WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Albanian

Filter ↓ Sort ↓ All (64) Translated (63) Untranslated (1) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 4 5
Prio Original string Translation
Preconnect Resource Hints.
You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

Preconnect Resource Hints.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Note: some features are Premium. Which means you need to upgrade to unlock those features. You can upgrade here: <a href="https://fontsplugin.com/pro-upgrade/?utm_source=wporg&amp;utm_medium=readme&amp;utm_campaign=upsell">Fonts Plugin Pro</a>
Shënim: disa veçori janë Me Pagesë. Që do të thotë, lypset ta përmirësoni, që të shkyçen këto veçori. Mund ta përmirësoni që këtu: <a href="https://fontsplugin.com/pro-upgrade/?utm_source=wporg&amp;utm_medium=readme&amp;utm_campaign=upsell">Fonts Plugin Pro</a> Details
Note: some features are Premium. Which means you need to upgrade to unlock those features. You can upgrade here: <a href="https://fontsplugin.com/pro-upgrade/?utm_source=wporg&amp;utm_medium=readme&amp;utm_campaign=upsell">Fonts Plugin Pro</a>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-03-02 20:01:13 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
The <a href="https://fontsplugin.com/?utm_source=wporg&amp;utm_medium=readme&amp;utm_campaign=intro">Google Fonts</a> library currently contains 998 unique fonts. This plugin allows you to easily use any of them on your WordPress website.
Biblioteka <a href="https://fontsplugin.com/?utm_source=wporg&amp;utm_medium=readme&amp;utm_campaign=intro">Google Fonts</a> aktualisht përmban 998 lloje unikë shkronjash. Kjo shtojcë ju lejon të përdorni lehtësisht në sajtin tuaj WordPress cilindo prej tyre. Details
The <a href="https://fontsplugin.com/?utm_source=wporg&amp;utm_medium=readme&amp;utm_campaign=intro">Google Fonts</a> library currently contains 998 unique fonts. This plugin allows you to easily use any of them on your WordPress website.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-15 11:55:40 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Selective Font Loading.
Ngarkim Përzgjedhës Shkronjash. Details
Selective Font Loading.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-07 17:19:36 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Further Reading
Lexime të Mëtejshme Details
Further Reading
Comment

Found in description header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-12-02 19:34:27 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Plugin Compatibility
Përputhshmëri Shtojce Details
Plugin Compatibility
Comment

Found in description header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-12-02 19:34:27 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Add some flair to your content with our new Gutenberg block.
I shtoni ca magji lëndës tuaj, me bllokun tonë të ri Gutenberg. Details
Add some flair to your content with our new Gutenberg block.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-12-02 19:34:27 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Text-align: left, right or center.
Vendose tekstin: majtas, djathtas ose në qendër. Details
Text-align: left, right or center.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-12-02 19:34:27 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Font size, variant and line-height settings.
Rregullime për madhësi shkronjash, variant dhe lartësi rreshti. Details
Font size, variant and line-height settings.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-07 17:19:40 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Instant Live Preview - Google Fonts for WordPress
Paraparje e Atypëratyshme - Google Fonts për WordPress Details
Instant Live Preview - Google Fonts for WordPress
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-12-11 17:04:59 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
We are 99.99% certain it will, if it doesn't then please create a <a href="https://wordpress.org/support/plugin/olympus-google-fonts#new-post">support ticket</a>.
Jemi 99.99% të sigurt që po, nëse jo, atëherë ju lutemi të hapni një <a href="https://wordpress.org/support/plugin/olympus-google-fonts#new-post">çështje asistence</a>. Details
We are 99.99% certain it will, if it doesn't then please create a <a href="https://wordpress.org/support/plugin/olympus-google-fonts#new-post">support ticket</a>.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2019-04-23 10:57:19 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Tested with <strong>PHP7</strong>.
Testuar me <strong>PHP7</strong>. Details
Tested with <strong>PHP7</strong>.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-07 17:19:53 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
<strong>SEO-Friendly</strong> (Search Engine Optimization).
<strong>Miqësore ndaj SEO-s</strong> (Search Engine Optimization - Optimizim Për Motorë Kërkimesh). Details
<strong>SEO-Friendly</strong> (Search Engine Optimization).
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-12-11 17:05:00 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Efficient Font Loading using a single request.
Ngarkim efikas Shkronjash duke përdorur kërkesë njëshe. Details
Efficient Font Loading using a single request.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-12-11 17:05:00 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
SSL and HTTPS compatible.
E përputhshme me SSL dhe HTTPS. Details
SSL and HTTPS compatible.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2018-12-11 17:05:00 UTC
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
1 2 3 4 5
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as