WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable (latest release): Vietnamese

1 2 3 199
Filter ↓ Sort ↓ All (2,976) Untranslated (2,486) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
Invalid parameters. Thông số không hợp lệ. Details

Invalid parameters.

Thông số không hợp lệ.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-08 19:22:41 GMT
Translated by:
thup90
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your plan doesn't include Simple Payments. <a href="%s" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Learn more and upgrade</a>. Gói của bạn không bao gồm Thanh Toán Đơn Giản. <a href="%s" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Tìm hiểu thêm và nâng cấp</a>. Details

Your plan doesn't include Simple Payments. <a href="%s" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Learn more and upgrade</a>.

Gói của bạn không bao gồm Thanh Toán Đơn Giản. <a href="%s" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Tìm hiểu thêm và nâng cấp</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-08 19:22:41 GMT
Translated by:
thup90
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Update Your Sharing Settings Cập nhật Cài Đặt Chia Sẻ của Bạn Details

Update Your Sharing Settings

Cập nhật Cài Đặt Chia Sẻ của Bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-08 19:22:41 GMT
Translated by:
thup90
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Facebook no longer supports Publicize connections to Facebook Profiles, but you can still connect Facebook Pages. Please select a Facebook Page to publish updates to. Facebook không còn hỗ trợ Công bố công khai các kết nối tới Hồ Sơ Facebook, nhưng bạn vẫn có thể kết nối với các Trang Facebook. Hãy chọn một Trang Facebook để đăng cập nhật. Details

Facebook no longer supports Publicize connections to Facebook Profiles, but you can still connect Facebook Pages. Please select a Facebook Page to publish updates to.

Facebook không còn hỗ trợ Công bố công khai các kết nối tới Hồ Sơ Facebook, nhưng bạn vẫn có thể kết nối với các Trang Facebook. Hãy chọn một Trang Facebook để đăng cập nhật.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-08 19:22:41 GMT
Translated by:
thup90
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Connecting... Đang kết nối... Details

Connecting...

Đang kết nối...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-08 19:22:41 GMT
Translated by:
thup90
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
<a class="button" href="%s" target="%s">Create a Facebook page</a> to get started. <a class="button" href="%s" target="%s">Tạo một trang Facebook</a> để bắt đầu. Details

<a class="button" href="%s" target="%s">Create a Facebook page</a> to get started.

<a class="button" href="%s" target="%s">Tạo một trang Facebook</a> để bắt đầu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-08 19:22:41 GMT
Translated by:
thup90
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Facebook supports Publicize connections to Facebook Pages, but not to Facebook Profiles. <a href="%s">Learn More about Publicize for Facebook</a> Facebook hỗ trợ Công bố công khai các kết nối cho các Trang Facebook, nhưng không dành cho các Hồ Sơ Facebook. <a href="%s">Tìm hiểu thêm về Công bố công khai dành cho Facebook</a> Details

Facebook supports Publicize connections to Facebook Pages, but not to Facebook Profiles. <a href="%s">Learn More about Publicize for Facebook</a>

Facebook hỗ trợ Công bố công khai các kết nối cho các Trang Facebook, nhưng không dành cho các Hồ Sơ Facebook. <a href="%s">Tìm hiểu thêm về Công bố công khai dành cho Facebook</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-08 19:22:41 GMT
Translated by:
thup90
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Get in touch with us Liên hệ với chúng tôi Details

Get in touch with us

Liên hệ với chúng tôi

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-08 19:22:41 GMT
Translated by:
thup90
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Are you sure? Modifying this option may disrupt your Jetpack connection. Type "yes" to continue. "yes" is a command - do not translate. Bạn chắc không? Điều chỉnh tuỳ chọn này có thể làm gián đoạn kết nối Jetpack của bạn. Điền "yes" để tiếp tục. Details

Are you sure? Modifying this option may disrupt your Jetpack connection. Type "yes" to continue.

Bạn chắc không? Điều chỉnh tuỳ chọn này có thể làm gián đoạn kết nối Jetpack của bạn. Điền "yes" để tiếp tục.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Context:
"yes" is a command - do not translate.
Date added:
2018-08-08 19:22:41 GMT
Translated by:
thup90
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Are you sure? This cannot be undone. Type "yes" to continue: "yes" is a command - do not translate. Bạn chắc không? Việc này không thể hoàn tác. Điền "yes" để tiếp tục. Details

Are you sure? This cannot be undone. Type "yes" to continue:

Bạn chắc không? Việc này không thể hoàn tác. Điền "yes" để tiếp tục.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Context:
"yes" is a command - do not translate.
Date added:
2018-08-08 19:22:41 GMT
Translated by:
thup90
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
As of July 27, 2018, the Twitter Timeline widget will no longer display tweets based on searches or hashtags. To display a simple list of tweets instead, change the Widget ID to a Twitter username. Kể từ ngày 27 tháng 7 năm 2018, tiện ích Dòng thời gian Twitter sẽ không còn hiển thị các tweet dựa trên các tìm kiếm hoặc thẻ bắt đầu bằng #. Để hiển thị danh sách các mẩu tin đơn giản thay thế, hãy thay đổi ID tiện ích con thành tên người dùng Twitter. Details

As of July 27, 2018, the Twitter Timeline widget will no longer display tweets based on searches or hashtags. To display a simple list of tweets instead, change the Widget ID to a Twitter username.

Kể từ ngày 27 tháng 7 năm 2018, tiện ích Dòng thời gian Twitter sẽ không còn hiển thị các tweet dựa trên các tìm kiếm hoặc thẻ bắt đầu bằng #. Để hiển thị danh sách các mẩu tin đơn giản thay thế, hãy thay đổi ID tiện ích con thành tên người dùng Twitter.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-09-11 03:46:29 GMT
Translated by:
Bao Nam (kids0407)
Approved by:
Kevin (khoipro)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
(Only administrators will see this message.) (Chỉ quản trị viên mới thấy thông báo này.) Details

(Only administrators will see this message.)

(Chỉ quản trị viên mới thấy thông báo này.)

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
The Twitter Timeline widget can't display tweets based on searches or hashtags. To display a simple list of tweets instead, change the Widget ID to a Twitter username. Otherwise, delete this widget. You have to log in to add a translation. Details

The Twitter Timeline widget can't display tweets based on searches or hashtags. To display a simple list of tweets instead, change the Widget ID to a Twitter username. Otherwise, delete this widget.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We want to make sure payments reach you, so please add an email address. Chúng tôi muốn bảo đảm bạn sẽ nhận thanh toán, vậy nên hãy thêm địa chỉ email của bạn. Details

We want to make sure payments reach you, so please add an email address.

Chúng tôi muốn bảo đảm bạn sẽ nhận thanh toán, vậy nên hãy thêm địa chỉ email của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-08 07:21:52 GMT
Translated by:
thup90
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Everything comes with a price tag these days. Please add a your product price. Ngày nay mọi thứ đều có giá của nó. Hãy thêm giá sản phẩm của bạn. Details

Everything comes with a price tag these days. Please add a your product price.

Ngày nay mọi thứ đều có giá của nó. Hãy thêm giá sản phẩm của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-08-08 07:22:36 GMT
Translated by:
thup90
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 199
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar