WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable (latest release): Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (38) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (38) Fuzzy (2) Warnings (1) Current Filter (34)
1 2 3
Prio Original string Translation
If the troubleshooting steps in the guide do not solve your problem, please post in the plugin support forum.
Nếu các bước khắc phục sự cố trong hướng dẫn không giải quyết được sự cố của bạn, vui lòng đăng bài viết trong diễn đàn hỗ trợ plugin. Details
If the troubleshooting steps in the guide do not solve your problem, please post in the plugin support forum.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-10-18 08:17:42 UTC
Translated by:
toanbb
Priority of the original:
normal
Please consult our Troubleshooting Guide.
Vui lòng tham khảo Hướng dẫn gỡ rối của chúng tôi. Details
Please consult our Troubleshooting Guide.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-10-18 08:18:05 UTC
Translated by:
toanbb
Priority of the original:
normal
Having a problem setting up or using the Chat Plugin?
Bạn gặp sự cố khi thiết lập hoặc sử dụng Plugin Chat? Details
Having a problem setting up or using the Chat Plugin?
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-10-18 08:18:35 UTC
Translated by:
toanbb
Priority of the original:
normal
Use of this plugin is subject to Facebook's Platform Terms
Việc sử dụng plugin này phải tuân theo Điều khoản của nền tảng mạng xã hội Facebook Details
Use of this plugin is subject to Facebook's Platform Terms
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-10-18 08:19:08 UTC
Translated by:
toanbb
Priority of the original:
normal
Saving settings...
Đang lưu các thiết lập... Details
Saving settings...
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-10-18 08:22:55 UTC
Translated by:
toanbb
Priority of the original:
normal
Settings saved.
Đã lưu thiết lập. Details
Settings saved.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-10-18 08:23:12 UTC
Translated by:
toanbb
Priority of the original:
normal
Error saving settings.
Lỗi khi lưu thiết lập. Details
Error saving settings.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-10-18 08:23:29 UTC
Translated by:
toanbb
Priority of the original:
normal
Product pages
Trang sản phẩm Details
Product pages
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-10-18 08:23:39 UTC
Translated by:
toanbb
Priority of the original:
normal
Custom pages
Trang tuỳ chọn Details
Custom pages
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-10-18 08:23:52 UTC
Translated by:
toanbb
Priority of the original:
normal
All pages
Tất cả các trang Details
All pages
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-10-18 08:23:59 UTC
Translated by:
toanbb
Priority of the original:
normal
Deploy Chat plugin on:
Triển khai plugin Chat trên: Details
Deploy Chat plugin on:
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-10-18 08:24:19 UTC
Translated by:
toanbb
Priority of the original:
normal
Advanced Configuration
Cấu hình nâng cao Details
Advanced Configuration
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-10-18 08:24:49 UTC
Translated by:
toanbb
Priority of the original:
normal
Setup status
Trạng thái cài đặt Details
Setup status
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-10-18 08:26:11 UTC
Translated by:
toanbb
Priority of the original:
normal
The plugin code has already been added into your website. You can always go back through the setup process to customize the plugin.
Mã plugin đã được thêm vào trang web của bạn. Bạn có thể quay lại quá trình cài đặt để tùy chỉnh plugin. Details
The plugin code has already been added into your website. You can always go back through the setup process to customize the plugin.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-10-18 08:26:19 UTC
Translated by:
toanbb
Priority of the original:
normal
Let people start a conversation on your website and continue in Messenger. It's easy to set up. Chats started on your website can be continued in the customers' Messenger app, so you never lose connections with your customers. Even those without a Facebook Messenger account can chat with you in guest mode, so you can reach more customers than ever.
Cho phép mọi người bắt đầu cuộc trò chuyện trên trang web của bạn và tiếp tục trong Messenger. Việc thiết lập rất dễ dàng. Các cuộc trò chuyện bắt đầu trên trang web của bạn có thể được tiếp tục trong ứng dụng Messenger của khách hàng, vì vậy bạn không bao giờ mất kết nối với khách hàng của mình. Ngay cả những người không có tài khoản Facebook Messenger cũng có thể trò chuyện với bạn ở chế độ khách, vì vậy bạn có thể tiếp cận nhiều khách hàng hơn bao giờ hết. Details
Let people start a conversation on your website and continue in Messenger. It's easy to set up. Chats started on your website can be continued in the customers' Messenger app, so you never lose connections with your customers. Even those without a Facebook Messenger account can chat with you in guest mode, so you can reach more customers than ever.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-10-18 08:27:35 UTC
Translated by:
toanbb
Priority of the original:
normal
1 2 3
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as