WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Serbian

Filter ↓ Sort ↓ All (161) Translated (59) Untranslated (62) Waiting (0) Fuzzy (40) Warnings (0)
1 2 3
Prio Original string Translation
A WordPress LMS Plugin to create WordPress Learning Management System. Turn your WordPress to LMS WordPress Website with Courses, Lessons, Quizzes &am … LMS додатак за Вордпрес за израду система за управљање учењем на Вордпрес платформи. Претворите свој Вордпрес у LMS Вордпрес са курсевима, лекцијама, тестовима и др. Details
A WordPress LMS Plugin to create WordPress Learning Management System. Turn your WordPress to LMS WordPress Website with Courses, Lessons, Quizzes &am …
Comment

Short description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-07 09:22:25 GMT
Translated by:
Gala (drmiletic)
Priority of the original:
high
<a href="https://thimpress.com/product/announcement-add-on-for-learnpress/">Announcement add-on for LearnPress</a> - Announcement is a great way to promote your courses and update new features + contents of your courses, email notification included. <a href="https://thimpress.com/product/announcement-add-on-for-learnpress/">Додатак за најаву за LearnPress</a> - Најава је сјајан начин да промовишете своје курсеве и ажурирате нове карактеристике + садржај у вашим курсевима, укључујући и обавештења путем е-поште. Details
<a href="https://thimpress.com/product/announcement-add-on-for-learnpress/">Announcement add-on for LearnPress</a> - Announcement is a great way to promote your courses and update new features + contents of your courses, email notification included.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-08 08:01:40 GMT
Translated by:
Gala (drmiletic)
Priority of the original:
normal
<strong><a href="https://thimpress.com/learnpress">WordPress LMS Plugin</a></strong> - LearnPress is a comprehensive <em>WordPress LMS Plugin</em> for WordPress, like WordPress Moodle or Moodle for WordPress if you know what Moodle is. This is one of the best WordPress LMS Plugins which can be used to easily create &amp; sell courses online. You can create a course curriculum with lessons &amp; quizzes included which is managed with an easy-to-use interface for users. Having this WordPress LMS Plugin, now you have a chance to quickly and easily create education, online school, online-course websites with no coding knowledge required. <strong><a href="http://thimpress.com/learnpress">LMS додатак за Вордпрес</a></strong> - LearnPress је свеобухватан <em>LMS додатак</em> за Вордпрес, баш као што је Вордпрес Moodle или Moodle за Вордпрес, ако знате шта је Moodle. LearnPress је један од најбољих LMS додатака за Вордпрес и може да се користи да се лако праве и продају онлајн курсеви. Програм сваког курса може да се изради помоћу лекција и тестова којима се управља преко згодног корисничког интерфејса. Са овим LMS додатком за Вордпрес можете брзо и лако да израдите веб место за учење, онлајн школу, онлајн курсеве без потребе за програмерским знањем. Details
<strong><a href="https://thimpress.com/learnpress">WordPress LMS Plugin</a></strong> - LearnPress is a comprehensive <em>WordPress LMS Plugin</em> for WordPress, like WordPress Moodle or Moodle for WordPress if you know what Moodle is. This is one of the best WordPress LMS Plugins which can be used to easily create &amp; sell courses online. You can create a course curriculum with lessons &amp; quizzes included which is managed with an easy-to-use interface for users. Having this WordPress LMS Plugin, now you have a chance to quickly and easily create education, online school, online-course websites with no coding knowledge required.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-07 09:37:20 GMT
Translated by:
Gala (drmiletic)
Priority of the original:
normal
<a href="https://thimpress.com/product/assignments-add-on-for-learnpress/">Assignments add-on for LearnPress</a> - Allow instructors to give assignments, homework for students and they can grade the students' work later on. The Assignments add-on is a great supplement to LearnPress and will make your courses more interactive. <a href="https://thimpress.com/product/assignments-add-on-for-learnpress/">Додатак Задаци за LearnPress</a> - Новообјављен - Омогућава инструкторима да дају (домаће) задатке ученицима, а касније могу да оцењују рад ученика. Додатака Задаци је одлично проширење за LearnPress, јер са њим курс постаје интерактивнији. Details
<a href="https://thimpress.com/product/assignments-add-on-for-learnpress/">Assignments add-on for LearnPress</a> - Allow instructors to give assignments, homework for students and they can grade the students' work later on. The Assignments add-on is a great supplement to LearnPress and will make your courses more interactive.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-08 08:07:53 GMT
Translated by:
Gala (drmiletic)
Priority of the original:
normal
<a href="https://thimpress.com/product/paid-membership-pro-add-learnpress/">Paid Membership Pro add-on for LearnPress</a> - integrate Paid Membership Pro into LearnPress, bring membership feature to your powerful WordPress based LMS system. <a href="https://thimpress.com/product/paid-membership-pro-add-learnpress/">Paid Membership Pro додатак за LearnPress</a> - интегрише Paid Membership Pro са LearnPress-ом и додаје могућност учлањивања вашем моћном LMS систему базираном на Вордпресу. Details
<a href="https://thimpress.com/product/paid-membership-pro-add-learnpress/">Paid Membership Pro add-on for LearnPress</a> - integrate Paid Membership Pro into LearnPress, bring membership feature to your powerful WordPress based LMS system.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-08 08:44:00 GMT
Translated by:
Gala (drmiletic)
Priority of the original:
normal
<a href="https://thimpress.com/product/random-quiz-add-on-for-learnpress/">Random Quiz add-on for LearnPress</a> - allow you to create a random questions quiz. Each student will get different quiz within a same course. <a href="https://thimpress.com/product/random-quiz-add-on-for-learnpress/">Random Quiz додатак за LearnPress</a> - омогућава вам да направите тест са насумичним питањима. Сваки ученик ће добити различити тест у оквиру истог курса. Details
<a href="https://thimpress.com/product/random-quiz-add-on-for-learnpress/">Random Quiz add-on for LearnPress</a> - allow you to create a random questions quiz. Each student will get different quiz within a same course.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-08 08:44:49 GMT
Translated by:
Gala (drmiletic)
Priority of the original:
normal
<a href="https://thimpress.com/product/gradebook-add-on-for-learnpress/">Gradebook add-on for LearnPress</a> - view your class result, export these result to csv and post to frontend. <a href="https://thimpress.com/product/gradebook-add-on-for-learnpress/">Gradebook додатак за LearnPress</a> - омогућава вам да видите резултате вашег разреда, извезете те резултате у csv формату, поставите их на клијентску страну. Details
<a href="https://thimpress.com/product/gradebook-add-on-for-learnpress/">Gradebook add-on for LearnPress</a> - view your class result, export these result to csv and post to frontend.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-08 08:45:54 GMT
Translated by:
Gala (drmiletic)
Priority of the original:
normal
If you get troubles when using LearnPress you can ask for help on the <a href="https://wordpress.org/support/plugin/learnpress">LearnPress Support Forum</a> or <a href="https://www.facebook.com/groups/learnpress/">join the private Facebook group</a>. You could share your feedback about LearnPress. And let us know which feature you want us to build next. Ако имате проблема са коришћењем LearnPress-а можете да затражите помоћ на <a href="https://wordpress.org/support/plugin/learnpress">LearnPress форуму подршке</a> или <a href="https://www.facebook.com/groups/learnpress/">придружите се приватној групи на Фејсбуку</a>. Можете да поделите свој утисак о LearnPress-у. Можете и да нас обавестите о ономе што бисте волели да следеће направимо. Details
If you get troubles when using LearnPress you can ask for help on the <a href="https://wordpress.org/support/plugin/learnpress">LearnPress Support Forum</a> or <a href="https://www.facebook.com/groups/learnpress/">join the private Facebook group</a>. You could share your feedback about LearnPress. And let us know which feature you want us to build next.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-08 08:42:14 GMT
Translated by:
Gala (drmiletic)
Priority of the original:
normal
<a href="https://thimpress.com/product/2checkout-add-learnpress/">2Checkout add-on for LearnPress</a> - make LearnPress plugin ready to use 2Checkout payment gateway to pay for courses. <a href="https://thimpress.com/product/2checkout-add-learnpress/">2Checkout додатак за LearnPress</a> - омогућава да се у LearnPress курсеви могу платити преко 2Checkout. Details
<a href="https://thimpress.com/product/2checkout-add-learnpress/">2Checkout add-on for LearnPress</a> - make LearnPress plugin ready to use 2Checkout payment gateway to pay for courses.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-08 08:47:59 GMT
Translated by:
Gala (drmiletic)
Priority of the original:
normal
<strong>LearnPress is free and always will be</strong> Education should be free and we want you to bring it to as many people as you can. Therefore, we create LearnPress as a tool for you to create online course and share it. We'll continue to develop it as long as we can and make it better and better. <strong>LearnPress је бесплатан и увек ће бити бесплатан</strong> Образовање треба да буде бесплатно и желимо да га пружите што већем броју људи. Због тога смо направили LearnPress као алат којим ћете правити курсеве и делити их. Докле год будемо могли наставићемо да га развијамо и све више унапређујемо. Details
<strong>LearnPress is free and always will be</strong> Education should be free and we want you to bring it to as many people as you can. Therefore, we create LearnPress as a tool for you to create online course and share it. We'll continue to develop it as long as we can and make it better and better.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-07 09:40:57 GMT
Translated by:
Gala (drmiletic)
Priority of the original:
normal
LearnPress is free and always will be, but it is still a premium high-quality WordPress Plugin that definitely helps you with making money from your <strong>WordPress based LMS</strong>. Just try and see how it is. LearnPress WordPress Online Course plugin is lightweight and super powerful with lots of Add-Ons to empower its core system. LearnPress је бесплатан и увек ће бити бесплатан, али има и квалитетне премијум додатке за Вордпрес који би могли да вам помогну да зарадите од свог <strong>LMS система базираног на Вордпресу</strong>, па га испробајте и видите како функционише. LearnPress додатак за онлајн курсеве је мали, али веома моћан алат, са много проширења која надограђују његов основни систем. Details
LearnPress is free and always will be, but it is still a premium high-quality WordPress Plugin that definitely helps you with making money from your <strong>WordPress based LMS</strong>. Just try and see how it is. LearnPress WordPress Online Course plugin is lightweight and super powerful with lots of Add-Ons to empower its core system.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-07 09:46:37 GMT
Translated by:
Gala (drmiletic)
Priority of the original:
normal
Any suggestions for this WordPress LMS Plugin? Send us <a href="https://thimpress.com/learnpress-suggestion/">here</a>. Имате сугестије за овај LMS додатак за Вордпрес? Пошаљите нам их <a href="http://thimpress.com/learnpress-suggestion/">овде.</a> Details
Any suggestions for this WordPress LMS Plugin? Send us <a href="https://thimpress.com/learnpress-suggestion/">here</a>.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-08 08:49:41 GMT
Translated by:
Gala (drmiletic)
Priority of the original:
normal
Attach restriction to lesson Ограничење за прилоге уз лекцију Details
Attach restriction to lesson
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-08 09:00:16 GMT
Translated by:
Gala (drmiletic)
Priority of the original:
normal
Create quiz from random questions in question bank (DONE) Израда теста од насумичних питања из банке питања (ОБАВЉЕНО) Details
Create quiz from random questions in question bank (DONE)
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-08 09:01:25 GMT
Translated by:
Gala (drmiletic)
Priority of the original:
normal
<strong>LearnPress Translation project</strong> https://www.transifex.com/projects/p/learnpress/ <strong>Пројекат превођења LearnPress-а</strong> https://www.transifex.com/projects/p/learnpress/ Details
<strong>LearnPress Translation project</strong> https://www.transifex.com/projects/p/learnpress/
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-11-08 09:03:41 GMT
Translated by:
Gala (drmiletic)
Priority of the original:
normal
1 2 3
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as