="mailto:&#x69;&#x6e;&#x66;&#x6f;&#x40;&#x70;&#x69;&#x63;&#x75;&#x2e;&#x69;&#x6f;">get in touch</a>! Paráda! Jsme vždy otevřeni návrhům nových funkcí a vždy se zajímáme o pracovní postupy fotografů. Prosím <a href="mailto:&#x69;&#x6e;&#x66;&#x6f;&#x40;&#x70;&#x69;&#x63;&#x75;&#x2e;&#x69;&#x6f;">kontaktuj nás</a>! Details
Awesome! We are always open to feature suggestions and are always interested to learn about photographers' workflows. Please <a href="mailto:&#x69;&#x6e;&#x66;&#x6f;&#x40;&#x70;&#x69;&#x63;&#x75;&#x2e;&#x69;&#x6f;">get in touch</a>!
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-16 10:12:31 UTC
Translated by:
photomistr
Priority of the original:
normal
BTW: We are looking for people to help us translate our Pro modules as well. If you are interested in a free license, <a href="info@picu.io">get in touch</a>. BTW: Hledáme lidi, kteří by nám také pomohli překládat naše Pro moduly. Pokud máte zájem o bezplatnou licenci, <a href="info@picu.io">kontaktuj nás</a>. Details
BTW: We are looking for people to help us translate our Pro modules as well. If you are interested in a free license, <a href="info@picu.io">get in touch</a>.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-16 10:13:12 UTC
Translated by:
photomistr
Priority of the original:
normal
(Please note, that you need a WordPress.org account to add translations.) (Upozorňujeme, že k přidání překladů potřebujete účet WordPress.org.) Details
(Please note, that you need a WordPress.org account to add translations.)
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-16 10:13:29 UTC
Translated by:
photomistr
Priority of the original:
normal
Yes! picu has been translated by our kind users in more than ten languages. You can add translations by going to <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/picu/">translate.wordpress.org</a>. Choose your language, then click on "Stable (latest release)" and start adding translations. Ano! picu byl přeložen našimi laskavými uživateli do více než deseti jazyků. Překlady můžete přidat na stránce <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/picu/"> translate.wordpress.org </a>. Vyberte si jazyk, klikněte na „Stabilní (nejnovější verze)“ a začněte přidávat překlady. Details
Yes! picu has been translated by our kind users in more than ten languages. You can add translations by going to <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/picu/">translate.wordpress.org</a>. Choose your language, then click on "Stable (latest release)" and start adding translations.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-16 10:14:10 UTC
Translated by:
photomistr
Priority of the original:
normal
picu also cleans up behind itself: When you delete a collection, all images are deleted from the server automatically. (You can see how using an image elsewhere on the site would become a problem here.) picu se také po sobě čistí: Když odstraníte kolekci, všechny obrázky se ze serveru automaticky odstraní. (Dokážete si určitě představit, jak by se použití obrázku na jiném místě na webu mohlo stát problémem.) Details
picu also cleans up behind itself: When you delete a collection, all images are deleted from the server automatically. (You can see how using an image elsewhere on the site would become a problem here.)
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-16 10:15:38 UTC
Translated by:
photomistr
Priority of the original:
normal
The media library would get completely crammed und confusing having hundreds or in some cases thousands of (temporary) images in there. Knihovna médií by byla zcela napěchována a matoucí, kdyby tam byly stovky nebo v některých případech tisíce (dočasných) obrázků. Details
The media library would get completely crammed und confusing having hundreds or in some cases thousands of (temporary) images in there.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-05-16 10:16:07 UTC
Translated by:
photomistr
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 20

Export as