WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Bulgarian

Filter ↓ Sort ↓ All (67) Translated (50) Untranslated (12) Waiting (0) Fuzzy (5) Warnings (0)
1 2 3 4
Prio Original string Translation
WordPress migration and backups are much easier with Duplicator! Clone, backup, move and transfer an entire site from one location to another.
Priority: high
Миграцията и архивирането на WordPress са много по-лесни с Duplicator! Клонирайте, архивирайте и преместете цял сайт от едно място на друго. Details
WordPress migration and backups are much easier with Duplicator! Clone, backup, move and transfer an entire site from one location to another.
Comment

Short description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-05-06 21:35:39 UTC
Translated by:
Silvina Furnadzhieva (silvinafurnadzhieva)
Priority of the original:
high
Duplicator - WordPress Migration Plugin
Priority: high
Duplicator - разширение за мигриране на WordPress Details
Duplicator - WordPress Migration Plugin
Comment

Plugin name.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-05-06 21:35:56 UTC
Translated by:
Silvina Furnadzhieva (silvinafurnadzhieva)
Priority of the original:
high
Installation Instructions
Инструкции за инсталация Details
Installation Instructions
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-05-06 21:36:05 UTC
Translated by:
Silvina Furnadzhieva (silvinafurnadzhieva)
Priority of the original:
normal
Manually backup a WordPress site or parts of a site
Ръчно архивиране на WordPress сайт или части от сайт Details
Manually backup a WordPress site or parts of a site
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-05-06 21:36:20 UTC
Translated by:
Silvina Furnadzhieva (silvinafurnadzhieva)
Priority of the original:
normal
Migrate WordPress and Run WordPress Backups
Мигриране и архивиране на WordPress Details
Migrate WordPress and Run WordPress Backups
Comment

Found in description header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-05-06 21:36:51 UTC
Translated by:
Silvina Furnadzhieva (silvinafurnadzhieva)
Priority of the original:
normal
Visit the <a href="https://snapcreek.com/duplicator/docs/faqs-tech?utm_source=duplicator_free&amp;utm_medium=wp_org&amp;utm_content=faq_support&amp;utm_campaign=duplicator_free#faq-resource-030-q">Duplicator support</a> section at snapcreek.com
Посетете раздела за <a href="https://snapcreek.com/duplicator/docs/faqs-tech?utm_source=duplicator_free&amp;utm_medium=wp_org&amp;utm_content=faq_support&amp;utm_campaign=duplicator_free#faq-resource-030-q">поддръжка на Duplicator</a> на snapcreek.com Details
Visit the <a href="https://snapcreek.com/duplicator/docs/faqs-tech?utm_source=duplicator_free&amp;utm_medium=wp_org&amp;utm_content=faq_support&amp;utm_campaign=duplicator_free#faq-resource-030-q">Duplicator support</a> section at snapcreek.com
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-05-06 21:37:32 UTC
Translated by:
Silvina Furnadzhieva (silvinafurnadzhieva)
Priority of the original:
normal
Duplicator isn't, however <a href="https://snapcreek.com/duplicator/?utm_source=duplicator_free&amp;utm_medium=wp_org&amp;utm_content=faq_dpro_multisiteinfo&amp;utm_campaign=duplicator_pro">Duplicator Pro</a> supports full multisite network migrations/backups and also can install a multisite subsite as a standalone site.
Duplicator не може, но <a href="https://snapcreek.com/duplicator/?utm_source=duplicator_free&amp;utm_medium=wp_org&amp;utm_content=faq_dpro_multisiteinfo&amp;utm_campaign=duplicator_pro">Duplicator Pro</a> поддържа миграция и архивиране на цели multisite мрежи, а също така може да инсталира подсайт от мрежа като отделен сайт. Details
Duplicator isn't, however <a href="https://snapcreek.com/duplicator/?utm_source=duplicator_free&amp;utm_medium=wp_org&amp;utm_content=faq_dpro_multisiteinfo&amp;utm_campaign=duplicator_pro">Duplicator Pro</a> supports full multisite network migrations/backups and also can install a multisite subsite as a standalone site.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-05-06 21:38:30 UTC
Translated by:
Silvina Furnadzhieva (silvinafurnadzhieva)
Priority of the original:
normal
Yes. Please see the <a href="https://snapcreek.com/duplicator/docs/faqs-tech?utm_source=duplicator_free&amp;utm_medium=wp_org&amp;utm_content=faq_videos&amp;utm_campaign=duplicator_free#faq-resource-070-q">video section</a> on the FAQ.
Да. Вижте <a href="https://snapcreek.com/duplicator/docs/faqs-tech?utm_source=duplicator_free&amp;utm_medium=wp_org&amp;utm_content=faq_videos&amp;utm_campaign=duplicator_free#faq-resource-070-q">раздела с видео</a> на страницата с въпросите. Details
Yes. Please see the <a href="https://snapcreek.com/duplicator/docs/faqs-tech?utm_source=duplicator_free&amp;utm_medium=wp_org&amp;utm_content=faq_videos&amp;utm_campaign=duplicator_free#faq-resource-070-q">video section</a> on the FAQ.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-05-06 21:39:10 UTC
Translated by:
Silvina Furnadzhieva (silvinafurnadzhieva)
Priority of the original:
normal
Yes. Please see <a href="https://snapcreek.com/duplicator/docs/?utm_source=duplicator_free&amp;utm_medium=wp_org&amp;utm_content=faq_docs&amp;utm_campaign=duplicator_free">all documents</a> at snapcreek.com.
Да. Вижте <a href="https://snapcreek.com/duplicator/docs/?utm_source=duplicator_free&amp;utm_medium=wp_org&amp;utm_content=faq_docs&amp;utm_campaign=duplicator_free">всички документи</a> на snapcreek.com. Details
Yes. Please see <a href="https://snapcreek.com/duplicator/docs/?utm_source=duplicator_free&amp;utm_medium=wp_org&amp;utm_content=faq_docs&amp;utm_campaign=duplicator_free">all documents</a> at snapcreek.com.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-05-06 21:39:33 UTC
Translated by:
Silvina Furnadzhieva (silvinafurnadzhieva)
Priority of the original:
normal
This plugin does require some technical knowledge. If you plan to migrate WordPress or backup WordPress please use it at your own risk and don't forget to back up your files and databases beforehand. If you need to move or backup WordPress and would like additional help please visit the Duplicator <a href="https://snapcreek.com/duplicator/docs/faqs-tech?utm_source=duplicator_free&amp;utm_medium=wp_org&amp;utm_content=free_disclaimer&amp;utm_campaign=duplicator_free#faq-resource-030-q">resources section</a> .
Това разширение изисква известни технически познания. Ако планирате да мигрирате или архивирате WordPress, използвайте го на собствен риск и не забравяйте преди това да архивирате файловете и базата от данни. Ако трябва да преместите или да архивирате WordPress и се нуждаете от още помощ, посетете <a href="https://snapcreek.com/duplicator/docs/faqs-tech?utm_source=duplicator_free&amp;utm_medium=wp_org&amp;utm_content=free_disclaimer&amp;utm_campaign=duplicator_free#faq-resource-030-q">раздела с ресурси</a> на сайта на Duplicator. Details
This plugin does require some technical knowledge. If you plan to migrate WordPress or backup WordPress please use it at your own risk and don't forget to back up your files and databases beforehand. If you need to move or backup WordPress and would like additional help please visit the Duplicator <a href="https://snapcreek.com/duplicator/docs/faqs-tech?utm_source=duplicator_free&amp;utm_medium=wp_org&amp;utm_content=free_disclaimer&amp;utm_campaign=duplicator_free#faq-resource-030-q">resources section</a> .
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-05-06 21:41:34 UTC
Translated by:
Silvina Furnadzhieva (silvinafurnadzhieva)
Priority of the original:
normal
Duplicator creates a package that bundles all the site's plugins, themes, content, database and WordPress files into a simple zip file called a package. This package can then be used to easily migrate a WordPress site to any location you wish. Move on the same server, across servers and pretty much any location a WordPress site can be hosted. <em>WordPress is not required for installation</em> since the package contains all site files.
Duplicator събира всички разширения, теми, съдържание, бази от данни и файлове на WordPress на един сайт в прост zip файл, наречен пакет. Пакетът може да се използва за лесно мигриране на WordPress сайт на всяко друго място. Можете да го преместите на същия сървър, на друг или на което и да е друго място, на което може да се хоства WordPress. <em>WordPress не се изисква за инсталацията</em>, тъй като пакетът съдържа всички файлове на сайта. Details
Duplicator creates a package that bundles all the site's plugins, themes, content, database and WordPress files into a simple zip file called a package. This package can then be used to easily migrate a WordPress site to any location you wish. Move on the same server, across servers and pretty much any location a WordPress site can be hosted. <em>WordPress is not required for installation</em> since the package contains all site files.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-05-06 21:46:15 UTC
Translated by:
Silvina Furnadzhieva (silvinafurnadzhieva)
Priority of the original:
normal
For complete details visit <a href="https://snapcreek.com/duplicator/?utm_source=duplicator_free&amp;utm_medium=wp_org&amp;utm_content=desc_details&amp;utm_campaign=duplicator_free">snapcreek.com</a>.
За всички подробности посетете <a href="https://snapcreek.com/duplicator/?utm_source=duplicator_free&amp;utm_medium=wp_org&amp;utm_content=desc_details&amp;utm_campaign=duplicator_free">snapcreek.com</a>. Details
For complete details visit <a href="https://snapcreek.com/duplicator/?utm_source=duplicator_free&amp;utm_medium=wp_org&amp;utm_content=desc_details&amp;utm_campaign=duplicator_free">snapcreek.com</a>.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-05-06 21:46:36 UTC
Translated by:
Silvina Furnadzhieva (silvinafurnadzhieva)
Priority of the original:
normal
Database and user creation <em>in the installer</em> with cPanel API
Създаване на база от данни и потребители <em>в инсталатора</em> чрез cPanel API Details
Database and user creation <em>in the installer</em> with cPanel API
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-05-06 21:47:04 UTC
Translated by:
Silvina Furnadzhieva (silvinafurnadzhieva)
Priority of the original:
normal
Install a multisite subsite as a new standalone website
Инсталиране на подсайт от multisite като нов, самостоятелен сайт Details
Install a multisite subsite as a new standalone website
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-05-06 21:47:30 UTC
Translated by:
Silvina Furnadzhieva (silvinafurnadzhieva)
Priority of the original:
normal
Migrate an entire multisite WordPress network in one shot
Мигриране на цяла WordPress multisite мрежа с един ход Details
Migrate an entire multisite WordPress network in one shot
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2017-05-06 21:47:49 UTC
Translated by:
Silvina Furnadzhieva (silvinafurnadzhieva)
Priority of the original:
normal
1 2 3 4
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as