WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable (latest release): Bulgarian

1 2 3 7
Filter ↓ Sort ↓ All (103) Untranslated (5) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
Update Options Опции за актуализация Details
Update Options

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 23:14:06 GMT
Priority of the original:
normal
By default, SWFObject temporarily hides your SWF or alternative content until the library has decided which content to display. This option allows you to disable that behavior. По подразбиране, SWFObject временно скрива вашия SWF или алтернативно съдържание, докато библиотеката реши кое съдържание да се показва. Тази опция ви позволява да забраните това поведение. Details
By default, SWFObject temporarily hides your SWF or alternative content until the library has decided which content to display. This option allows you to disable that behavior.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 23:14:03 GMT
Priority of the original:
normal
Do you want to use SWFObject's autohide function? Искате ли да използвате функцията автоскриване SWFObject е? Details
Do you want to use SWFObject's autohide function?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 23:14:04 GMT
Priority of the original:
normal
Note that the bundled version of SWFObject includes a security fix which isn't available on the Google Ajax Library version at this time. It's recommended that you select the 'internal' option. Имайте предвид, че в пакет версия на SWFObject включва поправка по сигурността, който не е на разположение на Google Ajax библиотека версия в този момент. Това е препоръчително, че сте избрали "вътрешният" вариант. Details
Note that the bundled version of SWFObject includes a security fix which isn't available on the Google Ajax Library version at this time. It's recommended that you select the 'internal' option.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 23:14:05 GMT
Priority of the original:
normal
If you'd rather not rely on an external service to serve SWFObject to your users, you can choose to reference a copy of SWFObject that is included with WordPress. To ensure you're utilizing the latest version of SWFObject, this option will reference the copy that is included with your Wordpress installation, unless your that installation is older than Wordpress 3.3.2. In that case, selecting this option will reference the copy of SWFObject which is included with Kimili Flash Embed. In either case, selecting this option serves SWFObject from the same server as the rest of your website. Ако предпочитате да не се разчита на външна служба да служи SWFObject на потребителите си, можете да изберете да се цитира копие на SWFObject, който е включен с WordPress. За да сте сигурни, че сте използване на най-новата версия на SWFObject, тази опция ще се отнася до копието, което е включено във вашата инсталация на Wordpress, освен ако не си, че инсталацията е по-стар от Wordpress 3.3.2. В този случай, изборът на тази опция ще се отнася до копието на SWFObject която е включена с Kimili Флаш Embed. Във всеки случай, изборът на тази опция служи SWFObject от същия сървър, като останалата част от вашия сайт. Details
If you'd rather not rely on an external service to serve SWFObject to your users, you can choose to reference a copy of SWFObject that is included with WordPress. To ensure you're utilizing the latest version of SWFObject, this option will reference the copy that is included with your Wordpress installation, unless your that installation is older than Wordpress 3.3.2. In that case, selecting this option will reference the copy of SWFObject which is included with Kimili Flash Embed. In either case, selecting this option serves SWFObject from the same server as the rest of your website.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 23:14:04 GMT
Priority of the original:
normal
Choosing this option offers fast, reliable access to the SWFObject code. It also increases the chances that your users may already have SWFObject cached in their browsers if they have visited other sites that also utilize the Google hosted copy of SWFObject, making your site load even faster. Изборът на този вариант предлага бърз и надежден достъп до кода на SWFObject. Тя също така увеличава шансовете, че вашите потребители могат вече имат SWFObject кеширана в браузърите си, ако те са посетили други сайтове, които също използват Гугъл домакин копие на SWFObject, вземане на вашия сайт натоварване дори по-бързо. Details
Choosing this option offers fast, reliable access to the SWFObject code. It also increases the chances that your users may already have SWFObject cached in their browsers if they have visited other sites that also utilize the Google hosted copy of SWFObject, making your site load even faster.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 23:14:03 GMT
Priority of the original:
normal
The Google Ajax Library is a content distribution network for the most popular open source JavaScript libraries, including SWFObject. Google hosts these libraries and correctly sets cache headers. Ajax библиотека Google е разпространение на съдържание мрежа за най-популярните JavaScript библиотеки с отворен код, включително SWFObject. Google е домакин на тези библиотеки и правилно определя заглавията кеш. Details
The Google Ajax Library is a content distribution network for the most popular open source JavaScript libraries, including SWFObject. Google hosts these libraries and correctly sets cache headers.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 23:14:06 GMT
Priority of the original:
normal
If you choose to use Kimili Flash Embed to create a reference to swfobject.js (which is necessary for KFE to function properly), you have two options from where to reference the file: Ако решите да използвате Kimili Постави Flash, за да създадете препратка към swfobject.js (което е необходимо за KFE да функционира правилно), имате две възможности, от които за указване на файла: Details
If you choose to use Kimili Flash Embed to create a reference to swfobject.js (which is necessary for KFE to function properly), you have two options from where to reference the file:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 23:14:04 GMT
Priority of the original:
normal
(recommended) (препоръчително) Details
(recommended)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 23:14:03 GMT
Priority of the original:
normal
Internal вътрешен Details
Internal

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 23:14:05 GMT
Priority of the original:
normal
Google Ajax Library Google Ajax библиотека Details
Google Ajax Library

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 23:14:04 GMT
Priority of the original:
normal
Where do you want to reference SWFObject.js from? Къде искаш да позоваване SWFObject.js от? Details
Where do you want to reference SWFObject.js from?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 23:14:06 GMT
Priority of the original:
normal
Create a reference to SWFObject.js? Създаване на препратка към SWFObject.js? Details
Create a reference to SWFObject.js?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 23:14:03 GMT
Priority of the original:
normal
Javascript Options Javascript Опции Details
Javascript Options

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 23:14:05 GMT
Priority of the original:
normal
The object element allows you to nest alternative HTML content inside of it, which will be displayed if Flash is not installed or supported. This content will also be picked up by search engines, making it a great tool for creating search-engine-friendly content. Елементът на обекта, който ви позволява да гнездят алтернатива HTML съдържание вътре в него, който ще бъде показан, ако Флаш не е инсталиран или поддържа. съдържание нНастоящата също ще се качват от търсачките, което го прави чудесен инструмент за създаване на механизъм за търсене-приятелски съдържание. Details
The object element allows you to nest alternative HTML content inside of it, which will be displayed if Flash is not installed or supported. This content will also be picked up by search engines, making it a great tool for creating search-engine-friendly content.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 23:14:06 GMT
Priority of the original:
normal
1 2 3 7
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar