WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (128) Translated (110) Untranslated (9) Waiting (0) Fuzzy (9) Warnings (0)
1 2 3 9
Prio Original string Translation
Translate Websites - ConveyThis Translate
Priority: high
You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

Translate Websites - ConveyThis Translate
Comment

Plugin name.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
high
Translate WordPress with ConveyThis Language Translator, increase global traffic and boost website sales. 100% compatible with WooCommerce and complie …
Priority: high
You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

Translate WordPress with ConveyThis Language Translator, increase global traffic and boost website sales. 100% compatible with WooCommerce and complie …
Comment

Short description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
high
Please find our privacy policy <a href="https://www.conveythis.com/legal/privacy-policy/">here</a>
You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

Please find our privacy policy <a href="https://www.conveythis.com/legal/privacy-policy/">here</a>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
<strong>ConveyThis privacy policy</strong>
You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

<strong>ConveyThis privacy policy</strong>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
ConveyThis securely loads JavaScripts and images from <a href="https://cdn.conveythis.com/">https://cdn.conveythis.com/</a>
You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

ConveyThis securely loads JavaScripts and images from <a href="https://cdn.conveythis.com/">https://cdn.conveythis.com/</a>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
<strong>Does ConveyThis load content remotely?</strong>
You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

<strong>Does ConveyThis load content remotely?</strong>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
ConveyThis Translate provides Unlimited 7-days trial.
You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

ConveyThis Translate provides Unlimited 7-days trial.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
ConveyThis Translate provides Unlimited 7-days trial. More features are available on our <a href="https://www.conveythis.com/pricing/">advanced plans</a>.
You have to log in to add a translation. Details

Original untranslated

ConveyThis Translate provides Unlimited 7-days trial. More features are available on our <a href="https://www.conveythis.com/pricing/">advanced plans</a>.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
untranslated
Priority of the original:
normal
Here you can use Visual Editor or edit translations row by row.
Tại đây bạn có thể sử dụng Visual Editor hoặc chỉnh sửa các bản dịch theo từng hàng. Details
Here you can use Visual Editor or edit translations row by row.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-08 14:12:07 UTC
Last modified:
2020-04-18 12:26:05 UTC
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
Since translations are stored on ConveyThis server--rather than your own--you will never need to worry about optimizing your queries, clearing out old translation revisions, or other database issues. It just works!
Vì các bản dịch được lưu trữ trên máy chủ ConveyThis - chứ không phải của riêng bạn - bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc tối ưu hóa các truy vấn của mình, xóa các bản dịch cũ hoặc các vấn đề cơ sở dữ liệu khác. Nó chỉ hoạt động! Details
Since translations are stored on ConveyThis server--rather than your own--you will never need to worry about optimizing your queries, clearing out old translation revisions, or other database issues. It just works!
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-18 12:27:26 UTC
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
ConveyThis Translate stores translations as UTF-8 encoded string data. To make sure your text is displayed properly, your pages must also be rendered with UTF-8 encoding. You can find more details here: <a href="https://codex.wordpress.org/Converting&#095;Database&#095;Character&#095;Sets">https://codex.wordpress.org/Converting&#095;Database&#095;Character&#095;Sets</a>
ConveyThis Translate lưu các bản dịch dưới dạng chuỗi được mã hóa UTF-8. Để đảm bảo rằng văn bản của bạn được hiển thị đúng, các trang của bạn cũng phải được mã hóa UTF-8. Bạn có thể tìm thêm chi tiết tại đây: <a href="https://codex.wordpress.org/Converting&#095;Database&#095;Character&#095;Sets">https://codex.wordpress.org/Converting&#095;Database&#095;Character&#095;Sets</a> Details
ConveyThis Translate stores translations as UTF-8 encoded string data. To make sure your text is displayed properly, your pages must also be rendered with UTF-8 encoding. You can find more details here: <a href="https://codex.wordpress.org/Converting&#095;Database&#095;Character&#095;Sets">https://codex.wordpress.org/Converting&#095;Database&#095;Character&#095;Sets</a>
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-18 12:30:26 UTC
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
<strong>Your plugin is not setup.</strong> Make sure you select your site's source language (the language your text is currently written in) and then select which languages you want your site to be available in. Make sure you click the save button to complete the setup.
<strong>Plugin của bạn chưa được thiết lập.</strong> Đảm bảo bạn chọn ngôn ngữ nguồn của trang web (ngôn ngữ mà văn bản của bạn hiện đang được viết) và sau đó chọn ngôn ngữ bạn muốn trang web của bạn có sẵn. Hãy đảm bảo bạn nhấp vào nút lưu để hoàn thành thiết lập. Details
<strong>Your plugin is not setup.</strong> Make sure you select your site's source language (the language your text is currently written in) and then select which languages you want your site to be available in. Make sure you click the save button to complete the setup.
Comment

Found in faq list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-18 12:30:56 UTC
Translated by:
ppcg198
Approved by:
truongwp
Priority of the original:
normal
If you want to edit your translation go <a href="https://app.conveythis.com/domains">"My Translation"</a> in your account
Nếu bạn muốn chỉnh sửa bản dịch của mình, hãy truy cập <a href="https://www.conveythis.com/domain/index/">"Bản dịch của tôi"</a> trong tài khoản của bạn Details
If you want to edit your translation go <a href="https://app.conveythis.com/domains">"My Translation"</a> in your account
Comment

Found in installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2020-04-24 09:04:39 UTC
Last modified:
2020-12-21 18:07:41 UTC
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
After confirming your account go to the <a href="https://app.conveythis.com/dashboard/">"Dashboard"</a> in your account
Sau khi xác nhận tài khoản, hãy truy cập <a href="https://www.conveythis.com/dashboard/home/">"Bảng điều khiển"</a> trong tài khoản của bạn Details
After confirming your account go to the <a href="https://app.conveythis.com/dashboard/">"Dashboard"</a> in your account
Comment

Found in installation list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2020-04-24 09:04:26 UTC
Last modified:
2020-12-21 18:07:41 UTC
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
Translation into other languages. ConveyThis Translate is translated into Spanish and Russian languages so far. Help translate it into other languages. Proceed to <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/conveythis-translate">translate.wordpress.org</a>
Dịch sang các ngôn ngữ khác. ConveyThis Translate được dịch sang tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nga cho đến nay. Giúp dịch nó sang các ngôn ngữ khác. Đi đến <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/conveythis-translate">translate.wordpress.org</a> Details
Translation into other languages. ConveyThis Translate is translated into Spanish and Russian languages so far. Help translate it into other languages. Proceed to <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/conveythis-translate">translate.wordpress.org</a>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-04-18 12:34:18 UTC
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
1 2 3 9
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as