WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development (trunk): Swedish

Filter ↓ Sort ↓ All (218) Translated (182) Untranslated (36) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (74)
1 3 4 5
Prio Original string Translation
A password will be e-mailed to this address: Ett lösenord kommer skickas via e-post till denna adress: Details
A password will be e-mailed to this address:
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-07 12:13:53 GMT
Translated by:
Fredrik (elbogen)
Priority of the original:
normal
If you have not already registered your Key then register now using the form below.<br />* All registration fields are required<br />** I will NOT share your information. Om du inte redan har registrerat din nyckel, registrera dig nu med formuläret nedan.<br />* Alla registreringsfält är obligatoriska<br />** Jag kommer INTE dela din information. Details
If you have not already registered your Key then register now using the form below.<br />* All registration fields are required<br />** I will NOT share your information.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-07 12:17:18 GMT
Translated by:
Fredrik (elbogen)
Priority of the original:
normal
<p>Get instant access to definition updates.</p> <p>Få omedelbar åtkomst till definitionuppdateringar.</p> Details
<p>Get instant access to definition updates.</p>
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-07 12:18:13 GMT
Translated by:
Fredrik (elbogen)
Priority of the original:
normal
Searching for updates ... Söker efter uppdateringar… Details
Searching for updates ...
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-07 12:18:35 GMT
Translated by:
Fredrik (elbogen)
Priority of the original:
normal
Skipped because of file size (%1$s bytes) or file extention (%2$s)! Hoppades över på grund av filstorlek (%1$s byte) eller filtillägg (%2$s)! Details
Skipped because of file size (%1$s bytes) or file extention (%2$s)!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-07 12:20:55 GMT
Translated by:
Fredrik (elbogen)
Priority of the original:
normal
Failed to determine file size! Misslyckades att fastställa filstorlek! Details
Failed to determine file size!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-07 12:21:40 GMT
Translated by:
Fredrik (elbogen)
Priority of the original:
normal
A backup of the original infected files are placed in the Quarantine in case you need to restore them or just want to look at them later. You can delete these files if you don't want to save more. En säkerhetskopia av de ursprungliga infekterade filerna placeras i karantänen om du behöver återställa dem eller bara vill titta på dem senare. Du kan ta bort dessa filer om du inte vill spara mer. Details
A backup of the original infected files are placed in the Quarantine in case you need to restore them or just want to look at them later. You can delete these files if you don't want to save more.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-07 12:25:44 GMT
Translated by:
Fredrik (elbogen)
Priority of the original:
normal
If Known Threats are found and displayed in red then there will be a button to '%s'. If only Potentional Threats are found then there is no automatic fix because those are probably not malicious. Om kända hot hittas och visas i rött kommer det att finnas en knapp till ”%s”. Om bara potentiella hot hittas finns det ingen automatisk åtgärd eftersom de förmodligen inte är skadliga. Details
If Known Threats are found and displayed in red then there will be a button to '%s'. If only Potentional Threats are found then there is no automatic fix because those are probably not malicious.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-07 12:29:13 GMT
Translated by:
Fredrik (elbogen)
Priority of the original:
normal
Please make a donation for the use of this wonderful feature! Vänligen gör en donation för användningen av denna underbara funktion! Details
Please make a donation for the use of this wonderful feature!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-07 12:30:57 GMT
Translated by:
Fredrik (elbogen)
Priority of the original:
normal
NOTE: These are probably not malicious scripts (but it's a good place to start looking <u>IF</u> your site is infected and no Known Threats were found). OBS! Detta är förmodligen inte skadliga skript (men det är en bra plats att börja titta <u>OM</u> din webbplats är infekterad och inga kända hot hittades). Details
NOTE: These are probably not malicious scripts (but it's a good place to start looking <u>IF</u> your site is infected and no Known Threats were found).
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-07 12:36:11 GMT
Translated by:
Fredrik (elbogen)
Priority of the original:
normal
failed to quarantine! misslyckades med karantän! Details
failed to quarantine!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-23 11:59:25 GMT
Translated by:
Fredrik (elbogen)
Priority of the original:
normal
# of patterns # av mönster Details
# of patterns
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-23 12:00:41 GMT
Translated by:
Fredrik (elbogen)
Priority of the original:
normal
Your WordPress Site URL is a required field! URL till din WordPress-webbplats är ett obligatoriskt fält! Details
Your WordPress Site URL is a required field!
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-11-23 12:04:52 GMT
Translated by:
Fredrik (elbogen)
Priority of the original:
normal
Loading, Please Wait ... Laddar in, vänta… Details
Loading, Please Wait ...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-08-09 10:58:29 GMT
Translated by:
Fredrik (elbogen)
Priority of the original:
normal
1 3 4 5
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as