New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Catalan

Filter ↓ Sort ↓ All (64) Translated (61) Untranslated (3) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 5
Prio Original string Translation
Official Creative Commons plugin for licensing your content. With Creative Commons licenses, keep your copyright AND share your creativity.
Priority: high
Extensió oficial de Creative Commons per llicenciar el vostre contingut. Amb llicències Creative Commons, manteniu els vostres drets d'autor i compartiu la creativitat. Details
Official Creative Commons plugin for licensing your content. With Creative Commons licenses, keep your copyright AND share your creativity.
Comment

Short description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 09:43:41 UTC
Translated by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
high
Creative Commons
Priority: high
Creative Commons Details
Creative Commons
Comment

Plugin name.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 09:43:42 UTC
Translated by:
aneolus
Approved by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
high
See the GitHub project: <a href="https://github.com/creativecommons/wp-plugin-creativecommons">creativecommons/wp-plugin-creativecommons</a> Consulteu el projecte a GitHub: <a href="https://github.com/creativecommons/wp-plugin-creativecommons">creativecommons/wp-plugin-creativecommons</a> Details
See the GitHub project: <a href="https://github.com/creativecommons/wp-plugin-creativecommons">creativecommons/wp-plugin-creativecommons</a>
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 09:43:48 UTC
Translated by:
aneolus
Approved by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
normal
Where can I find more information about the plugin? On puc trobar més informació sobre l'extensió? Details
Where can I find more information about the plugin?
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 09:43:56 UTC
Translated by:
aneolus
Approved by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
normal
If you want to include licenses as Gutenberg blocks, simply add a new block, in the categories look for "Creative Commons Licenses" and add the required block. Si voleu incloure llicències com a blocs de Gutenberg, només cal afegir-ne un de nou, a les categories cerqueu "Llicències Creative Commons" i afegiu el bloc necessari. Details
If you want to include licenses as Gutenberg blocks, simply add a new block, in the categories look for "Creative Commons Licenses" and add the required block.
Comment

Found in installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 09:44:44 UTC
Translated by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
normal
From the Widgets menu, drag the License widget to the widget area in which you would like the license to appear. Otherwise, the license will appear in the WordPress footer area by default. Des del menú d'extensions, arrossegueu el giny de llicència i deixeu anar a l'àrea de ginys en què voleu que aparegui la llicència. En cas contrari, la llicència apareixerà per defecte a l’àrea del peu de pàgina del WordPress. Details
From the Widgets menu, drag the License widget to the widget area in which you would like the license to appear. Otherwise, the license will appear in the WordPress footer area by default.
Comment

Found in installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 09:45:33 UTC
Translated by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
normal
Activate the plugin through the 'Plugins' menu in WordPress. Activeu l'extensió mitjançant el menú "Extensions" del WordPress. Details
Activate the plugin through the 'Plugins' menu in WordPress.
Comment

Found in installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 09:45:42 UTC
Translated by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
normal
Visit ‘Plugins &gt; Add New’ and search for the plugin to install it. <strong>OR</strong> Upload the plugin to the /wp-content/plugins/ directory Visiteu ‘Extensions &gt; Afegeix’ i cerqueu l'extensió per instal·lar-la. <strong>O</strong> pugeu l'extensió al directori /wp-content/plugins/ Details
Visit ‘Plugins &gt; Add New’ and search for the plugin to install it. <strong>OR</strong> Upload the plugin to the /wp-content/plugins/ directory
Comment

Found in installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 09:46:02 UTC
Translated by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
normal
The selected license can be displayed as a widget or a footer or both at the same time. In Appearance &gt; Widgets, the CC License widget can be dragged to any widget area like the side-bar and all other available areas. You can also include the license in footer. We recommend using the widget for better compatibility with your theme. You can use individual licenses in posts or pages using Gutenberg blocks. La llicència seleccionada es pot mostrar com un giny o un peu de pàgina o tots dos alhora. En «Aparença &gt; Ginys», el giny de llicència CC es pot arrossegar a qualsevol àrea de giny, com la barra lateral i totes les altres àrees disponibles. També podeu incloure la llicència al peu de pàgina. Us recomanem que utilitzeu el giny per millorar la compatibilitat amb el tema. Podeu utilitzar llicències individuals en entrades o pàgines mitjançant blocs de Gutenberg. Details
The selected license can be displayed as a widget or a footer or both at the same time. In Appearance &gt; Widgets, the CC License widget can be dragged to any widget area like the side-bar and all other available areas. You can also include the license in footer. We recommend using the widget for better compatibility with your theme. You can use individual licenses in posts or pages using Gutenberg blocks.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 10:04:41 UTC
Translated by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
normal
The default license for the site used by the plugin is the Creative Commons <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)</a> license. This can be easily changed including attribution, depending on the permissions by a user with the role: superadmin, site admin or author.Selecting a license is straight forward. If you are not sure about what license to use, you can use the linked license chooser. La llicència predeterminada per al lloc utilitzat per l'extensió és la llicencia «Creative Commons <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)</a>». Això es pot canviar fàcilment, inclosa l'atribució, en funció dels permisos de l'usuari amb el rol: superadministrador, administrador del lloc o autor. La selecció d'una llicència és senzilla. Si no esteu segurs de quina llicència utilitzar, podeu utilitzar el selector de llicències enllaçat. Details
The default license for the site used by the plugin is the Creative Commons <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)</a> license. This can be easily changed including attribution, depending on the permissions by a user with the role: superadmin, site admin or author.Selecting a license is straight forward. If you are not sure about what license to use, you can use the linked license chooser.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 09:49:02 UTC
Translated by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
normal
The Creative Commons WordPress plugin gives authors the ability to license content with a Creative Commons license (<a href="https://creativecommons.org/choose/">Choose a License</a>). With this plugin you can: L'extensió Creative Commons del WordPress proporciona als autors la possibilitat de llicenciar contingut amb una llicència Creative Commons (<a href="https://creativecommons.org/choose/">Tria una llicència</a>). Amb aquesta extensió podeu: Details
The Creative Commons WordPress plugin gives authors the ability to license content with a Creative Commons license (<a href="https://creativecommons.org/choose/">Choose a License</a>). With this plugin you can:
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 09:49:31 UTC
Translated by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
normal
Display license information with "One Click Attribution" for images Mostra informació de llicència amb "Atribució d'un clic" per a imatges Details
Display license information with "One Click Attribution" for images
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 09:49:38 UTC
Translated by:
aneolus
Approved by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
normal
License posts and pages by simply including CC Gutenberg blocks for each license required (Gutenberg License Blocks) Les entrades i pàgines de llicència simplement incloent blocs CC Gutenberg per a cada llicència necessària (blocs de llicències Gutenberg) Details
License posts and pages by simply including CC Gutenberg blocks for each license required (Gutenberg License Blocks)
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 10:04:56 UTC
Translated by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
normal
License some posts, pages, or images differently from your default license (per content license) Llicencieu algunes entrades, pàgines o imatges de manera diferent a la llicència predeterminada (per llicència de contingut) Details
License some posts, pages, or images differently from your default license (per content license)
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 10:05:06 UTC
Translated by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
normal
License all your content with the same license (license per author) Llicencieu tot el contingut amb la mateixa llicència (llicència per autor) Details
License all your content with the same license (license per author)
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-02-07 09:50:12 UTC
Translated by:
cubells (Cubells)
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 5

Export as