New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development (trunk): Bulgarian

Filter ↓ Sort ↓ All (27) Translated (3) Untranslated (0) Waiting (24) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (24)
1 2
Prio Original string Translation
Below, you can see the names of the authors of the Movable Type posts in <em>italics</em>. For each of these names, you can either pick an author in your WordPress installation from the menu, or enter a name for the author in the textbox. По-долу, можете да видите имената на авторите на подвижния шрифт публикации в <em>italics</em>. За всяко от тези имена, можете да изберете един автор във вашата WordPress инсталация от менюто, или да въведете име на автора в текстовото поле. Details
Below, you can see the names of the authors of the Movable Type posts in <em>italics</em>. For each of these names, you can either pick an author in your WordPress installation from the menu, or enter a name for the author in the textbox.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2014-10-13 11:35:13 UTC
Translated by:
fanivasileva
Priority of the original:
normal
If a new user is created by WordPress, a password will be randomly generated. Manually change the user&#8217;s details if necessary. Ако нов потребител е създаден от WordPress, парола ще бъде произволно генерирана. Можете ръчно да промените информацията на потребителя, ако е необходимо. Details
If a new user is created by WordPress, a password will be randomly generated. Manually change the user&#8217;s details if necessary.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2014-10-13 11:36:29 UTC
Translated by:
fanivasileva
Priority of the original:
normal
Or use <code>mt-export.txt</code> in your <code>/wp-content/</code> directory Или използвайте <code>mt-export.txt</code> във вашата <code>/wp-content/</code> директория Details
Or use <code>mt-export.txt</code> in your <code>/wp-content/</code> directory

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2014-10-13 11:38:01 UTC
Translated by:
fanivasileva
Priority of the original:
normal
Import Movable Type or TypePad Импортиране на Movable Type или TypePad Details
Import Movable Type or TypePad

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2014-10-13 11:39:09 UTC
Translated by:
fanivasileva
Priority of the original:
normal
&mdash; Select &mdash; &mdash; изберете &mdash; Details
&mdash; Select &mdash;

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2014-10-13 11:39:30 UTC
Translated by:
fanivasileva
Priority of the original:
normal
Assign Authors Присвояване на автори Details
Assign Authors

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2014-10-13 11:41:14 UTC
Translated by:
fanivasileva
Priority of the original:
normal
To make it easier for you to edit and save the imported posts and drafts, you may want to change the name of the author of the posts. For example, you may want to import all the entries as admin&#8217;s entries. За да бъде по-лесно за вас да редактирате и запазите качените публикации и чернови, може да искате да промените името на автора на публикациите. Например, може да искате да импортирате всички записи като администраторски записи. Details
To make it easier for you to edit and save the imported posts and drafts, you may want to change the name of the author of the posts. For example, you may want to import all the entries as admin&#8217;s entries.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2014-10-13 11:46:14 UTC
Translated by:
fanivasileva
Priority of the original:
normal
The importer is smart enough not to import duplicates, so you can run this multiple times without worry if&#8212;for whatever reason&#8212;it doesn&#8217;t finish. If you get an <strong>out of memory</strong> error try splitting up the import file into pieces. Импортера е достатъчно умен да не внася дубликати, така че можете да стартирате това няколко пъти, без да се притеснявате, че по някаква причина процеса не е завършен. Ако получите<strong>недостиг на памет</strong> грешка опитайте се да разделите импортирания файла на парчета. Details
The importer is smart enough not to import duplicates, so you can run this multiple times without worry if&#8212;for whatever reason&#8212;it doesn&#8217;t finish. If you get an <strong>out of memory</strong> error try splitting up the import file into pieces.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2014-10-13 11:52:44 UTC
Translated by:
fanivasileva
Priority of the original:
normal
Import mt-export.txt Импорт на mt-export.txt Details
Import mt-export.txt

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2014-10-13 11:53:07 UTC
Translated by:
fanivasileva
Priority of the original:
normal
Current author: Текущ автор: Details
Current author:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2014-10-13 11:53:33 UTC
Translated by:
fanivasileva
Priority of the original:
normal
Create user %1$s or map to existing Създаване на потребител%1$и или връзка със съществуващи Details
Create user %1$s or map to existing

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2014-10-13 11:58:28 UTC
Translated by:
fanivasileva
Priority of the original:
normal
<code>mt-export.txt</code> does not exist <code>mt-export.txt</code> не съществува Details
<code>mt-export.txt</code> does not exist

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2014-10-13 12:14:29 UTC
Translated by:
fanivasileva
Priority of the original:
normal
Sorry, there has been an error За съжаление е налице грешка Details
Sorry, there has been an error

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2014-10-13 12:15:53 UTC
Translated by:
fanivasileva
Priority of the original:
normal
Post <em>%s</em> already exists. Публикацията<em>%s</em> вече съществува. Details
Post <em>%s</em> already exists.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2014-10-13 12:17:44 UTC
Translated by:
fanivasileva
Priority of the original:
normal
Importing post <em>%s</em>... Публикацията се импортира <em>%s</em>... Details
Importing post <em>%s</em>...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2014-10-13 12:18:51 UTC
Translated by:
fanivasileva
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2

Export as