New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Catalan

Filter ↓ Sort ↓ All (64) Translated (61) Untranslated (3) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (41)
1 2 3
Prio Original string Translation
Official Creative Commons plugin for licensing your content. With Creative Commons licenses, keep your copyright AND share your creativity.
Priority: high
Extensió oficial de Creative Commons per llicenciar el vostre contingut. Amb llicències Creative Commons, manteniu els vostres drets d'autor i compartiu la creativitat. Details
Official Creative Commons plugin for licensing your content. With Creative Commons licenses, keep your copyright AND share your creativity.
Comment

Short description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 09:43:41 UTC
Translated by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
high
If you want to include licenses as Gutenberg blocks, simply add a new block, in the categories look for "Creative Commons Licenses" and add the required block. Si voleu incloure llicències com a blocs de Gutenberg, només cal afegir-ne un de nou, a les categories cerqueu "Llicències Creative Commons" i afegiu el bloc necessari. Details
If you want to include licenses as Gutenberg blocks, simply add a new block, in the categories look for "Creative Commons Licenses" and add the required block.
Comment

Found in installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 09:44:44 UTC
Translated by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
normal
From the Widgets menu, drag the License widget to the widget area in which you would like the license to appear. Otherwise, the license will appear in the WordPress footer area by default. Des del menú d'extensions, arrossegueu el giny de llicència i deixeu anar a l'àrea de ginys en què voleu que aparegui la llicència. En cas contrari, la llicència apareixerà per defecte a l’àrea del peu de pàgina del WordPress. Details
From the Widgets menu, drag the License widget to the widget area in which you would like the license to appear. Otherwise, the license will appear in the WordPress footer area by default.
Comment

Found in installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 09:45:33 UTC
Translated by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
normal
Activate the plugin through the 'Plugins' menu in WordPress. Activeu l'extensió mitjançant el menú "Extensions" del WordPress. Details
Activate the plugin through the 'Plugins' menu in WordPress.
Comment

Found in installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 09:45:42 UTC
Translated by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
normal
Visit ‘Plugins &gt; Add New’ and search for the plugin to install it. <strong>OR</strong> Upload the plugin to the /wp-content/plugins/ directory Visiteu ‘Extensions &gt; Afegeix’ i cerqueu l'extensió per instal·lar-la. <strong>O</strong> pugeu l'extensió al directori /wp-content/plugins/ Details
Visit ‘Plugins &gt; Add New’ and search for the plugin to install it. <strong>OR</strong> Upload the plugin to the /wp-content/plugins/ directory
Comment

Found in installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 09:46:02 UTC
Translated by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
normal
The default license for the site used by the plugin is the Creative Commons <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)</a> license. This can be easily changed including attribution, depending on the permissions by a user with the role: superadmin, site admin or author.Selecting a license is straight forward. If you are not sure about what license to use, you can use the linked license chooser. La llicència predeterminada per al lloc utilitzat per l'extensió és la llicencia «Creative Commons <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)</a>». Això es pot canviar fàcilment, inclosa l'atribució, en funció dels permisos de l'usuari amb el rol: superadministrador, administrador del lloc o autor. La selecció d'una llicència és senzilla. Si no esteu segurs de quina llicència utilitzar, podeu utilitzar el selector de llicències enllaçat. Details
The default license for the site used by the plugin is the Creative Commons <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)</a> license. This can be easily changed including attribution, depending on the permissions by a user with the role: superadmin, site admin or author.Selecting a license is straight forward. If you are not sure about what license to use, you can use the linked license chooser.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 09:49:02 UTC
Translated by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
normal
The Creative Commons WordPress plugin gives authors the ability to license content with a Creative Commons license (<a href="https://creativecommons.org/choose/">Choose a License</a>). With this plugin you can: L'extensió Creative Commons del WordPress proporciona als autors la possibilitat de llicenciar contingut amb una llicència Creative Commons (<a href="https://creativecommons.org/choose/">Tria una llicència</a>). Amb aquesta extensió podeu: Details
The Creative Commons WordPress plugin gives authors the ability to license content with a Creative Commons license (<a href="https://creativecommons.org/choose/">Choose a License</a>). With this plugin you can:
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 09:49:31 UTC
Translated by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
normal
License all your content with the same license (license per author) Llicencieu tot el contingut amb la mateixa llicència (llicència per autor) Details
License all your content with the same license (license per author)
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 09:50:12 UTC
Translated by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
normal
Prevent license changes in your WordPress Network (all pages on all sites need to use the same license) Eviteu els canvis de llicències a la xarxa del WordPress (totes les pàgines de tots els llocs han d’utilitzar la mateixa llicència) Details
Prevent license changes in your WordPress Network (all pages on all sites need to use the same license)
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 09:50:32 UTC
Translated by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
normal
License some of your sites differently in your WordPress Network Llicencieu alguns dels llocs de manera diferent a la xarxa del WordPress Details
License some of your sites differently in your WordPress Network
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 09:50:49 UTC
Translated by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
normal
License your WordPress Network (WordPress Multisite install) Llicencieu la xarxa del WordPress (instal·lació de diversos llocs web del WordPress) Details
License your WordPress Network (WordPress Multisite install)
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 09:51:02 UTC
Translated by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
normal
Display license for the site, posts and pages Mostra la llicència del lloc, les entrades i les pàgines Details
Display license for the site, posts and pages
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 09:51:26 UTC
Translated by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
normal
License your blog (single WordPress install) Llicencia el bloc (instal·lació única del WordPress) Details
License your blog (single WordPress install)
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 09:51:37 UTC
Translated by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
normal
Gutenberg Block included in a post. Bloc Gutenberg inclòs en una entrada. Details
Gutenberg Block included in a post.
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 09:51:52 UTC
Translated by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
normal
Selecting a block adds the respective license block. You can also change background and text colors of the block from the color palette on the right. En seleccionar un bloc, s'afegeix el bloc de llicència corresponent. També podeu canviar els colors de fons i text del bloc des de la paleta de colors de la dreta. Details
Selecting a block adds the respective license block. You can also change background and text colors of the block from the color palette on the right.
Comment

Screenshot description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 09:52:18 UTC
Translated by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3

Export as