New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Slovak

Filter ↓ Sort ↓ All (271) Translated (263) Untranslated (8) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 18
Prio Original string Translation
Be fully GDPR and CCPA compliant through Content Security Policy.
Priority: high
Buďte plne v súlade s GDPR a CCPA prostredníctvom Content Security Policy. Details
Be fully GDPR and CCPA compliant through Content Security Policy.
Comment

Short description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-03-08 11:21:24 UTC
Last modified:
2022-03-11 17:40:36 UTC
Translated by:
mikewpdev
Priority of the original:
high
Cookies and Content Security Policy
Priority: high
Cookies a Content Security Policy Details
Cookies and Content Security Policy
Comment

Plugin name.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-03-08 11:21:24 UTC
Last modified:
2022-03-11 17:40:36 UTC
Translated by:
mikewpdev
Priority of the original:
high
In some cases cookies are cached. It could be your hosting (for example WP Engine does this), then just contact them and ask them to uncache the cookies_and_content_security_policy cookie, or you can check "WP Engine compatibility mode" under Settings. V niektorých prípadoch sa súbory cookie ukladajú do vyrovnávacej pamäte. Môže to byť váš hosting (to robí napríklad WP Engine), potom ich stačí kontaktovať a požiadať ich, aby zrušili vyrovnávaciu pamäť pre cookie_and_content_security_policy, alebo môžete nastaviť „Režim kompatibility s WP Engine“ v časti Nastavenia. Details
In some cases cookies are cached. It could be your hosting (for example WP Engine does this), then just contact them and ask them to uncache the cookies_and_content_security_policy cookie, or you can check "WP Engine compatibility mode" under Settings.
Comment

Found in faq list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-06-07 13:47:55 UTC
Translated by:
mikewpdev
Priority of the original:
normal
<strong>Since we want this plugin to be available in as many languages as possible, I will send you a handful of the new <a href="https://plugins.followmedarling.se/2022/02/stickers-are-in-the-house/">super cool stickers</a> if you translate the plugin!</strong> Just translate the plugin to your language, and when it is approved, <a href="https://plugins.followmedarling.se/2022/02/stickers-are-in-the-house/#respond">comment this post</a> and I'll send it to you, totally free! If you have already translated the plugin and want stickers, of course that counts too! Just comment the post. <strong>Keďže chceme, aby bol tento doplnok dostupný v čo najväčšom počte jazykov, pošlem vám niekoľko nových <a href="https://plugins.followmedarling.se/2022/02/stickers-are-in-the-house/">super skvelých nálepiek</a> , ak doplnok preložíte!</strong> Stačí preložiť doplnok do svojho jazyka a keď bude schválený, <a href="https://plugins.followmedarling.se/2022/02/stickers-are-in-the-house/#respond">komentujte tento príspevok</a> a ja vám ho pošlem úplne zadarmo! Ak ste už doplnok preložili a chcete nálepky, samozrejme, že sa to tiež počíta! Stačí komentovať príspevok. Details
<strong>Since we want this plugin to be available in as many languages as possible, I will send you a handful of the new <a href="https://plugins.followmedarling.se/2022/02/stickers-are-in-the-house/">super cool stickers</a> if you translate the plugin!</strong> Just translate the plugin to your language, and when it is approved, <a href="https://plugins.followmedarling.se/2022/02/stickers-are-in-the-house/#respond">comment this post</a> and I'll send it to you, totally free! If you have already translated the plugin and want stickers, of course that counts too! Just comment the post.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-03-08 11:21:24 UTC
Last modified:
2022-03-11 17:40:36 UTC
Translated by:
mikewpdev
Priority of the original:
normal
Free stickers for translators! Bezplatné nálepky pre prekladateľov! Details
Free stickers for translators!
Comment

Found in description header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-03-08 11:21:24 UTC
Last modified:
2022-03-11 17:40:36 UTC
Translated by:
mikewpdev
Priority of the original:
normal
Examples: Príklady: Details
Examples:
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-03-08 11:21:24 UTC
Last modified:
2022-03-11 17:40:36 UTC
Translated by:
mikewpdev
Priority of the original:
normal
Review the settings of you cache plugin. Skontrolujte nastavenia caching pluginu. Details
Review the settings of you cache plugin.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-03-08 11:21:24 UTC
Last modified:
2022-03-11 17:40:36 UTC
Translated by:
mikewpdev
Priority of the original:
normal
After install, open a console (see screenshot 13) and see what is blocked by Content Security Policy. If you get the error message: <code>Refused to load the script 'https://domain.com/some-script.js' because it violates the following Content Security Policy directive: "script-src [...]</code> in the console, you should add <code>https://domain.com/</code> to Script, since <code>https://domain.com/</code> is the domain of the URL that caused the error, and <code>script-src</code> is the directive. If it is Always allow, Statistics, Experience or Marketing is up to you. Po inštalácii otvorte konzolu (pozri snímku obrazovky 13) a zistite, čo blokuje Content Security Policy. Ak sa zobrazí chybové hlásenie: <code>Refused to load the script 'https://domain.com/some-script.js' because it violates the following Content Security Policy directive: "script-src [...]</code> v konzole, mali by ste pridať <code>https://domain.com/</code> do skriptu, pretože <code>https://domain.com/</code> je doména adresy URL, ktorá spôsobila chybu, a <code>script-src</code> je direktíva. Či to vložíte do Vždy povoliť, Štatistiky, Skúsenosti alebo Marketing je len na vás. Details
After install, open a console (see screenshot 13) and see what is blocked by Content Security Policy. If you get the error message: <code>Refused to load the script 'https://domain.com/some-script.js' because it violates the following Content Security Policy directive: "script-src [...]</code> in the console, you should add <code>https://domain.com/</code> to Script, since <code>https://domain.com/</code> is the domain of the URL that caused the error, and <code>script-src</code> is the directive. If it is Always allow, Statistics, Experience or Marketing is up to you.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-03-08 11:21:24 UTC
Last modified:
2022-03-11 17:40:36 UTC
Translated by:
mikewpdev
Priority of the original:
normal
After install, open a console (see screenshot 13) and see what is blocked by Content Security Policy. Then just go to WP Admin &gt; Settings &gt; Cookies and Content Security Policy &gt; Domains and add the domains you want to allow. Or you can take a look at WP Admin &gt; Settings &gt; Cookies and Content Security Policy &gt; Quickstart, and see if the resource you want to use is there. Po inštalácii otvorte konzolu (pozri snímku obrazovky 13) a zistite, čo blokuje Content Security Policy. Potom stačí prejsť na WP Admin &gt; Nastavenia &gt; Zásady zabezpečenia súborov cookie a obsahu &gt; Domény a pridajte domény, ktoré chcete povoliť. Alebo sa môžete pozrieť na WP Admin &gt; Nastavenia &gt; Zásady zabezpečenia súborov cookie a obsahu &gt; Rýchly štart a zistite, či je tam zdroj, ktorý chcete použiť. Details
After install, open a console (see screenshot 13) and see what is blocked by Content Security Policy. Then just go to WP Admin &gt; Settings &gt; Cookies and Content Security Policy &gt; Domains and add the domains you want to allow. Or you can take a look at WP Admin &gt; Settings &gt; Cookies and Content Security Policy &gt; Quickstart, and see if the resource you want to use is there.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-03-08 11:21:24 UTC
Last modified:
2022-03-11 17:40:36 UTC
Translated by:
mikewpdev
Priority of the original:
normal
Elementor Elementor Details
Elementor
Comment

Found in faq list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-03-08 11:21:24 UTC
Last modified:
2022-03-11 17:40:36 UTC
Translated by:
mikewpdev
Priority of the original:
normal
https://eldvarm.com/ https://eldvarm.com/ Details
https://eldvarm.com/
Comment

Found in faq list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-03-08 11:21:24 UTC
Last modified:
2022-03-11 17:40:36 UTC
Translated by:
mikewpdev
Priority of the original:
normal
<code>WP Fastest Cache</code>, go to WP Admin &gt; WP Fastest Cache &gt; Exclude, scroll down to "Exclude Cookies" and click "Add New Rule" and enter <code>cookies_and_content_security_policy</code> and save. <code>WP Fastest Cache</code> , prejdite na WP Admin &gt; WP Fastest Cache &gt; Vylúčiť, prejdite nadol na „Vylúčiť súbory cookie“ a kliknite na „Pridať nové pravidlo“, zadajte <code>cookies_and_content_security_policy</code> a uložte. Details
<code>WP Fastest Cache</code>, go to WP Admin &gt; WP Fastest Cache &gt; Exclude, scroll down to "Exclude Cookies" and click "Add New Rule" and enter <code>cookies_and_content_security_policy</code> and save.
Comment

Found in faq list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-03-08 11:21:24 UTC
Last modified:
2022-03-11 17:40:36 UTC
Translated by:
mikewpdev
Priority of the original:
normal
<code>Hummingbird</code>, go to WP Admin &gt; Hummingbird &gt; Caching, scroll down to "Exclusions" and in "Cookies" enter <code>cookies_and_content_security_policy</code> and save your changes. <code>Hummingbird</code> , prejdite do WP Admin &gt; Hummingbird &gt; Ukladanie do vyrovnávacej pamäte, prejdite nadol na „Vylúčenia“ a do „Súbory cookie“ zadajte <code>cookies_and_content_security_policy</code> a uložte zmeny. Details
<code>Hummingbird</code>, go to WP Admin &gt; Hummingbird &gt; Caching, scroll down to "Exclusions" and in "Cookies" enter <code>cookies_and_content_security_policy</code> and save your changes.
Comment

Found in faq list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-03-08 11:21:24 UTC
Last modified:
2022-03-11 17:40:36 UTC
Translated by:
mikewpdev
Priority of the original:
normal
<code>Litespeed cache</code>, go to WP Admin &gt; LiteSpeed Cache &gt; Cache &gt; Excludes, scroll down to "Do Not Cache Cookies" and enter <code>cookies_and_content_security_policy</code> and save your changes. <code>Litespeed cache</code> , prejdite do WP Admin &gt; LiteSpeed Cache &gt; Cache &gt; Vylúčené, prejdite nadol na „Neukladať súbory cookie do vyrovnávacej pamäte“ a zadajte <code>cookies_and_content_security_policy</code> a uložte svoje zmeny. Details
<code>Litespeed cache</code>, go to WP Admin &gt; LiteSpeed Cache &gt; Cache &gt; Excludes, scroll down to "Do Not Cache Cookies" and enter <code>cookies_and_content_security_policy</code> and save your changes.
Comment

Found in faq list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-03-08 11:21:24 UTC
Last modified:
2022-03-11 17:40:36 UTC
Translated by:
mikewpdev
Priority of the original:
normal
In other cases it could be your cache plugin (for example Litespeed cache does this), then just review your settings. Read more in the next question in the FAQ that is all about cache plugins. V iných prípadoch to môže byť váš doplnok vyrovnávacej pamäte (to robí napríklad vyrovnávacia pamäť Litespeed), potom stačí skontrolovať nastavenia. Prečítajte si viac v ďalšej otázke v častých otázkach, ktorá sa týka doplnkov vyrovnávacej pamäte. Details
In other cases it could be your cache plugin (for example Litespeed cache does this), then just review your settings. Read more in the next question in the FAQ that is all about cache plugins.
Comment

Found in faq list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2022-03-08 11:21:24 UTC
Last modified:
2022-03-11 17:40:36 UTC
Translated by:
mikewpdev
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 18

Export as