WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Tagalog

1 2 3 11
Filter ↓ Sort ↓ All (333) Untranslated (172) Waiting (0) Fuzzy (3) Warnings (0)
Prio Original string Translation
Dramatically reduce image file sizes without losing quality, make your website load faster, boost your SEO and save money on your bandwidth. Paliitin ang file size ng mga larawan nang hindi nababawasan ang kaledad, gawing mas mabilis ang iyong website, at palakasin ang iyong SEO at makatipid ng pera sa iyong bandwidth. Details
Dramatically reduce image file sizes without losing quality, make your website load faster, boost your SEO and save money on your bandwidth.
Comment

Short description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-30 15:18:17 GMT
Translated by:
Kel Santiago-Pilarski (Kel DC)
Priority of the original:
high
License: GPLv2 or later License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html Lisensya: GPLv2 o higit pa Lisensya URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html Details
License: GPLv2 or later License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-21 13:20:42 GMT
Translated by:
Kel Santiago-Pilarski (Kel DC)
Priority of the original:
normal
With the backup option, you can change your mind whenever you want by restoring your images to their original version or optimize them to another compression level. Dahil sa backup option, maaari mong baguhin ang iyong desisyon kahit kailan sa pamamagitan ng pag-restore o pagbalik ng iyong mga larawan sa kanilang orihinal na bersyon o i-optimize ang mga larawan gamit ang ibang compression level. Details
With the backup option, you can change your mind whenever you want by restoring your images to their original version or optimize them to another compression level.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-21 13:45:43 GMT
Translated by:
Kel Santiago-Pilarski (Kel DC)
Priority of the original:
normal
Three level of compression are available: Tatlong level ng compression ang available: Details
Three level of compression are available:
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-21 13:47:01 GMT
Translated by:
Kel Santiago-Pilarski (Kel DC)
Priority of the original:
normal
Imagify can directly resize your images, <strong>you won't have to lose time anymore on resizing your images before uploading them</strong>. Ang Imagify ay maaaring direkta na magbago ng laki ng iyong mga larawan, <strong>hindi masasayang ang iyong oras sa pagbabago ng laki ng iyong mga larawan bago mo ito iupload</strong>. Details
Imagify can directly resize your images, <strong>you won't have to lose time anymore on resizing your images before uploading them</strong>.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-21 14:29:29 GMT
Translated by:
Kel Santiago-Pilarski (Kel DC)
Priority of the original:
normal
You already have lots of unoptimized images? Not a problem, you will love the Bulk Optimizer to optimize all your existing images in one click. Marami ka bang mga larawan na hindi naka-optimize? Walang problema, magugustuhan mo ang Bulk Optimizer na maaaring mag-optimize ng lahat ng iyong mga larawan sa isang click. Details
You already have lots of unoptimized images? Not a problem, you will love the Bulk Optimizer to optimize all your existing images in one click.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-21 14:30:36 GMT
Translated by:
Kel Santiago-Pilarski (Kel DC)
Priority of the original:
normal
Ultra, our strongest compression method using a lossy algorithm. Ang Ultra ay ang aming pinakamalakas na paraan ng kompresyon gamit ang lossy algorithm. Details
Ultra, our strongest compression method using a lossy algorithm.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-21 14:32:10 GMT
Translated by:
Kel Santiago-Pilarski (Kel DC)
Priority of the original:
normal
Aggressive, a lossy compression algorithm. Stronger compression with a tiny loss of quality most of the time this is not even noticeable at all. Ang Aggressive ay gumagamit ng lossy compression algorithm. Mas malakas na kompresyon na may maliit na pagkawala ng kaledad, halos lahat ng oras hindi ito kapansin-pansin. Details
Aggressive, a lossy compression algorithm. Stronger compression with a tiny loss of quality most of the time this is not even noticeable at all.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-21 14:33:39 GMT
Translated by:
Kel Santiago-Pilarski (Kel DC)
Priority of the original:
normal
Normal, a lossless compression algorithm. The image quality won't be altered at all. Ang Normal ay gumagamit ng lossless compression algorithm. Ang kaledad ng larawan ay hindi mababago. Details
Normal, a lossless compression algorithm. The image quality won't be altered at all.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-21 14:34:02 GMT
Translated by:
Kel Santiago-Pilarski (Kel DC)
Priority of the original:
normal
Is Imagify Free? Libre ba ang Imagify? Details
Is Imagify Free?
Comment

Found in description header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-21 14:34:09 GMT
Translated by:
Kel Santiago-Pilarski (Kel DC)
Priority of the original:
normal
WooCommerce and NextGen Gallery compatible. Tugma sa WooCommerce at NextGen Gallery. Details
WooCommerce and NextGen Gallery compatible.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-21 14:34:34 GMT
Translated by:
Kel Santiago-Pilarski (Kel DC)
Priority of the original:
normal
Do not waste your time resizing and optimizing your images in Photoshop. Imagify takes care of everything! Huwag mong sayangin ang iyong oras sa pagbabago at pag-optimize ng iyong mga larawan sa Photoshop. Kaya ito lahat ng Imagify! Details
Do not waste your time resizing and optimizing your images in Photoshop. Imagify takes care of everything!
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-21 14:35:20 GMT
Translated by:
Kel Santiago-Pilarski (Kel DC)
Priority of the original:
normal
By default EXIF data is removed. It is however possible to keep it by enabling the option. Base sa default, ang EXIF data ay inalis. Gayunpaman, posible itong panatilihin sa pamamagitan ng pagpapagana ng EXIF opsiyon. Details
By default EXIF data is removed. It is however possible to keep it by enabling the option.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-21 14:36:25 GMT
Translated by:
Kel Santiago-Pilarski (Kel DC)
Priority of the original:
normal
Normal compression is a "lossless" optimization. This means there is no loss of image quality. Aggressive and Ultra compression are more powerful, so the picture quality will be somewhat reduced. The weight of the image will be much less. Ang Normal Compression ay isang "lossless" optimization. Ibig sabihin, walang pagkawala sa kaledad ng larawan. Ang Aggressive at Ultra na kompresyon ay mas malakas, kaya ang kaledad ng larawan ay medyo nabawasan. Ngunit ang laki ng larawan ay higit na mas mababa. Details
Normal compression is a "lossless" optimization. This means there is no loss of image quality. Aggressive and Ultra compression are more powerful, so the picture quality will be somewhat reduced. The weight of the image will be much less.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-21 14:38:15 GMT
Translated by:
Kel Santiago-Pilarski (Kel DC)
Priority of the original:
normal
If I use Imagify, do I need to continue optimizing and resizing my images with Photoshop? Kung gagamitin ko ang Imagify, kailangan ko bang patuloy na mag-optimize at magbago ng laki ng aking mga larawan gamit ang Photoshop? Details
If I use Imagify, do I need to continue optimizing and resizing my images with Photoshop?
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-06-21 14:39:22 GMT
Translated by:
Kel Santiago-Pilarski (Kel DC)
Priority of the original:
normal
1 2 3 11
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar