Skip to toolbar

WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable (latest release): Bulgarian

Filter ↓ Sort ↓ All (424) Translated (303) Untranslated (119) Waiting (0) Fuzzy (2) Warnings (0)
1 2 3 21
Prio Original string Translation
Overview Резюме Details
Overview

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 20:42:56 GMT
Priority of the original:
normal
This is the list of all saved events. Note that <strong> reoccurring events appear as a single row </strong> in the table and the start and end date refers to the first occurrence of that event. Това е списък на всички записани събития. Имайте предвид, че <strong> повтарящи се събития, се появи като един ред </strong> в таблицата и началната и крайната дата се отнася до първата поява на това събитие. Details
This is the list of all saved events. Note that <strong> reoccurring events appear as a single row </strong> in the table and the start and end date refers to the first occurrence of that event.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 20:42:57 GMT
Priority of the original:
normal
Hovering over a row in the venues list will display action links that allow you to manage that venue. You can perform the following actions: Заставайки над ред в списъка на мероприятията ще се покажат активни връзки, които ви позволяват да управлявате това мероприятие. Можете да извършвате следните действия: Details
Hovering over a row in the venues list will display action links that allow you to manage that venue. You can perform the following actions:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 20:42:57 GMT
Priority of the original:
normal
Edit takes you to the editing screen for that venue. You can also reach that screen by clicking on the venue title. Edit ще ви отведе до екрана за редакция за това мероприятие. Можете също така да достигне до този екран, като кликнете върху заглавието на мероприятието. Details
Edit takes you to the editing screen for that venue. You can also reach that screen by clicking on the venue title.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 20:42:57 GMT
Priority of the original:
normal
Delete will permanently remove the venue Изтриването ще изтрие мероприятието завинаги Details
Delete will permanently remove the venue

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 20:42:57 GMT
Priority of the original:
normal
View will take you to the venue's page Преглед ще ви насочи към страницата на мероприятието Details
View will take you to the venue's page

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 20:42:57 GMT
Priority of the original:
normal
By clicking the relevant tab, you can view events in Month, Week or Day mode. You can also filter the events by events by category and venue. The 'go to date' button allows you to quickly jump to a specific date. С натискане на съответния раздел (таб), можете да видите събитията в месец, седмица или ден режим. Можете също така да филтрирате събития от събитията по категория и място. Бутонът "Отиди на дата" ви позволява бързо да преминете до определена дата. Details
By clicking the relevant tab, you can view events in Month, Week or Day mode. You can also filter the events by events by category and venue. The 'go to date' button allows you to quickly jump to a specific date.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 20:42:57 GMT
Priority of the original:
normal
Add Event Добавяне на събитие Details
Add Event

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 20:42:57 GMT
Priority of the original:
normal
You can create an event on this Calendar, by clicking on day or dragging over multiple days (in Month view) or multiple times (in Week and Day view). You can give the event a title, specify a venue and provide a descripton. The event can be immediately published or saved as a draft. In any case, the event is created and you are forwarded to that event's edit page. Можете да създадете събитие в този календар, като кликнете върху eдиничен ден или плъзгане над няколко дни (в изглед месец) или няколко пъти (през седмица и изглед Day). Можете да дадете на събитието заглавие, описани, както и да посочите от кое мероприятие е. Събитието може да бъде публикувано веднага или да се запише като чернова. Във всеки случай, събитието е създаден и вие вече може да го редактирате. Details
You can create an event on this Calendar, by clicking on day or dragging over multiple days (in Month view) or multiple times (in Week and Day view). You can give the event a title, specify a venue and provide a descripton. The event can be immediately published or saved as a draft. In any case, the event is created and you are forwarded to that event's edit page.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 20:42:57 GMT
Priority of the original:
normal
For more information За повече информация Details
For more information

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 20:42:57 GMT
Priority of the original:
normal
See the <a %s> documentation</a> Прегледайте <a %s> документацията</a> Details
See the <a %s> documentation</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 20:42:57 GMT
Priority of the original:
normal
Debugging Event Organiser Проследяване на грешки в Event Organizer Details
Debugging Event Organiser

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 20:42:57 GMT
Priority of the original:
normal
Go Pro! Вземете Pro! версията Details
Go Pro!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 20:42:57 GMT
Priority of the original:
normal
Color Цвят Details
Color

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 20:42:57 GMT
Priority of the original:
normal
Assign the category a colour. Задайите цвят на категорията Details
Assign the category a colour.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-09-30 20:42:57 GMT
Priority of the original:
normal
1 2 3 21
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as