Skip to toolbar

WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Czech

Filter ↓ Sort ↓ All (87) Translated (87) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (7)
1 2 3 4 6
Prio Original string Translation
To set up the payment acceptance plugin, do the following: Chcete-li nastavit plugin pro příjem plateb, postupujte takto: Details
To set up the payment acceptance plugin, do the following:
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-21 16:03:05 GMT
Translated by:
FONDY (fondyeu)
Priority of the original:
normal
Go to the Wordpress control panel, find the FONDY payment module in the “Pluginsmenu. Click on the “Activate”. Přejděte na ovládací panel WordPress a najděte v menu Pluginy platební modul FONDY. Klikněte na tlačítko Aktivovat Details
Go to the Wordpress control panel, find the FONDY payment module in the “Pluginsmenu. Click on the “Activate”.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-21 16:02:51 GMT
Translated by:
FONDY (fondyeu)
Priority of the original:
normal
There are two ways to install the plugin: Existují dva způsoby, jak nainstalovat plugin: Details
There are two ways to install the plugin:
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-21 16:02:30 GMT
Translated by:
FONDY (fondyeu)
Priority of the original:
normal
<a href="https://fondy.eu/en-eu/tariffs-fondy/">See current tariffs on the FONDY website</a> <a href="https://fondy.eu/cz/tariffs-fondy/">Zobrazit aktuální tarify na stránkách FONDY</a> Details

Original current 1 warning

<a href="https://fondy.eu/en-eu/tariffs-fondy/">See current tariffs on the FONDY website</a>
Comment

Found in description paragraph.

Warning: Expected <a href="https://fondy.eu/en-eu/tariffs-fondy/">, got <a href="https://fondy.eu/cz/tariffs-fondy/">.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-21 16:03:55 GMT
Translated by:
FONDY (fondyeu)
Priority of the original:
normal
Only commission with payment. It is possible to adjust payment of the commission on itself, or to impose on the client. Pouze poplatek za platbu. Dle nastavení poplatek můžete platit Vy nebo zákazník. Details
Only commission with payment. It is possible to adjust payment of the commission on itself, or to impose on the client.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-21 16:03:39 GMT
Translated by:
FONDY (fondyeu)
Priority of the original:
normal
The system also provides analytics on customers, showing in which ways payment is most often made, from which devices, countries and in what currency. The received data can be viewed in your FONDY account or converted into reports and saved to a computer. Systém také poskytuje zákaznickou analýzu, ukazuje, které platební metody nejčastěji používají, ze kterých zařízení, zemí a v jaké měně. Získané údaje lze prohlížet v osobním účtu FONDY nebo převést do zpráv a uložit do počítače. Details
The system also provides analytics on customers, showing in which ways payment is most often made, from which devices, countries and in what currency. The received data can be viewed in your FONDY account or converted into reports and saved to a computer.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-21 16:04:18 GMT
Translated by:
FONDY (fondyeu)
Priority of the original:
normal
We help the sellers get to better know their customers. The built-in analytics system allows real-time tracking of the status of all the payments, to see at what stage of the purchase each customer is. Pomáháme prodejcům lépe poznat své zákazníky. Vestavěný analytický systém umožňuje v reálném čase sledovat stav všech plateb a sledovat, v jaké fázi nákupu je každý zákazník. Details
We help the sellers get to better know their customers. The built-in analytics system allows real-time tracking of the status of all the payments, to see at what stage of the purchase each customer is.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-21 16:04:33 GMT
Translated by:
FONDY (fondyeu)
Priority of the original:
normal
We also took care of the sellers, they can access the personal account via the web interface or a convenient mobile application for <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudipsp.fondyportal&amp;hl=en">Android</a> and <a href="https://itunes.apple.com/ua/app/fondy-merchant-portal/id1273277350?l=en">iOS</a>. From the application you can view the statistics, generate invoices, work with payments. FONDY je plně optimalizována pro použití na chytrých telefonech, tabletech, noteboocích, desktopech, televizích. Vaši zákazníci budou pohodlně nakupovat z jakéhokoli zařízení. Postarali jsme se také o prodejcích, kteří mohou získat přístup k osobnímu účtu prostřednictvím webového rozhraní nebo vhodné mobilní aplikace pro <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudipsp.fondyportal&amp;hl=en">Android</a> a <a href="https://itunes.apple.com/ua/app/fondy-merchant-portal/id1273277350?l=en">iOS</a>. Z aplikace lze prohlédnout statistiky, vytvářet faktury, pracovat s platbami. Details

Original current 1 warning

We also took care of the sellers, they can access the personal account via the web interface or a convenient mobile application for <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudipsp.fondyportal&amp;hl=en">Android</a> and <a href="https://itunes.apple.com/ua/app/fondy-merchant-portal/id1273277350?l=en">iOS</a>. From the application you can view the statistics, generate invoices, work with payments.
Comment

Found in description paragraph.

Warning: Translation should not end on newline.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-21 16:05:55 GMT
Translated by:
FONDY (fondyeu)
Priority of the original:
normal
FONDY is fully optimized for use on smartphones, tablets, laptops, desktops, TVs. Your customers will be comfortable to make purchases from any device. FONDY je plně optimalizována pro použití na chytrých telefonech, tabletech, noteboocích, desktopech, televizích. Vaši zákazníci budou pohodlně nakupovat z jakéhokoli zařízení. Details
FONDY is fully optimized for use on smartphones, tablets, laptops, desktops, TVs. Your customers will be comfortable to make purchases from any device.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-21 16:06:14 GMT
Translated by:
FONDY (fondyeu)
Priority of the original:
normal
There are many cases when you need to check the client’s solvency or freeze a certain amount on his account. Often holding is used by car rental services, hotels, delivery services, taxi services. Může vznikat mnoho případů, kdy je třeba zkontrolovat solventnost zákazníka nebo zmrazit určitou částku na jeho účtu. Zmrazení často používají autopůjčovny, hotely, doručovací služby, taxi služby. Details
There are many cases when you need to check the client’s solvency or freeze a certain amount on his account. Often holding is used by car rental services, hotels, delivery services, taxi services.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-21 16:06:28 GMT
Translated by:
FONDY (fondyeu)
Priority of the original:
normal
It so happens that the client paid the order and the goods were not in stock. The seller gets into an awkward situation. For such cases FONDY offers a holding mechanism — freezing money in a client’s account for a while. If there is no product, you can return the money back to the client in 1 click. Občas se stává, že zákazník zaplatil objednávku, ale zboží nebylo skladem. Prodejce se dostane do nepříjemné situace. V takových případech nabízí FONDY mechanismus zmrazení peněz na účtu zákazníka na nějakou dobu. Pokud zboží není skladem, je možné vrátit peníze zákazníkovi 1 kliknutím. Details
It so happens that the client paid the order and the goods were not in stock. The seller gets into an awkward situation. For such cases FONDY offers a holding mechanism — freezing money in a client’s account for a while. If there is no product, you can return the money back to the client in 1 click.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-21 16:06:39 GMT
Translated by:
FONDY (fondyeu)
Priority of the original:
normal
For those who regularly buy goods or purchase subscription services in FONDY, you can set up periodic debiting of money from the card (account) once a week/month/year using the payment calendar. The client will not have to bother with repeated payments, and you will always receive money on time. Pro ty, kteří pravidelně nakupují předplatné zboží nebo služby je ve FONDY možnost nastavit pravidelné odepsání peněz z karty (účtu) jednou týdně/měsíčně/ročně pomocí platebního kalendáře. Zákazník se nebude muset obtěžovat opakovanými poplatky a vždy dostanete peníze včas. Details
For those who regularly buy goods or purchase subscription services in FONDY, you can set up periodic debiting of money from the card (account) once a week/month/year using the payment calendar. The client will not have to bother with repeated payments, and you will always receive money on time.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-21 16:06:56 GMT
Translated by:
FONDY (fondyeu)
Priority of the original:
normal
When they first pay, the clients enter the card data and selects their favourite method of payment, the platform will save them in encrypted form. All the following payments will be made for your customers in 1 click, without having to enter any data and fill in the fields. Such care removes unnecessary barriers to purchase, the customers do not have to look for a card or recall the CVV code. Při první platbě zákazník zadá údaje o kartě a zvolí oblíbenou platební metodu, platforma uloží data v šifrované podobě. Všechny následující platby budou pro vaše zákazníky provedeny 1 kliknutím, aniž by museli zadávat nějaké údaje a vyplňovat pole. Taková péče odstraňuje zbytečné překážky při nákupu, zákazníci nebudou muset hledat kartu nebo vzpomínat kód CVV. Details
When they first pay, the clients enter the card data and selects their favourite method of payment, the platform will save them in encrypted form. All the following payments will be made for your customers in 1 click, without having to enter any data and fill in the fields. Such care removes unnecessary barriers to purchase, the customers do not have to look for a card or recall the CVV code.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-21 16:07:07 GMT
Translated by:
FONDY (fondyeu)
Priority of the original:
normal
Every year we pass PCI DSS certification. We also developed and constantly update our own anti-fraud system consisting of three levels: barrier, analytical, post-operator. This means that the fraudsters have no chance. Každý rok procházíme certifikací PCI DSS. Rovněž jsme si vyvinuli a neustále aktualizovali vlastní systém boje proti podvodům, který se skládá ze tří úrovní: bariérová, analytická, pooperační. To znamená, že podvodníci nemají šanci. Details
Every year we pass PCI DSS certification. We also developed and constantly update our own anti-fraud system consisting of three levels: barrier, analytical, post-operator. This means that the fraudsters have no chance.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-21 16:07:17 GMT
Translated by:
FONDY (fondyeu)
Priority of the original:
normal
To ensure a high level of security and availability of the platform we placed it in a cloud service that meets the top ten security standards, has protection against DDoS attacks and ensures that there is no physical access by unauthorized persons and organizations to the data and equipment. Abychom zajistili vysokou úroveň zabezpečení a dostupnosti platformy, umístili jsme ji do cloudové služby, která splňuje deset bezpečnostních standardů, má ochranu před DDoS útoky a zaručuje absenci fyzického přístupu neoprávněných osob a organizací k datům a zařízením. Details
To ensure a high level of security and availability of the platform we placed it in a cloud service that meets the top ten security standards, has protection against DDoS attacks and ensures that there is no physical access by unauthorized persons and organizations to the data and equipment.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-21 16:07:29 GMT
Translated by:
FONDY (fondyeu)
Priority of the original:
normal
1 2 3 4 6
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as