WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Vietnamese

1 2 3 10
Filter ↓ Sort ↓ All (139) Untranslated (15) Waiting (126) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
Copy posts of any type with a click! Sao chép bài viết với một click. Details

Copy posts of any type with a click!

Sao chép bài viết với một click.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Short description.
Date added:
2019-01-10 08:20:31 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority:
high
More links:
Duplicate Post Duplicate Post Details

Duplicate Post

Duplicate Post

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Plugin name.
Date added:
2019-01-10 08:20:06 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority:
high
More links:
Duplicate Post does not collect any information outside your WordPress installation, therefore it's 100% GDPR compliant. Duplicate Post không thu thập bất cứ thông tin nào bên ngoài cài đặt WordPress, do đó nó tuân thủ 100% GDPR. Details

Duplicate Post does not collect any information outside your WordPress installation, therefore it's 100% GDPR compliant.

Duplicate Post không thu thập bất cứ thông tin nào bên ngoài cài đặt WordPress, do đó nó tuân thủ 100% GDPR.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2019-01-10 05:55:07 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority:
normal
More links:
Better display of icon in the Admin bar on small screens Hiển thị tốt hơn cho icon thanh admin trên màn hình nhỏ Details

Better display of icon in the Admin bar on small screens

Hiển thị tốt hơn cho icon thanh admin trên màn hình nhỏ

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2019-01-10 08:51:03 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority:
normal
More links:
Option for "Slug" not set by default on new installations Tùy chọn "Slug" không đươc thiết lập là mặc định trong bản cài đặt mới Details

Option for "Slug" not set by default on new installations

Tùy chọn "Slug" không đươc thiết lập là mặc định trong bản cài đặt mới

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2019-01-10 08:51:16 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority:
normal
More links:
The "Admin bar" option shows the link in the post edit screen too, so you can use the plugin with Gutenberg enabled Tùy chọn "Thanh admin" sẽ hiển thị liên kết đến màn hình sửa bài viết, nên bạn có thể sử dụng plugin với Gutenberg Details

The "Admin bar" option shows the link in the post edit screen too, so you can use the plugin with Gutenberg enabled

Tùy chọn "Thanh admin" sẽ hiển thị liên kết đến màn hình sửa bài viết, nên bạn có thể sử dụng plugin với Gutenberg

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2019-01-10 08:49:11 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority:
normal
More links:
While viewing a post as a logged in user, you can click on 'Copy to a new draft' in the admin bar. Khi xem bài viết dưới dạng đăng nhập, bạn có thể bấm vào 'Sao chép thành bản nháp' trong thanh admin. Details

While viewing a post as a logged in user, you can click on 'Copy to a new draft' in the admin bar.

Khi xem bài viết dưới dạng đăng nhập, bạn có thể bấm vào 'Sao chép thành bản nháp' trong thanh admin.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2019-01-10 08:21:32 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority:
normal
More links:
Prevents creating a revision immediately after the cloning Ngăn chặn việc tạo ra bản thảo ngay sau khi nhân đôi Details

Prevents creating a revision immediately after the cloning

Ngăn chặn việc tạo ra bản thảo ngay sau khi nhân đôi

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2019-01-10 08:21:52 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority:
normal
More links:
Improved compatibility with WPML + page builders, thanks to WPML team Cải thiện tính tương thích với WPML + page builders, cảm ơn đội ngũ WPML Details

Improved compatibility with WPML + page builders, thanks to WPML team

Cải thiện tính tương thích với WPML + page builders, cảm ơn đội ngũ WPML

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2019-01-10 05:54:17 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority:
normal
More links:
Fixes issue when upgrading on multisite Sửa lỗi khi nâng cấp trên multisite Details

Fixes issue when upgrading on multisite

Sửa lỗi khi nâng cấp trên multisite

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2019-01-10 08:20:55 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority:
normal
More links:
Fixing some issues of the 3.* trunk before major redesign Sửa một số lỗi của 3.* trước khi thiết kế lại bản chính Details

Fixing some issues of the 3.* trunk before major redesign

Sửa một số lỗi của 3.* trước khi thiết kế lại bản chính

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2019-01-10 08:48:40 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority:
normal
More links:
Installation Instructions Hướng dẫn cài đặt Details

Installation Instructions

Hướng dẫn cài đặt

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in faq header.
Date added:
2019-01-10 08:20:46 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority:
normal
More links:
Pay also attention to the "Permissions" tab in the Settings: make sure the plugin is enabled for the desired roles and post types. Hãy chú ý đến tab "Permissions" trong Cài đặt: hãy chắc chắn plugin đã được bật cho đúng vai trò người dùng và post type. Details

Pay also attention to the "Permissions" tab in the Settings: make sure the plugin is enabled for the desired roles and post types.

Hãy chú ý đến tab "Permissions" trong Cài đặt: hãy chắc chắn plugin đã được bật cho đúng vai trò người dùng và post type.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in faq paragraph.
Date added:
2019-01-10 05:48:51 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority:
normal
More links:
<strong>If you're a plugin developer</strong>, I suggest you to read the <a href="https://duplicate-post.lopo.it/docs/developers-guide/">Developer's Guide</a> to ensure compatibility between your plugin(s) and mine. Feel free to <a href="https://duplicate-post.lopo.it/contact">contact me</a> so we can keep in touch and collaborate. <strong>Nếu bạn là nhà phát triển plugin</strong>, Tôi gợi ý bạn đọc <a href="https://duplicate-post.lopo.it/docs/developers-guide/">Hướng dẫn cho Developer</a> để đảm bảo tương thích giữa plugin của bạn và tôi. Hãy to <a href="https://duplicate-post.lopo.it/contact">liên hệ tôi</a> để chúng ta có thể giữ liên lạc và hợp tác. Details

<strong>If you're a plugin developer</strong>, I suggest you to read the <a href="https://duplicate-post.lopo.it/docs/developers-guide/">Developer's Guide</a> to ensure compatibility between your plugin(s) and mine. Feel free to <a href="https://duplicate-post.lopo.it/contact">contact me</a> so we can keep in touch and collaborate.

<strong>Nếu bạn là nhà phát triển plugin</strong>, Tôi gợi ý bạn đọc <a href="https://duplicate-post.lopo.it/docs/developers-guide/">Hướng dẫn cho Developer</a> để đảm bảo tương thích giữa plugin của bạn và tôi. Hãy to <a href="https://duplicate-post.lopo.it/contact">liên hệ tôi</a> để chúng ta có thể giữ liên lạc và hợp tác.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2019-01-10 05:56:27 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority:
normal
More links:
Duplicate Post has many useful settings to customize its behavior and restrict its use to certain roles or post types. Check out the extensive documentation on <a href="https://duplicate-post.lopo.it">the plugin's site</a>. Duplicate Post có nhiều cài đặt hữu ích để tùy chỉnh hành vi của nó và hạn chế đối với nhóm người dùng hoặc post type nhất định. Xem tài liệu mở rộng tại <a href="https://duplicate-post.lopo.it">trang web của plugin</a>. Details

Duplicate Post has many useful settings to customize its behavior and restrict its use to certain roles or post types. Check out the extensive documentation on <a href="https://duplicate-post.lopo.it">the plugin's site</a>.

Duplicate Post có nhiều cài đặt hữu ích để tùy chỉnh hành vi của nó và hạn chế đối với nhóm người dùng hoặc post type nhất định. Xem tài liệu mở rộng tại <a href="https://duplicate-post.lopo.it">trang web của plugin</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
waiting
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2019-01-10 05:57:39 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority:
normal
More links:
1 2 3 10
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar