WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Albanian

1 2 3 10
Filter ↓ Sort ↓ All (139) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
Copy posts of any type with a click! Kopjoni me një klikim postime të çfarëdo lloji! Details

Copy posts of any type with a click!

Kopjoni me një klikim postime të çfarëdo lloji!

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Short description.
Date added:
2017-04-09 09:00:26 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
high
More links:
Duplicate Post Duplicate Post Details

Duplicate Post

Duplicate Post

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Plugin name.
Date added:
2016-10-29 19:18:03 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
high
More links:
Duplicate Post does not collect any information outside your WordPress installation, therefore it's 100% GDPR compliant. Duplicate Post nuk grumbullon ndonjë të dhënë jashtë instalimit tuaj WordPress, ndaj është 100% e përputhshme me GDPR-në. Details

Duplicate Post does not collect any information outside your WordPress installation, therefore it's 100% GDPR compliant.

Duplicate Post nuk grumbullon ndonjë të dhënë jashtë instalimit tuaj WordPress, ndaj është 100% e përputhshme me GDPR-në.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2018-08-30 11:04:25 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
Better display of icon in the Admin bar on small screens Shfaqje më e mirë e ikonës te shtylla e Përgjegjësit në ekrane të vegjël Details

Better display of icon in the Admin bar on small screens

Shfaqje më e mirë e ikonës te shtylla e Përgjegjësit në ekrane të vegjël

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-04-13 18:17:44 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
Option for "Slug" not set by default on new installations Mundësia për "Identifikues" jo e paracaktuar në instalime të reja Details

Option for "Slug" not set by default on new installations

Mundësia për "Identifikues" jo e paracaktuar në instalime të reja

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-04-13 18:19:17 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
The "Admin bar" option shows the link in the post edit screen too, so you can use the plugin with Gutenberg enabled Edhe mundësia "shtyllë Përgjegjësi" shfaq lidhjen për te skena e përpunimit të postimit, kështu që mund ta përdorni shtojcën me Gutenberg-un të aktivizuar Details

The "Admin bar" option shows the link in the post edit screen too, so you can use the plugin with Gutenberg enabled

Edhe mundësia "shtyllë Përgjegjësi" shfaq lidhjen për te skena e përpunimit të postimit, kështu që mund ta përdorni shtojcën me Gutenberg-un të aktivizuar

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2018-04-13 18:20:52 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
While viewing a post as a logged in user, you can click on 'Copy to a new draft' in the admin bar. Teksa e shihni një postim si një përdorues që ka bërë hyrjen, mund të klikoni mbi 'Kopjojeni si një skicë të re', te shtylla e përgjegjësit. Details

While viewing a post as a logged in user, you can click on 'Copy to a new draft' in the admin bar.

Teksa e shihni një postim si një përdorues që ka bërë hyrjen, mund të klikoni mbi 'Kopjojeni si një skicë të re', te shtylla e përgjegjësit.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2017-12-06 18:04:07 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
Prevents creating a revision immediately after the cloning Pengon krijimin e një rishikimi menjëherë pas klonimi Details

Prevents creating a revision immediately after the cloning

Pengon krijimin e një rishikimi menjëherë pas klonimi

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2017-11-29 17:36:11 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
Improved compatibility with WPML + page builders, thanks to WPML team U përmirësua përputhshmëria me WPML + krijues faqesh, falë ekipit të WPML-së Details

Improved compatibility with WPML + page builders, thanks to WPML team

U përmirësua përputhshmëria me WPML + krijues faqesh, falë ekipit të WPML-së

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2017-11-29 17:36:11 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
Fixes issue when upgrading on multisite Ndreq problemin kur përmirësohet në instanca shumësajtëshe Details

Fixes issue when upgrading on multisite

Ndreq problemin kur përmirësohet në instanca shumësajtëshe

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2017-11-29 17:36:11 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
Fixing some issues of the 3.* trunk before major redesign Ndreqje e disa problemeve te 3.* trunk, përpara një rihartimi të rëndësishëm Details

Fixing some issues of the 3.* trunk before major redesign

Ndreqje e disa problemeve te 3.* trunk, përpara një rihartimi të rëndësishëm

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in changelog list item.
Date added:
2017-11-29 17:36:11 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
Installation Instructions Udhëzime Instalimi Details

Installation Instructions

Udhëzime Instalimi

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in faq header.
Date added:
2017-11-29 17:36:11 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
Pay also attention to the "Permissions" tab in the Settings: make sure the plugin is enabled for the desired roles and post types. Bëni gjithashtu kujdes me skedën "Leje" te Rregullimet: siguroni që shtojca të jetë aktivizuar për rolet dhe llojet e postimeve të dëshiruara. Details

Pay also attention to the "Permissions" tab in the Settings: make sure the plugin is enabled for the desired roles and post types.

Bëni gjithashtu kujdes me skedën "Leje" te Rregullimet: siguroni që shtojca të jetë aktivizuar për rolet dhe llojet e postimeve të dëshiruara.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in faq paragraph.
Date added:
2017-04-09 09:00:26 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
<strong>If you're a plugin developer</strong>, I suggest you to read the <a href="https://duplicate-post.lopo.it/docs/developers-guide/">Developer's Guide</a> to ensure compatibility between your plugin(s) and mine. Feel free to <a href="https://duplicate-post.lopo.it/contact">contact me</a> so we can keep in touch and collaborate. <strong>Nëse jeni zhvillues shtojcash</strong>, ju këshilloj që të lexoni <a href="https://duplicate-post.lopo.it/docs/developers-guide/">Udhërrëfyes Zhvilluesi</a> për të garantuar përputhshmërinë mes shtojcës(ave) tuaja dhe times. Mos ngurroni të <a href="https://duplicate-post.lopo.it/contact">lidheni me mua</a> që të kemi kontakte dhe të mund të bashkëpunojmë. Details

<strong>If you're a plugin developer</strong>, I suggest you to read the <a href="https://duplicate-post.lopo.it/docs/developers-guide/">Developer's Guide</a> to ensure compatibility between your plugin(s) and mine. Feel free to <a href="https://duplicate-post.lopo.it/contact">contact me</a> so we can keep in touch and collaborate.

<strong>Nëse jeni zhvillues shtojcash</strong>, ju këshilloj që të lexoni <a href="https://duplicate-post.lopo.it/docs/developers-guide/">Udhërrëfyes Zhvilluesi</a> për të garantuar përputhshmërinë mes shtojcës(ave) tuaja dhe times. Mos ngurroni të <a href="https://duplicate-post.lopo.it/contact">lidheni me mua</a> që të kemi kontakte dhe të mund të bashkëpunojmë.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2017-04-09 09:00:26 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
Duplicate Post has many useful settings to customize its behavior and restrict its use to certain roles or post types. Check out the extensive documentation on <a href="https://duplicate-post.lopo.it">the plugin's site</a>. Duplicate Post ka mjaft rregullime të dobishme për përshtatjen e sjelljes së tij dhe për të kufizuar përdorimin e tij kundrejt disa roleve apo llojesh postimesh. Shihni dokumentimin e zgjeruar, te <a href="https://duplicate-post.lopo.it">sajti i shtojcës</a>. Details

Duplicate Post has many useful settings to customize its behavior and restrict its use to certain roles or post types. Check out the extensive documentation on <a href="https://duplicate-post.lopo.it">the plugin's site</a>.

Duplicate Post ka mjaft rregullime të dobishme për përshtatjen e sjelljes së tij dhe për të kufizuar përdorimin e tij kundrejt disa roleve apo llojesh postimesh. Shihni dokumentimin e zgjeruar, te <a href="https://duplicate-post.lopo.it">sajti i shtojcës</a>.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel

Meta

Status:
current
Comment:
Found in description paragraph.
Date added:
2017-04-09 09:00:26 GMT
Translated by:
Besnik
Priority:
normal
More links:
1 2 3 10
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar