WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development (trunk): Bulgarian

Filter ↓ Sort ↓ All (58) Translated (21) Untranslated (8) Waiting (29) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (7)
1
Prio Original string Translation
Shows a select options with site/multisites.
Показва падащо меню със сайтове от мрежата. Details
Shows a select options with site/multisites.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-02-25 18:42:11 GMT
Translated by:
svinqvmraka
Priority of the original:
normal
name - the label of the select option (leave empty for no label)
име - етикетът на на падащото меню (оставете празно за да няма етикет) Details
name - the label of the select option (leave empty for no label)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-02-25 19:59:18 GMT
Translated by:
svinqvmraka
Priority of the original:
normal
To add your own values in the shortcode use this one: </br><code>[dms_manual name="" placeholder="" target="" options=""]</code>
Добавете свои собствени стойности, като използвате това: </br><code>[dms_manual name="" placeholder="" target="" options=""]</code> Details
To add your own values in the shortcode use this one: </br><code>[dms_manual name="" placeholder="" target="" options=""]</code>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-02-25 20:01:57 GMT
Translated by:
svinqvmraka
Priority of the original:
normal
placeholder - the first option that is showen in the select menu (like: "-- Select --")
Празен избор - първата опция, която се показва при отворено падащо меню ( напр. "-- Избор --" ) Details
placeholder - the first option that is showen in the select menu (like: "-- Select --")
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-02-25 20:12:40 GMT
Translated by:
svinqvmraka
Priority of the original:
normal
To add the select option on a page you can use this shortcode <code>[dms]</code>. It will use the options you have set from settings page.</br>If you would like to include it in a php file - use</br> <code>&lt;?php echo do_shortcode('[dms]'); ?&gt;</code>
За да добавите падащото меню към страница, можете да използвате този кратък код - <code>[dms]</code>. Ще бъдат използвани настройките, които сте задали от станицата за настройки. </br> Ако искате да го добавите към PHP файл - използвайте </br> <code>&lt;?php echo do_shortcode('[dms]'); ?&gt;</code> Details
To add the select option on a page you can use this shortcode <code>[dms]</code>. It will use the options you have set from settings page.</br>If you would like to include it in a php file - use</br> <code>&lt;?php echo do_shortcode('[dms]'); ?&gt;</code>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-02-25 20:20:14 GMT
Translated by:
svinqvmraka
Priority of the original:
normal
The Wordpress Multisite Network(WMN) Options gives you the option for creating an automatic list of options. <b>Show all sites in the WMN</b> is for a list with all the sites from the WMN, while the <b>Show only the sites where the user is registered in the WMN</b> is only for those sites where the logged in user is already registered - it is a nice and easy way to navigate throug your multisite.
Опциите за мрежа от сайтове на WordPress, Ви дават възможност да създадете автоматичен списък с опции. <b>Покажи всички сайтове от Multisite мрежата</b> показва всички сайтове от мрежата, докато <b>Покажи само сайтовете от Multisite мрежата, в които потребителят е регистриран</b>, показва само сайтовете, в който текущият потребител е регистриран - лесен начин за навигиране между сайтовете от Вашата мрежа. Details
The Wordpress Multisite Network(WMN) Options gives you the option for creating an automatic list of options. <b>Show all sites in the WMN</b> is for a list with all the sites from the WMN, while the <b>Show only the sites where the user is registered in the WMN</b> is only for those sites where the logged in user is already registered - it is a nice and easy way to navigate throug your multisite.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-02-25 20:45:58 GMT
Translated by:
svinqvmraka
Priority of the original:
normal
This plugin allows you to add a simple select filed to your page giving the option to the user to switch between different urls/pages/sites. In the fields below just fill the requiered information. "Option Name" is the name that will be seen by the user, and "URL to redirect" is the place you would like to redirect your visitor when selecting the relevant option.
Това разширение Ви позволява да добавите падащо меню към страницата си, чрез което можете да превключвате между различни адреси/страници/сайтове. В полетата по-долу, попълнете нужната информация. "Наименование" е името, което потребителят ще вижда, а "Адрес, към който да пренасочва", е мястото, към което искате да пренасочите посетителя, когато избере дадена опция. Details
This plugin allows you to add a simple select filed to your page giving the option to the user to switch between different urls/pages/sites. In the fields below just fill the requiered information. "Option Name" is the name that will be seen by the user, and "URL to redirect" is the place you would like to redirect your visitor when selecting the relevant option.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-02-25 20:58:37 GMT
Translated by:
svinqvmraka
Priority of the original:
normal
1
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as