WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable (latest release): Swedish

Filter ↓ Sort ↓ All (292) Translated (244) Untranslated (48) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (43)
1 2 3
Prio Original string Translation
Add consent checkboxes to the checkout registration form Lägg till kryssrutor för samtycke till registreringsformuläret på kassasidorna Details
Add consent checkboxes to the checkout registration form

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-21 18:37:21 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Consent Given Samtycke har getts Details
Consent Given

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-21 18:37:27 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Site Key Webbplatsnyckel Details
Site Key

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-21 18:37:34 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Request Forms reCAPTCHA reCAPTCHA för begärandeformulär Details
Request Forms reCAPTCHA

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-21 18:37:58 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
This will appear in the consent section of the privacy preference window. Detta kommer att visas i sektionen för samtycke i fönstret med integritetsval. Details
This will appear in the consent section of the privacy preference window.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-21 18:38:29 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
This section handles the privacy bar and some of the privacy preferences window. Denna sektion hanterar integritetsbandet och en del av fönstret med integritetsval. Details
This section handles the privacy bar and some of the privacy preferences window.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-21 18:39:28 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
This plugin is meant to assist a Controller, Data Processor, and Data Protection Officer (DPO) with efforts to meet the obligations and rights enacted under the GDPR. Detta tillägg är tänkt att hjälpa en personuppgiftsansvarig, ett personuppgiftsbiträde och personuppgiftsombud med deras ansträngningar för att uppfylla de skyldigheter och rättigheter som GDPR föreskriver. Details
This plugin is meant to assist a Controller, Data Processor, and Data Protection Officer (DPO) with efforts to meet the obligations and rights enacted under the GDPR.
Comment

Description of the plugin

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-21 18:46:29 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
%1$s -------------------------------------------------------- Nature of the personal data breach: -------------------------------------------------------- %2$s -------------------------------------------------------- Name and contact details of the data protection officer: -------------------------------------------------------- %3$s -------------------------------------------------------- Likely consequences of the personal data breach: -------------------------------------------------------- %4$s -------------------------------------------------------- Measures taken or proposed to be taken: -------------------------------------------------------- %5$s %1$s -------------------------------------------------------- Dataintrångets karaktär: -------------------------------------------------------- %2$s -------------------------------------------------------- Namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsombudet: -------------------------------------------------------- %3$s -------------------------------------------------------- Troliga konsekvenser av dataintrånget: -------------------------------------------------------- %4$s -------------------------------------------------------- Åtgärder vidtagna eller föreslagna att vidtas: -------------------------------------------------------- %5$s Details
%1$s -------------------------------------------------------- Nature of the personal data breach: -------------------------------------------------------- %2$s -------------------------------------------------------- Name and contact details of the data protection officer: -------------------------------------------------------- %3$s -------------------------------------------------------- Likely consequences of the personal data breach: -------------------------------------------------------- %4$s -------------------------------------------------------- Measures taken or proposed to be taken: -------------------------------------------------------- %5$s
Comment

1: Email content, 2: Nature of data breach, 3: Contact details for data protection officer, 4: Likely consequences of breach, 5: Measures taken

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 08:11:46 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Someone placed a request for your information to be rectified on our site. By clicking confirm a request will be made and we will do our best to fulfil it. -------------------------------------------------------- Request -------------------------------------------------------- %1$s To confirm this request, click here: %2$s --------------------------------------------------------------------------------- If that wasn't you, reset your password: %3$s Någon har begärt att din information ska rättas på vår webbplats. Genom att bekräfta kommer en förfrågan att göras och vi kommer göra vårt bästa för att tillmötesgå den. -------------------------------------------------------- Begäran -------------------------------------------------------- %1$s För att bekräfta denna begäran, klicka här: %2$s --------------------------------------------------------------------------------- Om det inte var du bör du byta lösenord: %3$s Details
Someone placed a request for your information to be rectified on our site. By clicking confirm a request will be made and we will do our best to fulfil it. -------------------------------------------------------- Request -------------------------------------------------------- %1$s To confirm this request, click here: %2$s --------------------------------------------------------------------------------- If that wasn't you, reset your password: %3$s
Comment

1: The request content, 2: confirmation link, 3: reset password link

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 08:12:59 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Your account has been closed. We no longer hold any information about you. If you ever need to make a complaint you can email us and we will try to help you. To be able to make a complaint you will be requested to provide your email address and the token below. %s Ditt konto har avslutats. Vi har inte längre kvar någon information om dig. Om du vid något tillfälle skkulle behöva lämna ett klagomål kan du e-posta oss så försöker vi hjälpa dig. För att kunna lämna ditt klagomål kommer du att behöva uppge din e-postadress och nedanstående kod. %s Details
Your account has been closed. We no longer hold any information about you. If you ever need to make a complaint you can email us and we will try to help you. To be able to make a complaint you will be requested to provide your email address and the token below. %s
Comment

6-digit token for audit log

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-21 18:48:30 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Someone requested to download your data from our site. By clicking confirm we will redirect you back to our site where a download will begin. To download it in a XML format, click here: %1$s To download it in a JSON format, click here: %2$s --------------------------------------------------------------------------------- If that wasn't you, reset your password: %3$s Någon har begärt att få ladda ned alla dina uppgifter från vår webbplats. Genom att klicka på bekräfta så kommer du att omdirigeras tillbaka till vår webbplats där nedladdningen börjar. Ladda ner i XML-format: %1$s Ladda ner i JSON-format: %2$s --------------------------------------------------------------------------------- Om det inte var du bör du byta ditt lösenord: %3$s Details
Someone requested to download your data from our site. By clicking confirm we will redirect you back to our site where a download will begin. To download it in a XML format, click here: %1$s To download it in a JSON format, click here: %2$s --------------------------------------------------------------------------------- If that wasn't you, reset your password: %3$s
Comment

1: XML download link, 2: JSON download link, 3: reset password link

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 08:14:57 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Someone placed a request for your information to be removed from our site. By clicking confirm your account will be removed from our site and all data we collected over time will be erased from our database. It will be impossible for us to retrieve that information in the future. To confirm this request, click here: %1$s --------------------------------------------------------------------------------- If that wasn't you, reset your password: %2$s Någon har gjort en förfrågan om att din information ska tas bort från vår webbplats. När du klickar på bekräfta kommer ditt konto att tas bort och alla uppgifter som vi har sparade om dig kommer småningom att raderas från vår databas. Efter det kommer vi inte att kunna komma åt dina uppgifter. Klicka här för att bekräfta denna begäran: %1$s --------------------------------------------------------------------------------- Om det inte var du, bör du byta lösenord: %2$s Details
Someone placed a request for your information to be removed from our site. By clicking confirm your account will be removed from our site and all data we collected over time will be erased from our database. It will be impossible for us to retrieve that information in the future. To confirm this request, click here: %1$s --------------------------------------------------------------------------------- If that wasn't you, reset your password: %2$s
Comment

1: Confirmation link, 2: Reset password link

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 08:17:01 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
Someone placed a complaint on your behalf on our site. By clicking confirm a request will be made and we will do our best to fulfil it. -------------------------------------------------------- Request -------------------------------------------------------- %1$s To confirm this request, click here: %2$s --------------------------------------------------------------------------------- If that wasn't you, reset your password: %3$s Någon har på vår webbplats framfört ett klagomål för din räkning. Om du bekräftar kommer en begäran att skapas och vi kommer göra vårt bästa för att tillmötesgå den. -------------------------------------------------------- Begäran -------------------------------------------------------- %1$s Klicka härför att bekräfta denna begäran: %2$s --------------------------------------------------------------------------------- Om det inte var du bör du ändra ditt lösenord: %3$s Details
Someone placed a complaint on your behalf on our site. By clicking confirm a request will be made and we will do our best to fulfil it. -------------------------------------------------------- Request -------------------------------------------------------- %1$s To confirm this request, click here: %2$s --------------------------------------------------------------------------------- If that wasn't you, reset your password: %3$s
Comment

1: The complaint content, 2: confirmation link, 3: reset password link

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 08:18:46 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
A request to send a mass email notification to all users regarding a data breach has been made by %1$s. -------------------------------------------------------- Nature of the personal data breach: -------------------------------------------------------- %2$s -------------------------------------------------------- Name and contact details of the data protection officer: -------------------------------------------------------- %3$s -------------------------------------------------------- Likely consequences of the personal data breach: -------------------------------------------------------- %4$s -------------------------------------------------------- Measures taken or proposed to be taken: -------------------------------------------------------- %5$s To confirm this request, click here: %6$s --------------------------------------------------------------------------------- If that is not intended, have the person who requested it change their password. --------------------------------------------------------------------------------- En förfrågan att skicka ett massutskick till alla användare med notifiering om ett dataintrång har gjorts av %1$s. -------------------------------------------------------- Dataintrångets karaktär: -------------------------------------------------------- %2$s -------------------------------------------------------- Namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsombudet: -------------------------------------------------------- %3$s -------------------------------------------------------- Troliga konsekvenser av dataintrånget: -------------------------------------------------------- %4$s -------------------------------------------------------- Åtgärder vidtagna eller föreslagna att vidtas: -------------------------------------------------------- %5$s Klicka här för att bekräfta denna begäran: %6$s --------------------------------------------------------------------------------- Om detta är fel, be personen som skickade begäran att uppdatera sitt lösenord. --------------------------------------------------------------------------------- Details
A request to send a mass email notification to all users regarding a data breach has been made by %1$s. -------------------------------------------------------- Nature of the personal data breach: -------------------------------------------------------- %2$s -------------------------------------------------------- Name and contact details of the data protection officer: -------------------------------------------------------- %3$s -------------------------------------------------------- Likely consequences of the personal data breach: -------------------------------------------------------- %4$s -------------------------------------------------------- Measures taken or proposed to be taken: -------------------------------------------------------- %5$s To confirm this request, click here: %6$s --------------------------------------------------------------------------------- If that is not intended, have the person who requested it change their password. ---------------------------------------------------------------------------------
Comment

1: User who requested the notification, 2: Nature of data breach, 3: Contact details for data protection officer, 4: Likely consequences of breach, 5: Measures taken, 6: Confirmation link

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-30 08:20:10 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
You registered email marketing as an optional consent but the user did not actively opt into it on their profile page. You should have your email capture form wrapped in our helper function to block registration or better yet, not even display the email capture form. Same goes for blocking adding the user to your mailing system on registration if consent is not given. Du registrerade e-postmarknadsföring som ett valfritt samtycke, men användaren har inte aktivt valt det på sin profilsida. Du förpacka ditt formulär för e-postinsamling i vår hjälpfunktion för att blockera registrering eller ännu hellre, inte ens visa e-postformuläret. På samma sätt behöver du blockera att användaren läggs till i ditt postsystem vid registrering om samtycke inte givits. Details
You registered email marketing as an optional consent but the user did not actively opt into it on their profile page. You should have your email capture form wrapped in our helper function to block registration or better yet, not even display the email capture form. Same goes for blocking adding the user to your mailing system on registration if consent is not given.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-05-21 18:28:04 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
normal
1 2 3
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as