WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Albanian

1 2 3 10
Filter ↓ Sort ↓ All (138) Untranslated (5)
Prio Original string Translation
We have a global team of Happiness Engineers ready to help you. Ask your questions in the support forum, or <a href="https://jetpack.com/contact-support">contact us directly</a>. Kemi një ekip të tërë Inxhinierësh të Lumturisë gati për t’ju ndihmuar. Bëni pyetjet tuaja te forumi i asistencës, ose <a href="https://jetpack.com/contact-support">lidhuni me ne drejtpërsëdrejti</a>. Details

We have a global team of Happiness Engineers ready to help you. Ask your questions in the support forum, or <a href="https://jetpack.com/contact-support">contact us directly</a>.

Kemi një ekip të tërë Inxhinierësh të Lumturisë gati për t’ju ndihmuar. Bëni pyetjet tuaja te forumi i asistencës, ose <a href="https://jetpack.com/contact-support">lidhuni me ne drejtpërsëdrejti</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2018-02-06 14:53:49 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
high
More links:
Jetpack by WordPress.com Jetpack nga WordPress.com Details

Jetpack by WordPress.com

Jetpack nga WordPress.com

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Plugin name.
Date added:
2015-11-04 18:10:07 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
high
More links:
Release date: January 16, 2018 Datë hedhjeje në qarkullim: 16 Janar, 2018 Details

Release date: January 16, 2018

Datë hedhjeje në qarkullim: 16 Janar, 2018

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-02-06 14:53:48 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
Widgets: Mailchimp - avoid conflicts with jQuery UI. Widget-e: Mailchimp -shmangie përplasjesh me UI-n e jQuery-t. Details

Widgets: Mailchimp - avoid conflicts with jQuery UI.

Widget-e: Mailchimp -shmangie përplasjesh me UI-n e jQuery-t.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-02-06 14:53:34 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
Stats: make sure the Stats script is XHTML compliant. Statistika: garanton që programthi për Statistikat të jetë i përputhshëm me XHTML-n. Details

Stats: make sure the Stats script is XHTML compliant.

Statistika: garanton që programthi për Statistikat të jetë i përputhshëm me XHTML-n.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-02-06 14:53:34 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
Lazy Images: make sure Lazy Load can be triggered even when images are added to the content very late. Lazy Images: garanton që Lazy Load të mund të vihet në punë edhe kur figurat janë shtuar shumë vonë. Details

Lazy Images: make sure Lazy Load can be triggered even when images are added to the content very late.

Lazy Images: garanton që Lazy Load të mund të vihet në punë edhe kur figurat janë shtuar shumë vonë.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-02-06 14:53:35 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
General: fix images shown in the dashboard when Jetpack is installed in a directory different than <code>jetpack</code>. Të përgjithshme: ndreqje figurash të shfaqura te pulti kur Jetpack-u është instaluar te një drejtori e ndryshme nga ajo <code>jetpack</code>. Details

General: fix images shown in the dashboard when Jetpack is installed in a directory different than <code>jetpack</code>.

Të përgjithshme: ndreqje figurash të shfaqura te pulti kur Jetpack-u është instaluar te një drejtori e ndryshme nga ajo <code>jetpack</code>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-02-06 14:53:35 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
Dashboard: update links to the plugin interface on WordPress.com to load the full plugin management page. Pult: përditëso lidhjet te ndërfaqja e shtojcës në WordPress.com që të ngarkohet faqja e plotë e administrimit të shtojcave. Details

Dashboard: update links to the plugin interface on WordPress.com to load the full plugin management page.

Pult: përditëso lidhjet te ndërfaqja e shtojcës në WordPress.com që të ngarkohet faqja e plotë e administrimit të shtojcave.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-02-06 14:53:35 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
Dashboard: make sure all links to WordPress.com point to the right site's settings on WordPress.com. Pult: garantim që krejt lidhjet te WordPress.com të shpien te rregullimet e duhura të sajtit në WordPress.com. Details

Dashboard: make sure all links to WordPress.com point to the right site's settings on WordPress.com.

Pult: garantim që krejt lidhjet te WordPress.com të shpien te rregullimet e duhura të sajtit në WordPress.com.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-02-06 14:53:35 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
Carousel: fix PHP Notice with images using custom meta. Rrotullame: ndreqje Njoftimi PHP me figura që përdorin meta të përshtatur. Details

Carousel: fix PHP Notice with images using custom meta.

Rrotullame: ndreqje Njoftimi PHP me figura që përdorin meta të përshtatur.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-02-06 14:53:36 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
PHP 7.2: fix issues when running Jetpack with PHP 7.2. PHP 7.2: ndreqje problemesh kur xhirohet Jetpack me PHP 7.2. Details

PHP 7.2: fix issues when running Jetpack with PHP 7.2.

PHP 7.2: ndreqje problemesh kur xhirohet Jetpack me PHP 7.2.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-02-06 14:53:36 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
Masterbar: fix incompatibility with BeaverBuilder plugin. Masterbar: ndreqje mospërputhshmërie me shtojcën BeaverBuilder. Details

Masterbar: fix incompatibility with BeaverBuilder plugin.

Masterbar: ndreqje mospërputhshmërie me shtojcën BeaverBuilder.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-02-06 14:53:36 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
Open Graph: add Open Graph Metabox to the list of conflicting plugins. Open Graph: shtim i Open Graph Metabox te lista e shtojcave me përplasje. Details

Open Graph: add Open Graph Metabox to the list of conflicting plugins.

Open Graph: shtim i Open Graph Metabox te lista e shtojcave me përplasje.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-02-06 14:53:37 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
Lazy Images: fix issues with the Gazette theme. Lazy Images: ndreqje problemesh me temën Gazette. Details

Lazy Images: fix issues with the Gazette theme.

Lazy Images: ndreqje problemesh me temën Gazette.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-02-06 14:53:37 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
WordAds: add filters so site owners can control the display of the ads via code as well. WordAds: shtim filtrash që të zotët e sajtit të mund të kontrollojnë shfaqjen e reklamave edhe përmes kodi. Details

WordAds: add filters so site owners can control the display of the ads via code as well.

WordAds: shtim filtrash që të zotët e sajtit të mund të kontrollojnë shfaqjen e reklamave edhe përmes kodi.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-02-06 14:53:37 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
1 2 3 10
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar