WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Albanian

1 2 3 10
Filter ↓ Sort ↓ All (140) Untranslated (5)
Prio Original string Translation
Jetpack by WordPress.com Jetpack nga WordPress.com Details

Jetpack by WordPress.com

Jetpack nga WordPress.com

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Plugin name.
Date added:
2015-11-04 18:10:07 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
high
More links:
<a href="https://jetpack.com/features/design/elasticsearch-powered-search/">Elasticsearch-powered search</a>: also out of Beta! We've improved the way data is indexed behind the scenes, and made changes to the Search widget and its filters. (Elasticsearch is a trademark of Elasticsearch BV, registered in the U.S. and in other countries.) <a href="https://jetpack.com/features/design/elasticsearch-powered-search/">Kërkime me bazë Elasticsearch-in</a>: edhe ky jashtë Beta-s! Kemi përmirësuar mënyrën se si indeksohen të dhënat në prapaskenë, dhe kemi bërë ndryshme te widget-i i Kërkimeve dhe filtrat e tij. (Elasticsearch është shenjë tregtare e Elasticsearch BV, e regjistruar në Sh.B.A. dhe vende të tjera.) Details

<a href="https://jetpack.com/features/design/elasticsearch-powered-search/">Elasticsearch-powered search</a>: also out of Beta! We've improved the way data is indexed behind the scenes, and made changes to the Search widget and its filters. (Elasticsearch is a trademark of Elasticsearch BV, registered in the U.S. and in other countries.)

<a href="https://jetpack.com/features/design/elasticsearch-powered-search/">Kërkime me bazë Elasticsearch-in</a>: edhe ky jashtë Beta-s! Kemi përmirësuar mënyrën se si indeksohen të dhënat në prapaskenë, dhe kemi bërë ndryshme te widget-i i Kërkimeve dhe filtrat e tij. (Elasticsearch është shenjë tregtare e Elasticsearch BV, e regjistruar në Sh.B.A. dhe vende të tjera.)

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-02-07 16:19:16 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
Daily or real-time backups of your entire site Kopjeruajtje të përditshme ose të atypëratyshme për krejt sajtin tuaj Details

Daily or real-time backups of your entire site

Kopjeruajtje të përditshme ose të atypëratyshme për krejt sajtin tuaj

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description list item.
Date added:
2018-02-07 16:19:16 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
The one plugin you need for stats, related posts, search engine optimization, Elasticsearch-powered search, social sharing, protection, backups, speed &hellip; Shtojca që ju duhet për statistika, postime të afërt, optimizim motori kërkimi, kërkime me bazë Elasticsearch-in, ndarje me të tjerët në rrjete shoqërore, mbrojtje, kopjeruajtje, shpejtësi &hellip; Details

The one plugin you need for stats, related posts, search engine optimization, Elasticsearch-powered search, social sharing, protection, backups, speed &hellip;

Shtojca që ju duhet për statistika, postime të afërt, optimizim motori kërkimi, kërkime me bazë Elasticsearch-in, ndarje me të tjerët në rrjete shoqërore, mbrojtje, kopjeruajtje, shpejtësi &hellip;

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Short description.
Date added:
2018-02-07 16:19:17 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
Widgets: Mailchimp - avoid conflicts with jQuery UI. Widget-e: Mailchimp -shmangie përplasjesh me UI-n e jQuery-t. Details

Widgets: Mailchimp - avoid conflicts with jQuery UI.

Widget-e: Mailchimp -shmangie përplasjesh me UI-n e jQuery-t.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-02-02 20:10:45 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
Stats: make sure the Stats script is XHTML compliant. Statistika: garanton që programthi për Statistikat të jetë i përputhshëm me XHTML-n. Details

Stats: make sure the Stats script is XHTML compliant.

Statistika: garanton që programthi për Statistikat të jetë i përputhshëm me XHTML-n.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-02-02 20:10:46 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
Lazy Images: make sure Lazy Load can be triggered even when images are added to the content very late. Lazy Images: garanton që Lazy Load të mund të vihet në punë edhe kur figurat janë shtuar shumë vonë. Details

Lazy Images: make sure Lazy Load can be triggered even when images are added to the content very late.

Lazy Images: garanton që Lazy Load të mund të vihet në punë edhe kur figurat janë shtuar shumë vonë.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-02-02 20:10:46 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
General: fix images shown in the dashboard when Jetpack is installed in a directory different than <code>jetpack</code>. Të përgjithshme: ndreqje figurash të shfaqura te pulti kur Jetpack-u është instaluar te një drejtori e ndryshme nga ajo <code>jetpack</code>. Details

General: fix images shown in the dashboard when Jetpack is installed in a directory different than <code>jetpack</code>.

Të përgjithshme: ndreqje figurash të shfaqura te pulti kur Jetpack-u është instaluar te një drejtori e ndryshme nga ajo <code>jetpack</code>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-02-02 20:10:46 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
Dashboard: update links to the plugin interface on WordPress.com to load the full plugin management page. Pult: përditëso lidhjet te ndërfaqja e shtojcës në WordPress.com që të ngarkohet faqja e plotë e administrimit të shtojcave. Details

Dashboard: update links to the plugin interface on WordPress.com to load the full plugin management page.

Pult: përditëso lidhjet te ndërfaqja e shtojcës në WordPress.com që të ngarkohet faqja e plotë e administrimit të shtojcave.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-02-02 20:10:47 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
Dashboard: make sure all links to WordPress.com point to the right site's settings on WordPress.com. Pult: garantim që krejt lidhjet te WordPress.com të shpien te rregullimet e duhura të sajtit në WordPress.com. Details

Dashboard: make sure all links to WordPress.com point to the right site's settings on WordPress.com.

Pult: garantim që krejt lidhjet te WordPress.com të shpien te rregullimet e duhura të sajtit në WordPress.com.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-02-02 20:10:47 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
Carousel: fix PHP Notice with images using custom meta. Rrotullame: ndreqje Njoftimi PHP me figura që përdorin meta të përshtatur. Details

Carousel: fix PHP Notice with images using custom meta.

Rrotullame: ndreqje Njoftimi PHP me figura që përdorin meta të përshtatur.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-02-02 20:10:47 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
PHP 7.2: fix issues when running Jetpack with PHP 7.2. PHP 7.2: ndreqje problemesh kur xhirohet Jetpack me PHP 7.2. Details

PHP 7.2: fix issues when running Jetpack with PHP 7.2.

PHP 7.2: ndreqje problemesh kur xhirohet Jetpack me PHP 7.2.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-02-02 20:10:48 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
Masterbar: fix incompatibility with BeaverBuilder plugin. Masterbar: ndreqje mospërputhshmërie me shtojcën BeaverBuilder. Details

Masterbar: fix incompatibility with BeaverBuilder plugin.

Masterbar: ndreqje mospërputhshmërie me shtojcën BeaverBuilder.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-02-02 20:10:48 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
Open Graph: add Open Graph Metabox to the list of conflicting plugins. Open Graph: shtim i Open Graph Metabox te lista e shtojcave me përplasje. Details

Open Graph: add Open Graph Metabox to the list of conflicting plugins.

Open Graph: shtim i Open Graph Metabox te lista e shtojcave me përplasje.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-02-02 20:10:48 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
Lazy Images: fix issues with the Gazette theme. Lazy Images: ndreqje problemesh me temën Gazette. Details

Lazy Images: fix issues with the Gazette theme.

Lazy Images: ndreqje problemesh me temën Gazette.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-02-02 20:10:48 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
1 2 3 10
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar