WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Ukrainian

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All (169) Untranslated (131) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
<a href="https://wordpress.org/gutenberg/handbook/reference/faq/">Additional frequently asked questions</a> <a href="https://wordpress.org/gutenberg/handbook/reference/faq/">Додаткові питання, що часто задаються</a> Details
<a href="https://wordpress.org/gutenberg/handbook/reference/faq/">Additional frequently asked questions</a>
Comment

Found in faq list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-21 21:19:41 GMT
Translated by:
websait (websaitua)
Priority of the original:
normal
<a href="https://wordpress.org/gutenberg/handbook/">Documentation: Creating Blocks, Reference, and Guidelines</a> <a href="https://wordpress.org/gutenberg/handbook/">Документація: створення блоків, довідки та рекомендації</a> Details
<a href="https://wordpress.org/gutenberg/handbook/">Documentation: Creating Blocks, Reference, and Guidelines</a>
Comment

Found in faq list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-21 21:19:41 GMT
Translated by:
websait (websaitua)
Priority of the original:
normal
<a href="https://wordpress.org/gutenberg/handbook/reference/design-principles/">Design Principles and block design best practices</a> <a href="https://wordpress.org/gutenberg/handbook/reference/design-principles/">Принципи дизайну та найкращі практики дизайну блоків</a> Details
<a href="https://wordpress.org/gutenberg/handbook/reference/design-principles/">Design Principles and block design best practices</a>
Comment

Found in faq list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-21 21:19:41 GMT
Translated by:
websait (websaitua)
Priority of the original:
normal
Check out the <a href="https://wordpress.org/gutenberg/handbook/reference/faq/">FAQ</a> for answers to the most common questions about the project. Ознайомтеся з <a href="https://wordpress.org/gutenberg/handbook/reference/faq/">поширеними запитаннями</a> для відповіді на найбільш поширені запитання про проект. Details
Check out the <a href="https://wordpress.org/gutenberg/handbook/reference/faq/">FAQ</a> for answers to the most common questions about the project.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-21 21:19:41 GMT
Translated by:
websait (websaitua)
Priority of the original:
normal
We’re calling this editor project "Gutenberg" because it's a big undertaking. We are working on it every day in GitHub, and we'd love your help building it.You’re also welcome to give feedback, the easiest is to join us in <a href="https://make.wordpress.org/chat/">our Slack channel</a>, <code>#core-editor</code>. Ми закликаємо цей редактор проекту “Гутенберг“, тому що це велика справа. Ми працюємо над цим щодня в GitHub, і ми будемо любити вашу допомогу в його створенні. Ви також можете надіслати відгук, найлегше приєднатися до нас у <a href="https://make.wordpress.org/chat/">нашому каналі Slack</a> , <code>#core-editor</code> . Details
We’re calling this editor project "Gutenberg" because it's a big undertaking. We are working on it every day in GitHub, and we'd love your help building it.You’re also welcome to give feedback, the easiest is to join us in <a href="https://make.wordpress.org/chat/">our Slack channel</a>, <code>#core-editor</code>.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-21 21:19:41 GMT
Translated by:
websait (websaitua)
Priority of the original:
normal
Gutenberg is built by many contributors and volunteers. Please see the full list in <a href="https://github.com/WordPress/gutenberg/blob/master/CONTRIBUTORS.md">CONTRIBUTORS.md</a>. Гутенберг побудований багатьма співробітниками та волонтери. Будь-ласка, перегляньте повний список на сайті <a href="https://github.com/WordPress/gutenberg/blob/master/CONTRIBUTORS.md">CONTRIBUTORS.md</a> . Details
Gutenberg is built by many contributors and volunteers. Please see the full list in <a href="https://github.com/WordPress/gutenberg/blob/master/CONTRIBUTORS.md">CONTRIBUTORS.md</a>.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-21 21:19:41 GMT
Translated by:
websait (websaitua)
Priority of the original:
normal
Gutenberg is a big change, and there will be ways to ensure that existing functionality (like shortcodes and meta-boxes) continue to work while allowing developers the time and paths to transition effectively. Ultimately, it will open new opportunities for plugin and theme developers to better serve users through a more engaging and visual experience that takes advantage of a toolset supported by core. Гутенберг - це велика зміна, і існують способи гарантувати, що існуючі функціональні можливості (наприклад, короткі коди та мета-коробки) продовжують працювати, дозволяючи розробникам час і шляхи для ефективного переходу. Зрештою, це відкриє нові можливості для плагінів і розробників тем для кращого обслуговування користувачів через більш захоплюючий і візуальний досвід, який використовує набір інструментів, підтримуваний ядром. Details
Gutenberg is a big change, and there will be ways to ensure that existing functionality (like shortcodes and meta-boxes) continue to work while allowing developers the time and paths to transition effectively. Ultimately, it will open new opportunities for plugin and theme developers to better serve users through a more engaging and visual experience that takes advantage of a toolset supported by core.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-21 21:19:41 GMT
Translated by:
websait (websaitua)
Priority of the original:
normal
These foundational elements will pave the way for stages two and three, planned for the next year, to go beyond the post into page templates and ultimately, full site customization. Ці фундаментальні елементи прокладуть шлях до етапів 2 та 3, запланованих на наступний рік, щоб вийти за рамки публікації в шаблони сторінок і, в остаточному підсумку, повністю налаштувати сайт. Details
These foundational elements will pave the way for stages two and three, planned for the next year, to go beyond the post into page templates and ultimately, full site customization.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-21 21:19:41 GMT
Translated by:
websait (websaitua)
Priority of the original:
normal
Gutenberg has three planned stages. The first, aimed for inclusion in WordPress 5.0, focuses on the post editing experience and the implementation of blocks. This initial phase focuses on a content-first approach. The use of blocks, as detailed above, allows you to focus on how your content will look without the distraction of other configuration options. This ultimately will help all users present their content in a way that is engaging, direct, and visual. Гутенберг має три заплановані етапи. Перший, призначений для включення в WordPress 5.0, зосереджений на досвіді редагування та реалізації блоків. Цей початковий етап зосереджується на першому підході до контенту. Використання блоків, як описано вище, дозволяє зосередити увагу на тому, як ваш вміст буде виглядати без відволікання інших параметрів конфігурації. Це, в кінцевому підсумку, допоможе всім користувачам представляти свій вміст таким чином, що він зацікавлений, прямий та візуальний. Details
Gutenberg has three planned stages. The first, aimed for inclusion in WordPress 5.0, focuses on the post editing experience and the implementation of blocks. This initial phase focuses on a content-first approach. The use of blocks, as detailed above, allows you to focus on how your content will look without the distraction of other configuration options. This ultimately will help all users present their content in a way that is engaging, direct, and visual.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-21 21:19:41 GMT
Translated by:
websait (websaitua)
Priority of the original:
normal
Posts are backwards compatible, and shortcodes will still work. We are continuously exploring how highly-tailored metaboxes can be accommodated, and are looking at solutions ranging from a plugin to disable Gutenberg to automatically detecting whether to load Gutenberg or not. While we want to make sure the new editing experience from writing to publishing is user-friendly, we’re committed to finding a good solution for highly-tailored existing sites. Повідомлення є сумісними ззаду, а короткі коди все одно працюватимуть. Ми постійно досліджуємо, як можна розміщувати високо адаптовані метабокси, і розглядаємо рішення, починаючи від плагіна, щоб відключити Гутенберг, щоб автоматично визначити, чи завантажувати Гутенберга чи ні. Хоча ми хочемо переконатися, що новий досвід редагування від написання до публікації є зручним для користувачів, ми прагнемо знайти правильне рішення для високо адаптованих існуючих сайтів. Details
Posts are backwards compatible, and shortcodes will still work. We are continuously exploring how highly-tailored metaboxes can be accommodated, and are looking at solutions ranging from a plugin to disable Gutenberg to automatically detecting whether to load Gutenberg or not. While we want to make sure the new editing experience from writing to publishing is user-friendly, we’re committed to finding a good solution for highly-tailored existing sites.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-21 21:19:41 GMT
Translated by:
websait (websaitua)
Priority of the original:
normal
Imagine a custom “employee” block that a client can drag to an About page to automatically display a picture, name, and bio. A whole universe of plugins that all extend WordPress in the same way. Simplified menus and widgets. Users who can instantly understand and use WordPress -- and 90% of plugins. This will allow you to easily compose beautiful posts like <a href="http://moc.co/sandbox/example-post/">this example</a>. Уявіть собі спеціальний блок “співробітник“, який клієнт може перетягнути на сторінку “Про“, щоб автоматично відображати зображення, ім'я та біографію. Цілковита універсальність плагінів, які всі поширюють WordPress таким же чином. Спрощений меню та віджети. Користувачі, які можуть миттєво зрозуміти та використовувати WordPress - і 90% плагінів. Це дозволить вам легко створювати прекрасні публікації, як <a href="http://moc.co/sandbox/example-post/">цей приклад</a> . Details
Imagine a custom “employee” block that a client can drag to an About page to automatically display a picture, name, and bio. A whole universe of plugins that all extend WordPress in the same way. Simplified menus and widgets. Users who can instantly understand and use WordPress -- and 90% of plugins. This will allow you to easily compose beautiful posts like <a href="http://moc.co/sandbox/example-post/">this example</a>.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-21 21:19:41 GMT
Translated by:
websait (websaitua)
Priority of the original:
normal
Blocks are the unifying evolution of what is now covered, in different ways, by shortcodes, embeds, widgets, post formats, custom post types, theme options, meta-boxes, and other formatting elements. They embrace the breadth of functionality WordPress is capable of, with the clarity of a consistent user experience. Блоки являють собою об'єднуючу еволюцію того, що зараз покривається різними способами короткими кодами, вставками, віджетами, форматами публікацій, тими спеціальними публікаціями, параметрами теми, мета-кодами та іншими елементами форматування. Вони охоплюють широту функціональності WordPress, з яскравим послідовністю користувацького досвіду. Details
Blocks are the unifying evolution of what is now covered, in different ways, by shortcodes, embeds, widgets, post formats, custom post types, theme options, meta-boxes, and other formatting elements. They embrace the breadth of functionality WordPress is capable of, with the clarity of a consistent user experience.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-21 21:19:41 GMT
Translated by:
websait (websaitua)
Priority of the original:
normal
Here's why we're looking at the whole editing screen, as opposed to just the content field: Ось чому ми дивимося на весь екран редагування, на відміну від просто поля вмісту: Details
Here's why we're looking at the whole editing screen, as opposed to just the content field:
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-21 21:19:41 GMT
Translated by:
websait (websaitua)
Priority of the original:
normal
Gutenberg looks at the editor as more than a content field, revisiting a layout that has been largely unchanged for almost a decade.This allows us to holistically design a modern editing experience and build a foundation for things to come. Гутенберг розглядає редактора як більше, ніж поле вмісту, перегляд макета, який практично не змінився протягом майже десятиліття. Це дозволяє нам цілеспрямовано спроектувати сучасний досвід редагування та побудувати фундамент для майбутнього. Details
Gutenberg looks at the editor as more than a content field, revisiting a layout that has been largely unchanged for almost a decade.This allows us to holistically design a modern editing experience and build a foundation for things to come.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-21 21:19:41 GMT
Translated by:
websait (websaitua)
Priority of the original:
normal
One thing that sets WordPress apart from other systems is that it allows you to create as rich a post layout as you can imagine -- but only if you know HTML and CSS and build your own custom theme. By thinking of the editor as a tool to let you write rich posts and create beautiful layouts, we can transform WordPress into something users <em>love</em> WordPress, as opposed something they pick it because it's what everyone else uses. Одна справа, що встановлює WordPress крім інших систем, полягає в тому, що вона дозволяє створити як багатий макет посту, як ви можете собі уявити, - але тільки якщо ви знаєте HTML і CSS і створите власну власну тему. Мислячи про редактор як про інструмент, що дозволяє писати багаті повідомлення та створювати гарні макети, ми можемо перетворити WordPress на те, що користувачі <em>люблять</em> WordPress, на відміну від того, що вони вибирають, тому що це те, що використовують усі інші. Details
One thing that sets WordPress apart from other systems is that it allows you to create as rich a post layout as you can imagine -- but only if you know HTML and CSS and build your own custom theme. By thinking of the editor as a tool to let you write rich posts and create beautiful layouts, we can transform WordPress into something users <em>love</em> WordPress, as opposed something they pick it because it's what everyone else uses.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-21 21:19:41 GMT
Translated by:
websait (websaitua)
Priority of the original:
normal
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar