New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development (trunk): Slovak

Filter ↓ Sort ↓ All (2,694) Translated (2,694) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 180
Prio Original string Translation
In case online payments are possible, pending bookings younger than 5 minutes will count as occupied too, to be able to allow people to finish online payments. V prípade, že sú možné online platby, čakajúce rezervácie kratšie ako 5 minút sa budú tiež považovať za obsadené, aby bolo možné dokončiť online platby. Details
In case online payments are possible, pending bookings younger than 5 minutes will count as occupied too, to be able to allow people to finish online payments.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-17 21:48:05 UTC
Translated by:
Jozef Gaal (dodog)
Priority of the original:
normal
Between the time of booking and the payment, all available seats have unfortunately all been taken already V čase medzi rezerváciou a platbou boli všetky voľné miesta bohužiaľ už obsadené Details
Between the time of booking and the payment, all available seats have unfortunately all been taken already

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-17 21:48:56 UTC
Translated by:
Jozef Gaal (dodog)
Priority of the original:
normal
If active, don't forget to use #_BOOKING_CONFIRM_URL in the mail being sent to a booker. Ak je aktívna, nezabudnite použiť #_BOOKING_CONFIRM_URL v e-maile zasielanom rezervujúcemu. Details
If active, don't forget to use #_BOOKING_CONFIRM_URL in the mail being sent to a booker.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-17 21:50:01 UTC
Translated by:
Jozef Gaal (dodog)
Priority of the original:
normal
The permalink prefix used for payments. If empty, the event prefixes are used. Predpona trvalého odkazu používaná pre platby. Ak je prázdna, použijú sa predpony podujatí. Details
The permalink prefix used for payments. If empty, the event prefixes are used.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-17 21:50:42 UTC
Translated by:
Jozef Gaal (dodog)
Priority of the original:
normal
Payments permalink prefix Predpona trvalého odkazu na platby Details
Payments permalink prefix

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-17 21:52:18 UTC
Translated by:
Jozef Gaal (dodog)
Priority of the original:
normal
The permalink prefix used for the calendar. If empty, the event prefixes are used. Predpona trvalého odkazu použitá pre kalendár. Ak je prázdna, použijú sa predpony podujatí. Details
The permalink prefix used for the calendar. If empty, the event prefixes are used.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-17 21:52:43 UTC
Translated by:
Jozef Gaal (dodog)
Priority of the original:
normal
Calendar permalink prefix Predpona trvalého odkazu kalendára Details
Calendar permalink prefix

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-17 21:53:03 UTC
Translated by:
Jozef Gaal (dodog)
Priority of the original:
normal
Newsletter concerning new events Informačné novinky o nových podujatiach Details
Newsletter concerning new events

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-17 21:53:34 UTC
Translated by:
Jozef Gaal (dodog)
Priority of the original:
normal
Should new persons receive the automatic EME newsletter concerning new events if it is scheduled to go out? Warning: setting this to 'yes' is not GDPR compliant, you should ask people to subscribe to the relevant groups and/or newsletter. Mali by nové osoby dostávať automatický informačný EME email týkajúci sa nových podujatí, ak je jeho odosielanie naplánované? Upozornenie: Nastavenie tejto možnosti na "áno" nie je v súlade s GDPR, mali by ste ľudí požiadať, aby sa prihlásili do príslušných skupín a/alebo na odber noviniek. Details
Should new persons receive the automatic EME newsletter concerning new events if it is scheduled to go out? Warning: setting this to 'yes' is not GDPR compliant, you should ask people to subscribe to the relevant groups and/or newsletter.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-05-17 21:54:18 UTC
Translated by:
Jozef Gaal (dodog)
Priority of the original:
normal
Edit membership '%s' Upraviť členstvo '%s' Details
Edit membership '%s'

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-04-22 11:14:01 UTC
Translated by:
Jozef Gaal (dodog)
Priority of the original:
normal
(value is in minutes, leave empty or 0 to disable the scheduled cleanup) (hodnota je v minútach, ak chcete vypnúť plánované čistenie, nechajte prázdne alebo 0) Details
(value is in minutes, leave empty or 0 to disable the scheduled cleanup)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-04-22 11:14:01 UTC
Translated by:
Jozef Gaal (dodog)
Priority of the original:
normal
Scheduled the cleanup of unconfirmed bookings older than %d minutes Plánované prečistenie nepotvrdených rezervácií starších ako %d minút Details
Scheduled the cleanup of unconfirmed bookings older than %d minutes
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-04-22 11:14:01 UTC
Translated by:
Jozef Gaal (dodog)
Priority of the original:
normal
Scheduled the cleanup of unpaid pending bookings older than %d minutes Plánované prečistenie nezaplatených čakajúcich rezervácií starších ako %d minút Details
Scheduled the cleanup of unpaid pending bookings older than %d minutes
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-04-22 11:14:01 UTC
Translated by:
Jozef Gaal (dodog)
Priority of the original:
normal
Birthday email set to "No". Narodeninový e-mail nastavený na "Nie". Details
Birthday email set to "No".
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-04-22 11:14:01 UTC
Translated by:
Jozef Gaal (dodog)
Priority of the original:
normal
Birthday email set to "Yes". Narodeninový e-mail nastavený na "Áno". Details
Birthday email set to "Yes".
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-04-22 11:14:01 UTC
Translated by:
Jozef Gaal (dodog)
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 180

Export as