WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Albanian

1 2 3 11
Filter ↓ Sort ↓ All (153) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
FakerPress is a clean way to generate fake and dummy content to your WordPress, great for developers who need testing FakerPress është një rrugë e qëruar për të prodhuar në instalimin tuaj të WordPress-it të dhëna gjoja, e dobishme për zhvillues që kanë nevojë të testojnë gjërat Details
FakerPress is a clean way to generate fake and dummy content to your WordPress, great for developers who need testing
Comment

Short description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-15 17:57:23 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
high
FakerPress FakerPress Details
FakerPress
Comment

Plugin name.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-15 17:57:23 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
high
Custom Comment Types Lloje Vetjakë Komentesh Details
Custom Comment Types
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-15 17:57:23 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
We moved away from <em>Transifex</em> due to the new GlotPress on WordPress.org, so if you want to translate FakerPress to your language please <a href="https://make.wordpress.org/polyglots/handbook/rosetta/theme-plugin-directories/#translating-themes-plugins">follow this guidelines</a>. Kemi ikur nga <em>Transifex</em>-i, falë pranisë së GlotPress-it të ri në WordPress.org, ndaj nëse doni ta përktheni FakerPress-in në gjuhën tuaj, ju lutemi, <a href="https://make.wordpress.org/polyglots/handbook/rosetta/theme-plugin-directories/#translating-themes-plugins">ndiqni këto udhëzime</a>. Details
We moved away from <em>Transifex</em> due to the new GlotPress on WordPress.org, so if you want to translate FakerPress to your language please <a href="https://make.wordpress.org/polyglots/handbook/rosetta/theme-plugin-directories/#translating-themes-plugins">follow this guidelines</a>.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-15 17:57:23 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Attachment Bashkëngjitje Details
Attachment
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-15 17:57:23 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Thank you for wanting to make FakerPress better for everyone! <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8fPf6L0XNvM">We salute you</a>. Faleminderit që doni ta bëni më të mirë FakerPress-in për këdo! <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8fPf6L0XNvM">Ju përshëndetim</a>. Details
Thank you for wanting to make FakerPress better for everyone! <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8fPf6L0XNvM">We salute you</a>.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-15 17:57:23 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Great! There are several ways you can get involved to help make FakerPress better: Bukur shumë! Ka disa rrugë për t’u përfshirë për bërjen e FakerPress-it më të mirë: Details
Great! There are several ways you can get involved to help make FakerPress better:
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-15 17:57:23 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
If you fill up your WordPress with any data for the user profiles you might not catch an edge case, this plugin will fill up the fields with data that will really matter in the tests. Nëse e mbushni instalimin tuaj të WordPress-it me çfarëdo të dhënash për profile përdoruesish, mund t’ju shpëtojnë raste të skajshme testimi; kjo shtojcë do t’i plotësojë fushat me të dhëna që ngrenë vërtet peshë në testime. Details
If you fill up your WordPress with any data for the user profiles you might not catch an edge case, this plugin will fill up the fields with data that will really matter in the tests.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-15 17:57:23 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
For creating and assigning the terms you will have a much better tool that will allow you to select which kind of taxonomy you want to assign to your posts, and leaving the randomization to the plugin's code. Për krijim dhe përshoqërim termash do të keni një mjet shumë më të mirë që do t’ju lejojë të përzgjidhni cilin lloj klasifikimi dëshironi t’i përshoqërohet postimeve tuaja, dhe duke ia lënë kodit të shtojcës bërjen kuturu. Details
For creating and assigning the terms you will have a much better tool that will allow you to select which kind of taxonomy you want to assign to your posts, and leaving the randomization to the plugin's code.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-15 17:57:23 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
For comments our plugin is prepared to generate a real Browser data instead of leaving the field empty. Për komentet, shtojca jonë është përgatitur të prodhojë të dhëna të njëmendta shfletuesi, në vend se të lihet e zbrazët kjo fushë . Details
For comments our plugin is prepared to generate a real Browser data instead of leaving the field empty.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-15 17:57:23 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
When you are testing your website images are important, so FakerPress will allow you to output Images to your HTML tests. Kur testoni sajtin tuja, figurat janë të rëndësishme, ndaj FakerPress-i do t’ju lejojë të prodhoni Figura te testimet tuaja HTML. Details
When you are testing your website images are important, so FakerPress will allow you to output Images to your HTML tests.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-15 17:57:23 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
When creating dummy posts what you really want is that the HTML is really random so that you might see bugs that an XML import wouldn't. Kur krijoni postime gjoja, ajo që doni në të vërtetë është që HTML-ja të jetë vërtet e rastit, që kështu të mund të shihnit të meta që nuk duken me një importim XML. Details
When creating dummy posts what you really want is that the HTML is really random so that you might see bugs that an XML import wouldn't.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-15 17:57:23 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
After you are done with your testing it should be easy to delete all the content created using FakerPress, now you will be able to do it. Pasi të keni mbaruar testimin tuaj, do të duhej të ishte e lehtë të fshihej krejt lënda e krijuar duke përdorur FakerPress, tani do të jeni në gjendje ta bëni. Details
After you are done with your testing it should be easy to delete all the content created using FakerPress, now you will be able to do it.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-15 17:57:23 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
WordPress has Meta for Users, Posts, Terms and Comments, FakerPress will allow you to generate custom dummy meta for all four, with <em>20 types of Data</em> WordPress ka Meta për Përdorues, Postime, Terma dhe Komente, FakerPress-i do t’ju lejojë të prodhoni meta vetjake të rrejshme për të katërta, me <em>20 lloje të Dhënash</em> Details
WordPress has Meta for Users, Posts, Terms and Comments, FakerPress will allow you to generate custom dummy meta for all four, with <em>20 types of Data</em>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-15 17:57:23 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Create randomly generated attachments as the Featured Images for your WordPress dummy content. Krijoni bashkëngjitje të krijuara kuturu si Figura të Zgjedhura për lëndën tuaj gjoja të WordPress-it. Details
Create randomly generated attachments as the Featured Images for your WordPress dummy content.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-15 17:57:23 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
1 2 3 11
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar