WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (128) Translated (110) Untranslated (9) Waiting (0) Fuzzy (9) Warnings (0)
1
Prio Original string Translation
After confirming your account go to the <a href="https://app.conveythis.com/dashboard/">"Dashboard"</a> in your account
Sau khi xác nhận tài khoản, hãy truy cập <a href="https://www.conveythis.com/dashboard/home/">"Bảng điều khiển"</a> trong tài khoản của bạn Details
After confirming your account go to the <a href="https://app.conveythis.com/dashboard/">"Dashboard"</a> in your account
Comment

Found in installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2020-04-24 09:04:26 UTC
Last modified:
2020-12-21 18:07:41 UTC
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
If you want to edit your translation go <a href="https://app.conveythis.com/domains">"My Translation"</a> in your account
Nếu bạn muốn chỉnh sửa bản dịch của mình, hãy truy cập <a href="https://www.conveythis.com/domain/index/">"Bản dịch của tôi"</a> trong tài khoản của bạn Details
If you want to edit your translation go <a href="https://app.conveythis.com/domains">"My Translation"</a> in your account
Comment

Found in installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2020-04-24 09:04:39 UTC
Last modified:
2020-12-21 18:07:41 UTC
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
The language button is appeared on your website.
Nút ngôn ngữ xuất hiện trên trang web của bạn. Details
The language button is appeared on your website.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2020-04-08 14:29:41 UTC
Last modified:
2020-12-21 18:07:34 UTC
Translated by:
ppcg198
Priority of the original:
normal
If you want to edit your translations go to <a href="https://app.conveythis.com/domains">"My Translation"</a> in your account
Nếu bạn muốn chỉnh sửa bản dịch của mình, hãy truy cập <a href="https://www.conveythis.com/domain/index/">"Bản dịch của tôi"</a> trong tài khoản của bạn Details
If you want to edit your translations go to <a href="https://app.conveythis.com/domains">"My Translation"</a> in your account
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2020-04-18 12:37:22 UTC
Last modified:
2020-12-21 18:07:34 UTC
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
Sign up at <a href="https://app.conveythis.com/account/register/">https://app.conveythis.com/account/register/</a> to set up your account
Đăng ký tại <a href="https://www.conveythis.com/account/register/">https://www.conveythis.com/account/register/</a> để thiết lập tài khoản của bạn Details
Sign up at <a href="https://app.conveythis.com/account/register/">https://app.conveythis.com/account/register/</a> to set up your account
Comment

Found in description list item, installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2020-04-08 14:37:31 UTC
Last modified:
2020-12-21 18:07:34 UTC
Translated by:
ppcg198
Priority of the original:
normal
The language button now appeared on your website.
Nút ngôn ngữ hiện xuất hiện trên trang web của bạn. Details
The language button now appeared on your website.
Comment

Found in installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2020-04-08 15:30:46 UTC
Last modified:
2020-12-21 18:07:41 UTC
Translated by:
ppcg198
Priority of the original:
normal
Yes, you can edit the translation in your account on the <a href="https://app.conveythis.com/domains" title="My Translations">My Translations</a> tab. All changes will be displayed on your site.
Có, bạn có thể chỉnh sửa bản dịch trong tài khoản của mình trên tab <a href="https://www.conveythis.com/dashboard/translation.php" title="My Translations">Bản dịch của tôi</a>. Tất cả các thay đổi sẽ được hiển thị trên trang web của bạn. Details
Yes, you can edit the translation in your account on the <a href="https://app.conveythis.com/domains" title="My Translations">My Translations</a> tab. All changes will be displayed on your site.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2020-04-24 08:35:16 UTC
Last modified:
2020-12-21 18:07:42 UTC
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
• fast and accurate automatic machine translation • 100+ languages of the most popular world languages • no redirections to third-party sites as with Google translate • translate attributes, alt text, meta text, page URLs • no credit card required for registration and money back guarantee for all paid plans • easy to use (just a few simple steps from registration to translation) • no need to deal with .PO files and no coding required • 100% compatibility with all themes and plugins (including WooCommerce) • SEO-optimized (all translated pages will be indexed by Google, Bing, Yahoo, etc.) • one simple interface to manage all your translated content • professional translators from a translation agency with over 15 years of experience • customizable design and position of language switcher button • compatible with SEO plugins: Rank Math, Yoast, SEOPress
• gói miễn phí không giới hạn thời gian sử dụng để thử nghiệm • dịch máy tự động nhanh và chính xác • hơn 90 ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới • không chuyển hướng đến các trang web của bên thứ ba như với Google dịch • dịch thuộc tính, văn bản alt, văn bản meta, URL trang • không cần thẻ tín dụng để đăng ký và bảo đảm hoàn lại tiền cho tất cả các gói trả phí • dễ sử dụng (chỉ một vài bước đơn giản từ đăng ký đến dịch thuật) • không cần phải xử lý các tệp .PO và không cần viết mã • tương thích 100% với tất cả các giao diện và plugin (bao gồm cả WooCommerce) • tối ưu hóa SEO (tất cả các trang được dịch sẽ được Google, Bing, Yahoo, v.v. lập chỉ mục) • một giao diện đơn giản để quản lý tất cả nội dung dịch của bạn • biên dịch viên chuyên nghiệp từ một công ty dịch thuật với hơn 15 năm kinh nghiệm • thiết kế và vị trí của nút chuyển đổi ngôn ngữ có thể tuỳ chỉnh Details
• fast and accurate automatic machine translation • 100+ languages of the most popular world languages • no redirections to third-party sites as with Google translate • translate attributes, alt text, meta text, page URLs • no credit card required for registration and money back guarantee for all paid plans • easy to use (just a few simple steps from registration to translation) • no need to deal with .PO files and no coding required • 100% compatibility with all themes and plugins (including WooCommerce) • SEO-optimized (all translated pages will be indexed by Google, Bing, Yahoo, etc.) • one simple interface to manage all your translated content • professional translators from a translation agency with over 15 years of experience • customizable design and position of language switcher button • compatible with SEO plugins: Rank Math, Yoast, SEOPress
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2020-04-24 09:21:41 UTC
Last modified:
2020-05-25 14:52:47 UTC
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
After confirming your account go to the “Dashboard” in your account
Sau khi xác nhận tài khoản, hãy truy cập "Bảng điều khiển" trong tài khoản của bạn Details
After confirming your account go to the “Dashboard” in your account
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2020-04-24 09:22:47 UTC
Last modified:
2020-12-21 18:07:34 UTC
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
1
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as