WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Albanian

1 2 3 39
Filter ↓ Sort ↓ All (983) Untranslated (407) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
Newsletter Buletin Details
Newsletter
Comment

Plugin name.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-12-19 22:37:21 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
high
Add a real newsletter system to your blog. For free. With unlimited newsletters and subscribers. Shtojini blogut tuaj një sistem real buletinesh. Falas. Për numër të pakufizuar buletinesh dhe pajtimtarësh. Details
Add a real newsletter system to your blog. For free. With unlimited newsletters and subscribers.
Comment

Short description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-11 17:55:10 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
high
(<em>easily add them from our <a href="https://www.thenewsletterplugin.com/documentation/install-extensions">Addons panel</a></em>) (<em>shtojini lehtësisht që nga <a href="https://www.thenewsletterplugin.com/documentation/install-extensions">paneli ynë i shtesave</a></em>) Details
(<em>easily add them from our <a href="https://www.thenewsletterplugin.com/documentation/install-extensions">Addons panel</a></em>)
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-11 17:55:10 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Events Manager and The Events Calendar (By Modern Tribe) integrations - easily add events to your newsletters Integrim e me Events Manager dhe The Events Calendar (nga Modern Tribe) - shtoni kollaj veprimtari te buletinet tuaj Details
Events Manager and The Events Calendar (By Modern Tribe) integrations - easily add events to your newsletters
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-11 17:55:10 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
<a href="https://www.thenewsletterplugin.com/leads">Leads</a> adds a fancy subscription popup box or a fixed bar to your website that will boost your conversion rate <a href="https://www.thenewsletterplugin.com/leads">Leads</a> shton një kuadrat flluskë të lezetshëm për pajtime ose një shtyllë të fiksuar te sajti juaj që do të rritë shkallë shndërrimi për ju Details
<a href="https://www.thenewsletterplugin.com/leads">Leads</a> adds a fancy subscription popup box or a fixed bar to your website that will boost your conversion rate
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-11 17:55:10 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Extended Composer Blocks - adds new blocks to the drag &amp; drop composer Extended Composer Blocks - shton blloqe të reja te hartuesi merr &amp; vër Details
Extended Composer Blocks - adds new blocks to the drag &amp; drop composer
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-11 17:55:10 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
BuddyPress integration - subscription opt-in inside BuddyPress signup form Integrim me BuddyPress-in - mundësi zgjedhjeje pajtimi brenda formularit për regjistrim në BuddyPress Details
BuddyPress integration - subscription opt-in inside BuddyPress signup form
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-11 17:55:11 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
The Newsletter Plugin provides all the technical tools needed to achieve GDPR compliancy and we're continuously working to improve them and to give support even for specific use cases. The plugin does not collect users' own subscribers data, nor it has any access to those data: hence, we are not a data processor, so a data processing agreement is not needed. Anyway if you configure the plugin to use external services (usually an external mail delivery service) you should check with that service if some sort of agreement is required. Shtojca Buletine furnizon krejt mjetet teknike që nevojshme për arritje pajtueshmërie me GDPR-në dhe po punojmë vazhdimisht t’i përmirësojmë ato dhe të japim asistencë për raste specifike. Shtojca nuk grumbullon të dhëna përdoruesi të vetë pajtimtarëve, as ka hyrje në këto të dhëna: kështu që, nuk jemi përpunues të dhënash, ndaj nuk ka nevojë për ndonjë marrëveshje përpunimi të dhënash. Sidoqoftë, nëse e formësoni shtojcën të përdorë shërbime të jashtme (zakonisht një shërbim të jashtëm dërgimi email-esh) duhet të kontrolloni me atë shërbim nëse lypset ndonjë lloj marrëveshjeje. Details
The Newsletter Plugin provides all the technical tools needed to achieve GDPR compliancy and we're continuously working to improve them and to give support even for specific use cases. The plugin does not collect users' own subscribers data, nor it has any access to those data: hence, we are not a data processor, so a data processing agreement is not needed. Anyway if you configure the plugin to use external services (usually an external mail delivery service) you should check with that service if some sort of agreement is required.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-11 17:55:11 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Improve The Newsletter Plugin with these free addons: Përmirësojeni shtojcën Buletine me këto shtesa të lira: Details
Improve The Newsletter Plugin with these free addons:
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-11 17:55:11 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
<strong>Our Twitter Account</strong> - <a href="https://twitter.com/newsletterwp">https://twitter.com/newsletterwp</a> <strong>Llogaria Jonë Twitter</strong> - <a href="https://twitter.com/newsletterwp">https://twitter.com/newsletterwp</a> Details
<strong>Our Twitter Account</strong> - <a href="https://twitter.com/newsletterwp">https://twitter.com/newsletterwp</a>
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-11 17:55:11 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
<strong>Our Facebook Page</strong> - <a href="https://www.facebook.com/thenewsletterplugin">https://www.facebook.com/thenewsletterplugin</a> <strong>Faqja Jonë Facebook</strong> - <a href="https://www.facebook.com/thenewsletterplugin">https://www.facebook.com/thenewsletterplugin</a> Details
<strong>Our Facebook Page</strong> - <a href="https://www.facebook.com/thenewsletterplugin">https://www.facebook.com/thenewsletterplugin</a>
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-11 17:55:11 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
<strong>Our Official Website</strong> - <a href="https://www.thenewsletterplugin.com/">https://www.thenewsletterplugin.com/</a> <strong>Sajti Ynë Zyrtar</strong> - <a href="https://www.thenewsletterplugin.com/">https://www.thenewsletterplugin.com/</a> Details
<strong>Our Official Website</strong> - <a href="https://www.thenewsletterplugin.com/">https://www.thenewsletterplugin.com/</a>
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-11 17:55:11 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
<a href="https://www.thenewsletterplugin.com/documentation/multilanguage">WPML ready</a>, <a href="https://www.thenewsletterplugin.com/documentation/multilanguage">Polylang ready</a>, <a href="https://www.thenewsletterplugin.com/documentation/multilanguage">Translatepress ready</a> <a href="https://www.thenewsletterplugin.com/documentation/multilanguage">e gatshme për WPML</a>, <a href="https://www.thenewsletterplugin.com/documentation/multilanguage">e gatshme për Polylang</a>, <a href="https://www.thenewsletterplugin.com/documentation/multilanguage">e gatshme për Translatepress</a> Details
<a href="https://www.thenewsletterplugin.com/documentation/multilanguage">WPML ready</a>, <a href="https://www.thenewsletterplugin.com/documentation/multilanguage">Polylang ready</a>, <a href="https://www.thenewsletterplugin.com/documentation/multilanguage">Translatepress ready</a>
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-11 17:55:11 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
<strong>Easy-to-use Drag and drop composer</strong> to build responsive newsletters <strong>Hartues “Merr dhe Vër” i lehtë për t’u përdorur</strong> për të krijuar buletine reaguese Details
<strong>Easy-to-use Drag and drop composer</strong> to build responsive newsletters
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-11 17:55:11 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
We redesigned our drag and drop composer to make your campaign creation even easier. Try it! E rikonceptuam hartuesin tonë “merr dhe vër” për ta bërë krijimin e fushatave tuaja edhe më të lehtë. Provojeni! Details
We redesigned our drag and drop composer to make your campaign creation even easier. Try it!
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-11 17:55:11 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
1 2 3 39
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar