New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Dutch

Filter ↓ Sort ↓ All (36) Translated (36) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (25)
1 2
Prio Original string Translation
The Gutenberg plugin provides editing, customization, and site building features to WordPress. This beta plugin allows you to test bleeding-edge featu …
Priority: high
De Gutenberg plugin biedt functies voor bewerken, aanpassen en het bouwen van sites in WordPress. Met deze bèta plugin kan je de nieuwste functies testen … Details
The Gutenberg plugin provides editing, customization, and site building features to WordPress. This beta plugin allows you to test bleeding-edge featu …
Comment

Short description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-02-05 09:19:06 UTC
Translated by:
Pieterjan Deneys (NekoJonez)
Priority of the original:
high
But if you want cutting edge beta features, including more experimental items, you will need to use the plugin. You can <a href="https://wordpress.org/news/2021/04/become-an-early-adopter-with-the-gutenberg-plugin/">read more here</a> to help decide whether the plugin is right for you. Maar als je de allernieuwste beta functies wilt, inclusief meer experimentele items, zul je de plugin moeten gebruiken. Je kan <a href="https://wordpress.org/news/2021/04/become-an-early-adopter-with-the-gutenberg-plugin/">hier meer lezen</a> om te helpen beslissen of deze plugin goed is voor jou. Details
But if you want cutting edge beta features, including more experimental items, you will need to use the plugin. You can <a href="https://wordpress.org/news/2021/04/become-an-early-adopter-with-the-gutenberg-plugin/">read more here</a> to help decide whether the plugin is right for you.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-03-30 13:18:16 UTC
Translated by:
Pieterjan Deneys (NekoJonez)
Priority of the original:
normal
Not necessarily. Each version of WordPress after 5.0 has included features from the Gutenberg plugin, which are known collectively as the <a href="https://wordpress.org/support/article/wordpress-editor/">WordPress Editor</a>. You are likely already benefitting from stable features! Niet noodzakelijk. Elke versie van WordPress sinds 5.0 heeft functies opgenomen van de Gutenberg-plugin, die gezamenlijk bekend staan als de <a href="https://wordpress.org/support/article/wordpress-editor/">WordPress Editor</a>. Je profiteert waarschijnlijk al van de stabiele functies! Details
Not necessarily. Each version of WordPress after 5.0 has included features from the Gutenberg plugin, which are known collectively as the <a href="https://wordpress.org/support/article/wordpress-editor/">WordPress Editor</a>. You are likely already benefitting from stable features!
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-03-30 13:19:19 UTC
Translated by:
Pieterjan Deneys (NekoJonez)
Priority of the original:
normal
While we try to triage issues reported here on the plugin forum, you’ll get a faster response (and reduce duplication of effort) by keeping feedback centralized in GitHub. Hoewel we proberen om problemen die hier op het plugin forum gemeld zijn te behandelen, zul je een snellere reactie krijgen (en dubbel werk verminderen) door feedback gecentraliseerd te houden in GitHub. Details
While we try to triage issues reported here on the plugin forum, you’ll get a faster response (and reduce duplication of effort) by keeping feedback centralized in GitHub.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-03-30 13:19:53 UTC
Translated by:
Pieterjan Deneys (NekoJonez)
Priority of the original:
normal
The best place to report bugs, feature suggestions, or any other feedback is at <a href="https://github.com/WordPress/gutenberg/issues">the Gutenberg GitHub issues page</a>. Before submitting a new issue, please search the existing issues to check if someone else has reported the same feedback. De beste plaats om bugs, suggesties voor functies of andere feedback te melden is op <a href="https://github.com/WordPress/gutenberg/issues">de Gutenberg GitHub issues pagina</a>. Voordat je een nieuw probleem indient, zoek dan eerst in de bestaande problemen om te controleren of iemand anders dezelfde feedback heeft gerapporteerd. Details
The best place to report bugs, feature suggestions, or any other feedback is at <a href="https://github.com/WordPress/gutenberg/issues">the Gutenberg GitHub issues page</a>. Before submitting a new issue, please search the existing issues to check if someone else has reported the same feedback.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-03-30 13:21:00 UTC
Translated by:
Pieterjan Deneys (NekoJonez)
Priority of the original:
normal
For the adventurous and tech-savvy, the Gutenberg plugin gives you the latest and greatest feature set, so you can join us in testing and developing bleeding-edge features, playing around with blocks, and maybe <a href="https://developer.wordpress.org/block-editor/contributors/">get inspired to contribute</a> or <a href="https://developer.wordpress.org/block-editor/how-to-guides/block-tutorial/">build your own blocks</a>. Voor de avonturiers en tech-savvy, de Gutenberg plugin geeft je de laatste en beste functies, zodat je kan meedoen met ons in het testen en ontwikkelen van geavanceerde functies, spelen met blokken, en misschien <a href="https://developer.wordpress.org/block-editor/contributors/">geïnspireerd raken om bij te dragen</a> of <a href="https://developer.wordpress.org/block-editor/how-to-guides/block-tutorial/">bouw je eigen blokken</a>. Details
For the adventurous and tech-savvy, the Gutenberg plugin gives you the latest and greatest feature set, so you can join us in testing and developing bleeding-edge features, playing around with blocks, and maybe <a href="https://developer.wordpress.org/block-editor/contributors/">get inspired to contribute</a> or <a href="https://developer.wordpress.org/block-editor/how-to-guides/block-tutorial/">build your own blocks</a>.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-03-30 13:26:23 UTC
Translated by:
Pieterjan Deneys (NekoJonez)
Priority of the original:
normal
Are you a tech-savvy early adopter who likes testing bleeding-edge and experimental features, and isn’t afraid to tinker with features that are still in active development? If so, this beta plugin gives you access to the latest Gutenberg features for block and full site editing, as well as a peek into what’s to come. Bent je een tech-savvy early adopter die graag bleeding-edge en experimentele functies test, en niet bang bent om te sleutelen aan functies die nog in actieve ontwikkeling zijn? Zo ja, dan geeft deze bèta plugin je toegang tot de nieuwste Gutenberg functies voor blok- en volledige site bewerking, evenals een kijkje in wat er nog gaat komen. Details
Are you a tech-savvy early adopter who likes testing bleeding-edge and experimental features, and isn’t afraid to tinker with features that are still in active development? If so, this beta plugin gives you access to the latest Gutenberg features for block and full site editing, as well as a peek into what’s to come.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-03-30 13:20:25 UTC
Translated by:
Pieterjan Deneys (NekoJonez)
Priority of the original:
normal
We’re always hard at work refining the experience, creating more and better blocks, and laying the groundwork for future phases of work. Each WordPress release includes stable features from the Gutenberg plugin, so you don’t need to install the plugin to benefit from the work being done here. We zijn altijd hard aan het werk om de ervaring te verfijnen, meer en betere blokken te maken, en de basis te leggen voor toekomstige werkfasen. Elke WordPress release bevat stabiele functies van de Gutenberg plugin, dus je hoeft de plugin niet te installeren om te profiteren van het werk dat hier wordt gedaan. Details
We’re always hard at work refining the experience, creating more and better blocks, and laying the groundwork for future phases of work. Each WordPress release includes stable features from the Gutenberg plugin, so you don’t need to install the plugin to benefit from the work being done here.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-03-30 13:26:26 UTC
Translated by:
Pieterjan Deneys (NekoJonez)
Priority of the original:
normal
Each piece of content in the editor, from a paragraph to an image gallery to a headline, is its own block. And just like physical blocks, WordPress blocks can be added, arranged, and rearranged, allowing users to create media-rich content and site layouts in a visually intuitive way — and without workarounds like shortcodes or custom HTML and PHP. Elk stuk inhoud in de editor, van een paragraaf tot een afbeeldingsgalerij tot een koptekst, is een eigen blok. En net als fysieke blokken kunnen WordPress blokken worden toegevoegd, gerangschikt en herschikt, zodat gebruikers op een visueel intuïtieve manier inhoud met veel media en lay-outs voor de website kunnen maken - en zonder workarounds zoals shortcodes of aangepaste HTML en PHP. Details
Each piece of content in the editor, from a paragraph to an image gallery to a headline, is its own block. And just like physical blocks, WordPress blocks can be added, arranged, and rearranged, allowing users to create media-rich content and site layouts in a visually intuitive way — and without workarounds like shortcodes or custom HTML and PHP.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-03-30 13:26:31 UTC
Translated by:
Pieterjan Deneys (NekoJonez)
Priority of the original:
normal
Gutenberg is WordPress's “block editor”, and introduces a modular approach to modifying your entire site. Edit individual content blocks on posts or pages. Add and adjust widgets. Even design your site headers, footers, and navigation with full site editing support. Gutenberg is de "blok-editor" van WordPress, en introduceert een modulaire aanpak voor het aanpassen van je hele site. Bewerk individuele inhoudsblokken op berichten of pagina's. Voeg widgets toe en pas ze aan. Ontwerp zelfs de headers, footers en navigatie van je website met volledige ondersteuning voor het bewerken van de site en full site editing. Details
Gutenberg is WordPress's “block editor”, and introduces a modular approach to modifying your entire site. Edit individual content blocks on posts or pages. Add and adjust widgets. Even design your site headers, footers, and navigation with full site editing support.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-03-30 13:26:40 UTC
Translated by:
Pieterjan Deneys (NekoJonez)
Priority of the original:
normal
Following the introduction of post block editing in December 2018, Gutenberg later introduced full site editing (FSE) in 2021, <a href="https://wordpress.org/news/2022/01/josephine/">which shipped with WordPress 5.9 in early 2022</a>. Na de introductie van bericht blok bewerking in december 2018, introduceerde Gutenberg later full site editing (FSE) in 2021, <a href="https://wordpress.org/news/2022/01/josephine/">wat verscheept werd met WordPress 5.9 in begin 2022</a>. Details
Following the introduction of post block editing in December 2018, Gutenberg later introduced full site editing (FSE) in 2021, <a href="https://wordpress.org/news/2022/01/josephine/">which shipped with WordPress 5.9 in early 2022</a>.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-03-30 13:26:50 UTC
Translated by:
Pieterjan Deneys (NekoJonez)
Priority of the original:
normal
“Gutenberg” is a codename for a whole new paradigm for creating with WordPress, that aims to revolutionize the entire publishing experience as much as <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg">Johannes Gutenberg</a> did the printed word. The project is <a href="https://wordpress.org/about/roadmap/">following a four-phase process</a> that will touch major pieces of WordPressEditing, Customization, Collaboration, and Multilingual. "Gutenberg" is een codenaam voor een geheel nieuw paradigma voor het creëren met WordPress, dat tot doel heeft een revolutie teweeg te brengen in de hele publicatie-ervaring zo veel als <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg">Johannes Gutenberg</a> deed voor het geprinte woord. Het project <a href="https://wordpress.org/about/roadmap/">volgt een vier-fasen proces</a> dat de belangrijkste onderdelen van WordPress zal raken - Bewerken, Aanpassen, Samenwerken, en Meertalig. Details
“Gutenberg” is a codename for a whole new paradigm for creating with WordPress, that aims to revolutionize the entire publishing experience as much as <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg">Johannes Gutenberg</a> did the printed word. The project is <a href="https://wordpress.org/about/roadmap/">following a four-phase process</a> that will touch major pieces of WordPressEditing, Customization, Collaboration, and Multilingual.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-03-30 13:26:43 UTC
Translated by:
Pieterjan Deneys (NekoJonez)
Priority of the original:
normal
Contributors Wanted Bijdragers gezocht Details
Contributors Wanted
Comment

Found in description header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-03-30 13:17:12 UTC
Translated by:
Pieterjan Deneys (NekoJonez)
Priority of the original:
normal
Early Access Vroegtijdige toegang Details
Early Access
Comment

Found in description header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-03-30 13:17:00 UTC
Translated by:
Pieterjan Deneys (NekoJonez)
Priority of the original:
normal
What Does Gutenberg Do? Wat doet Gutenberg? Details
What Does Gutenberg Do?
Comment

Found in description header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-03-30 13:17:06 UTC
Translated by:
Pieterjan Deneys (NekoJonez)
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2

Export as