New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (61) Translated (24) Untranslated (0) Waiting (34) Fuzzy (4) Warnings (0)
1 2 3
Prio Original string Translation
The Official Facebook Chat Plugin
Priority: high
Plugin Chat Facebook chính thức Details
The Official Facebook Chat Plugin
Comment

Short description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2020-08-18 07:07:48 UTC
Translated by:
baotinsteel
Priority of the original:
high
Please refer to our <a href="https://www.facebook.com/business/help/789975831794468">troubleshooting guide</a> for the most common issues and how to resolve them. If you get stuck, or have any questions, you can ask for help in the <a href="https://www.facebook.com/groups/messengerplatform">Messenger Platform Developer Community</a>. If you would like to file a bug, please use the Facebook Bug tool found <a href="https://developers.facebook.com/support/bugs/">here</a>. Vui lòng tham khảo <a href="https://www.facebook.com/business/help/789975831794468"> hướng dẫn khắc phục sự cố </a> của chúng tôi để biết các sự cố phổ biến nhất và cách giải quyết chúng. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể yêu cầu trợ giúp trong <a href="https://www.facebook.com/groups/messengerplatform"> Cộng đồng nhà phát triển nền tảng Messenger </a>. Nếu bạn muốn gửi lỗi, vui lòng sử dụng công cụ Lỗi của Facebook <a href="https://developers.facebook.com/support/bugs/"> tại đây </a>. Details
Please refer to our <a href="https://www.facebook.com/business/help/789975831794468">troubleshooting guide</a> for the most common issues and how to resolve them. If you get stuck, or have any questions, you can ask for help in the <a href="https://www.facebook.com/groups/messengerplatform">Messenger Platform Developer Community</a>. If you would like to file a bug, please use the Facebook Bug tool found <a href="https://developers.facebook.com/support/bugs/">here</a>.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-10-18 08:40:19 UTC
Translated by:
toanbb
Priority of the original:
normal
"Having an open line of communication with our customers gives them a sense of confidence from the browsing stage to final checkout," said Ryan Pamplin, CEO of BlendJet. "We noticed that customers who engage with us are three to four times more likely to checkout. With the Chat Plugin allowing us to reach more customers, we've tripled our sales since offering it as a customer engagement channel." Ryan Pamplin, Tổng Giám đốc của BlendJet, cho biết: “Nhờ kênh liên lạc cởi mở mà chúng tôi có thể mang lại cho khách hàng cảm giác tin tưởng ở mọi giai đoạn, từ khi lướt xem cho đến lúc thanh toán. Chúng tôi nhận thấy khả năng thanh toán của những khách hàng tương tác với chúng tôi cao gấp 3 - 4 lần. Plugin Chat mang lại cho chúng tôi nhiều khách hàng hơn. Kể từ khi chúng tôi dùng plugin này làm kênh tương tác với khách hàng, doanh số đã tăng gấp 3 lần.” Details
"Having an open line of communication with our customers gives them a sense of confidence from the browsing stage to final checkout," said Ryan Pamplin, CEO of BlendJet. "We noticed that customers who engage with us are three to four times more likely to checkout. With the Chat Plugin allowing us to reach more customers, we've tripled our sales since offering it as a customer engagement channel."
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2020-11-30 18:11:22 UTC
Translated by:
Facebook
Priority of the original:
normal
The Facebook Chat Plugin is a free and easy to use tool to connect with customers on your website. With a few clicks, you can add the plugin to your website, enabling customers to message you while browsing your website. Chats started on your website can be continued in the customers' Messenger app, so you never lose connections with your customers. Even those without a Facebook Messenger account can chat with you in guest mode, so you can reach more customers than ever. Plugin Chat trên Facebook là một công cụ miễn phí, dễ sử dụng và kết nối với khách hàng ngay trên trang web của bạn. Chỉ bằng vài lần nhấp là bạn đã có thể thêm plugin này vào trang web để khách hàng nhắn tin cho bạn trong khi lướt xem trên đó. Cuộc trò chuyện bắt đầu trên trang web có thể tiếp tục trong ứng dụng Messenger của khách hàng. Vậy nên, bạn sẽ không bao giờ mất kết nối với họ. Ngay cả những khách hàng không có tài khoản Facebook Messenger cũng có thể chat với bạn ở chế độ khách. Nhờ vậy, bạn sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng hơn bao giờ hết. Details
The Facebook Chat Plugin is a free and easy to use tool to connect with customers on your website. With a few clicks, you can add the plugin to your website, enabling customers to message you while browsing your website. Chats started on your website can be continued in the customers' Messenger app, so you never lose connections with your customers. Even those without a Facebook Messenger account can chat with you in guest mode, so you can reach more customers than ever.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2020-11-30 18:11:28 UTC
Translated by:
Facebook
Priority of the original:
normal
Facebook Chat Plugin settings page after successful setup Trang thiết lập Plugin Chat trên Facebook sau khi cài đặt thành công Details
Facebook Chat Plugin settings page after successful setup
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-10-18 08:42:13 UTC
Translated by:
toanbb
Priority of the original:
normal
Facebook Chat Plugin settings page on first installation Trang thiết lập Plugin Chat trên Facebook ở lần đầu tiên cài đặt Details
Facebook Chat Plugin settings page on first installation
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-10-18 08:42:40 UTC
Translated by:
toanbb
Priority of the original:
normal
Starting a conversation via the Chat Plugin Bắt đầu một cuộc trò chuyện thông qua Plugin Chat Details
Starting a conversation via the Chat Plugin
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-10-18 08:43:03 UTC
Translated by:
toanbb
Priority of the original:
normal
Facebook Chat Plugin on mobile view Plugin Chat trên Facebook ở chế độ xem di động Details
Facebook Chat Plugin on mobile view
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-10-18 08:43:44 UTC
Translated by:
toanbb
Priority of the original:
normal
Facebook Chat Plugin on your website Plugin Chat trên Facebook trên website của bạn Details
Facebook Chat Plugin on your website
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-10-18 08:44:00 UTC
Translated by:
toanbb
Priority of the original:
normal
If you get stuck, or have any questions, you can ask for help in the <a href="https://www.facebook.com/groups/messengerplatform">Messenger Platform Developer Community</a>. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể yêu cầu trợ giúp trong <a href="https://www.facebook.com/groups/messengerplatform">Cộng đồng nhà phát triển nền tảng Messenger</a>. Details
If you get stuck, or have any questions, you can ask for help in the <a href="https://www.facebook.com/groups/messengerplatform">Messenger Platform Developer Community</a>.
Comment

Found in installation paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2020-08-18 07:10:42 UTC
Translated by:
baotinsteel
Priority of the original:
normal
On the desktop, go to your Facebook page, and click on Insights on the Navigation bar. On the left hand side, click on Messaging to see your messaging analytics. Trên màn hình máy tính, truy cập trang Facebook của bạn và nhấp vào Thông tin chi tiết trên thanh Điều hướng. Ở phía bên trái, nhấp vào Nhắn tin để xem phân tích tin nhắn của bạn. Details
On the desktop, go to your Facebook page, and click on Insights on the Navigation bar. On the left hand side, click on Messaging to see your messaging analytics.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2020-08-18 07:11:35 UTC
Translated by:
baotinsteel
Priority of the original:
normal
On the desktop, you can see all messages in your Page Inbox. Navigate to your Facebook Page on Facebook and click on 'Inbox' at the top. On mobile, you can download the Facebook Pages Manager app and navigate to Inbox. You can also link your Page account to your Messenger app and access all your messages there. Trên màn hình máy tính, bạn có thể thấy tất cả tin nhắn trong mục Hộp thư của Trang. Chuyển đến Trang Facebook của bạn trên Facebook và nhấp vào 'Hộp thư' ở phía trên. Trên điện thoại, bạn có thể tải về ứng dụng Quản lý Trang Facebook và chuyển đến mục Hộp thư. Bạn cũng có thể liên kết tài khoản Trang của bạn tới ứng dụng Messenger của bạn và truy cập tất cả tin nhắn từ đây. Details
On the desktop, you can see all messages in your Page Inbox. Navigate to your Facebook Page on Facebook and click on 'Inbox' at the top. On mobile, you can download the Facebook Pages Manager app and navigate to Inbox. You can also link your Page account to your Messenger app and access all your messages there.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-10-18 08:48:18 UTC
Translated by:
toanbb
Priority of the original:
normal
The plugin is a snippet of JavaScript code that runs on your WordPress website. There will be a small Messenger chat bubble that loads with your website in the lower right corner. Your customers can click on it at anytime and message you. It works on both mobile and desktop. Plugin là một đoạn mã JavaScript chạy trên trang web WordPress của bạn. Sẽ có một bong bóng trò chuyện Messenger nhỏ tải cùng với trang web của bạn ở góc dưới bên phải. Khách hàng của bạn có thể nhấp vào nó bất cứ lúc nào và nhắn tin cho bạn. Nó hoạt động trên cả điện thoại di động và máy tính để bàn. Details
The plugin is a snippet of JavaScript code that runs on your WordPress website. There will be a small Messenger chat bubble that loads with your website in the lower right corner. Your customers can click on it at anytime and message you. It works on both mobile and desktop.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-10-18 08:48:48 UTC
Translated by:
toanbb
Priority of the original:
normal
What do I need before setting up the Chat Plugin on my website? Tôi cần những gì trước khi cài đặt Plugin Chat trên trang web của mình? Details
What do I need before setting up the Chat Plugin on my website?
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2021-10-18 08:49:09 UTC
Translated by:
toanbb
Priority of the original:
normal
Key features of the Chat Plugin: Các tính năng chính của plugin Chat: Details
Key features of the Chat Plugin:
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2020-11-30 18:11:36 UTC
Translated by:
Facebook
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3

Export as