WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Vietnamese

1 2 3 6
Filter ↓ Sort ↓ All (82) Untranslated (5) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
We have a global team of Happiness Engineers ready to help you. Ask your questions in the support forum, or <a href="https://jetpack.com/contact-support">contact us directly</a>. Chúng tôi có một đội ngũ Happiness Engineer trên toàn cầu sẵn sàng giúp bạn. Đăng câu hỏi của bạn trên diễn đàn hỗ trợ, hoặc <a href="https://jetpack.com/contact-support">trực tiếp liên hệ với chúng tôi</a>. Details

We have a global team of Happiness Engineers ready to help you. Ask your questions in the support forum, or <a href="https://jetpack.com/contact-support">contact us directly</a>.

Chúng tôi có một đội ngũ Happiness Engineer trên toàn cầu sẵn sàng giúp bạn. Đăng câu hỏi của bạn trên diễn đàn hỗ trợ, hoặc <a href="https://jetpack.com/contact-support">trực tiếp liên hệ với chúng tôi</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2018-08-14 04:42:44 GMT
Translated by:
thup90
Priority:
high
More links:
Jetpack by WordPress.com You have to log in to add a translation. Details

Jetpack by WordPress.com

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
untranslated
Comment:
Plugin name.
Priority:
high
More links:
Comments: We fixed an error that broke functionality of nested comments. Bình luận: Chúng tôi đã khắc phục lỗi làm hỏng tính năng của bình luận lồng nhau. Details

Comments: We fixed an error that broke functionality of nested comments.

Bình luận: Chúng tôi đã khắc phục lỗi làm hỏng tính năng của bình luận lồng nhau.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog paragraph.
Date added:
2018-08-10 11:50:00 GMT
Translated by:
thup90
Priority:
normal
More links:
General: Added advanced control capabilities to image extraction from posts. Chung: Đã thêm khả năng điều khiển nâng cao cho rút hình ảnh từ bài viết. Details

General: Added advanced control capabilities to image extraction from posts.

Chung: Đã thêm khả năng điều khiển nâng cao cho rút hình ảnh từ bài viết.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-08-10 11:51:44 GMT
Translated by:
thup90
Priority:
normal
More links:
General: Removed ability to set custom name for Site Identity section. Chung: Bỏ tính năng thiết lập tên riêng cho phần Danh tính Trang web. Details

General: Removed ability to set custom name for Site Identity section.

Chung: Bỏ tính năng thiết lập tên riêng cho phần Danh tính Trang web.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-08-10 11:53:01 GMT
Translated by:
thup90
Priority:
normal
More links:
General: Fixed auto scrolling to top when following the Quick Tour buttons. Chung: Đã sửa lỗi tự trượt lên trên cùng khi bấm theo các nút Quick Tour. Details

General: Fixed auto scrolling to top when following the Quick Tour buttons.

Chung: Đã sửa lỗi tự trượt lên trên cùng khi bấm theo các nút Quick Tour.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-08-10 11:54:18 GMT
Translated by:
thup90
Priority:
normal
More links:
Lazy Images: Fixed centered images that do not crop properly when no JavaScript is enabled. Tải hình ảnh lazy: Đã sửa ảnh canh giữa không được cắt đúng cách khi không có Javascript. Details

Lazy Images: Fixed centered images that do not crop properly when no JavaScript is enabled.

Tải hình ảnh lazy: Đã sửa ảnh canh giữa không được cắt đúng cách khi không có Javascript.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-08-10 11:56:05 GMT
Translated by:
thup90
Priority:
normal
More links:
Lazy Images: Fixed an issue with images not loading while updating quantity in WooCommerce shopping cart. Tải hình ảnh lazy: Đã sửa lỗi ảnh không tải khi cập nhật số lượng trong giỏ mua hàng Woocommerce. Details

Lazy Images: Fixed an issue with images not loading while updating quantity in WooCommerce shopping cart.

Tải hình ảnh lazy: Đã sửa lỗi ảnh không tải khi cập nhật số lượng trong giỏ mua hàng Woocommerce.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-08-10 11:57:17 GMT
Translated by:
thup90
Priority:
normal
More links:
Simple Payments: Added warning for admin users if Simple Payments is not enabled but there are products published on pages/posts as a widget. Thanh toán Đơn giản: Đã thêm cảnh báo cho người dùng admin nếu Thanh toán Đơn giản không được cho phép nhưng có sản phẩm được đăng lên các trang/ bài viết như một widget. Details

Simple Payments: Added warning for admin users if Simple Payments is not enabled but there are products published on pages/posts as a widget.

Thanh toán Đơn giản: Đã thêm cảnh báo cho người dùng admin nếu Thanh toán Đơn giản không được cho phép nhưng có sản phẩm được đăng lên các trang/ bài viết như một widget.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-08-10 11:59:09 GMT
Translated by:
thup90
Priority:
normal
More links:
Simple Payments: Fixed syntax and misc compatibility issues with Simple Payments widget on PHP 5.2. Thanh toán Đơn giản: Đã sửa lỗi cú pháp và khả năng tương thích với widget Thanh toán Đơn giản trên PHP 5.2. Details

Simple Payments: Fixed syntax and misc compatibility issues with Simple Payments widget on PHP 5.2.

Thanh toán Đơn giản: Đã sửa lỗi cú pháp và khả năng tương thích với widget Thanh toán Đơn giản trên PHP 5.2.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-08-10 12:05:01 GMT
Translated by:
thup90
Priority:
normal
More links:
Simple Payments: Fixed site failure which happens on Multisite installation with Simple Payments widget. Thanh toán Đơn giản: Đã sửa lỗi trang web xảy ra trên cài đặt Multisite với widget Thanh toán Đơn giản. Details

Simple Payments: Fixed site failure which happens on Multisite installation with Simple Payments widget.

Thanh toán Đơn giản: Đã sửa lỗi trang web xảy ra trên cài đặt Multisite với widget Thanh toán Đơn giản.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-08-10 12:06:00 GMT
Translated by:
thup90
Priority:
normal
More links:
Simple Payments: Fixed the custom post type bug that affected Simple Payments widget for 2 year subscriptions. Thanh toán Đơn giản: Đã sửa lỗi custom post type làm ảnh hưởng tới widget Thanh toán Đơn giản cho đăng kí sử dụng 2 năm. Details

Simple Payments: Fixed the custom post type bug that affected Simple Payments widget for 2 year subscriptions.

Thanh toán Đơn giản: Đã sửa lỗi custom post type làm ảnh hưởng tới widget Thanh toán Đơn giản cho đăng kí sử dụng 2 năm.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-08-10 12:07:01 GMT
Translated by:
thup90
Priority:
normal
More links:
Shortcodes: Removed extra black bars from YouTube embeds as controls are inside the container now. Shortcode: Đã xoá thanh thừa màu đen trên video nhúng từ Youtube vì các nút điều khiển đã nằm bên trong container. Details

Shortcodes: Removed extra black bars from YouTube embeds as controls are inside the container now.

Shortcode: Đã xoá thanh thừa màu đen trên video nhúng từ Youtube vì các nút điều khiển đã nằm bên trong container.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-08-10 12:11:14 GMT
Translated by:
thup90
Priority:
normal
More links:
General: The SEO Framework is no longer a conflicting Open Graph plugin and is now better compatible with Jetpack. Chung: SEO Framework không còn mâu thuẫn với plugin Open Graph và giờ đây đã tương thích hơn với Jetpack. Details

General: The SEO Framework is no longer a conflicting Open Graph plugin and is now better compatible with Jetpack.

Chung: SEO Framework không còn mâu thuẫn với plugin Open Graph và giờ đây đã tương thích hơn với Jetpack.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-08-10 12:12:31 GMT
Translated by:
thup90
Priority:
normal
More links:
AMP: Improved AMP compatibility for Comments iframe. AMP: Đã cải thiện khả năng tương thích AMP cho iframe Bình luận. Details

AMP: Improved AMP compatibility for Comments iframe.

AMP: Đã cải thiện khả năng tương thích AMP cho iframe Bình luận.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-08-10 12:15:40 GMT
Translated by:
thup90
Priority:
normal
More links:
1 2 3 6
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar