WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (123) Translated (109) Untranslated (4) Waiting (1) Fuzzy (10) Warnings (0) Current Filter (59)
1 2 3 4
Prio Original string Translation
Since translations are stored on ConveyThis server--rather than your own--you will never need to worry about optimizing your queries, clearing out old translation revisions, or other database issues. It just works! Vì các bản dịch được lưu trữ trên máy chủ ConveyThis - chứ không phải của riêng bạn - bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc tối ưu hóa các truy vấn của mình, xóa các bản dịch cũ hoặc các vấn đề cơ sở dữ liệu khác. Nó chỉ hoạt động! Details
Since translations are stored on ConveyThis server--rather than your own--you will never need to worry about optimizing your queries, clearing out old translation revisions, or other database issues. It just works!
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-18 12:27:26 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
ConveyThis Translate stores translations as UTF-8 encoded string data. To make sure your text is displayed properly, your pages must also be rendered with UTF-8 encoding. You can find more details here: <a href="https://codex.wordpress.org/Converting&#095;Database&#095;Character&#095;Sets">https://codex.wordpress.org/Converting&#095;Database&#095;Character&#095;Sets</a> ConveyThis Translate lưu các bản dịch dưới dạng chuỗi được mã hóa UTF-8. Để đảm bảo rằng văn bản của bạn được hiển thị đúng, các trang của bạn cũng phải được mã hóa UTF-8. Bạn có thể tìm thêm chi tiết tại đây: <a href="https://codex.wordpress.org/Converting&#095;Database&#095;Character&#095;Sets">https://codex.wordpress.org/Converting&#095;Database&#095;Character&#095;Sets</a> Details
ConveyThis Translate stores translations as UTF-8 encoded string data. To make sure your text is displayed properly, your pages must also be rendered with UTF-8 encoding. You can find more details here: <a href="https://codex.wordpress.org/Converting&#095;Database&#095;Character&#095;Sets">https://codex.wordpress.org/Converting&#095;Database&#095;Character&#095;Sets</a>
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-18 12:30:25 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
Translation into other languages. ConveyThis Translate is translated into Spanish and Russian languages so far. Help translate it into other languages. Proceed to <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/conveythis-translate">translate.wordpress.org</a> Dịch sang các ngôn ngữ khác. ConveyThis Translate được dịch sang tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nga cho đến nay. Giúp dịch nó sang các ngôn ngữ khác. Đi đến <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/conveythis-translate">translate.wordpress.org</a> Details
Translation into other languages. ConveyThis Translate is translated into Spanish and Russian languages so far. Help translate it into other languages. Proceed to <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/conveythis-translate">translate.wordpress.org</a>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-18 12:34:18 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
<a href="https://www.conveythis.com/pricing/">Pricing</a> <a href="https://www.conveythis.com/pricing/">Giá cả</a> Details
<a href="https://www.conveythis.com/pricing/">Pricing</a>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-18 12:34:45 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
<strong>Does ConveyThis Translate provide support?</strong> <strong>ConveyThis Translate có cung cấp hỗ trợ không?</strong> Details
<strong>Does ConveyThis Translate provide support?</strong>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-18 12:35:21 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
*If you want to make all the customization later, then just paste your API key, save changes and the button will appear on your website right away. You can translate your first page. * Nếu bạn muốn thực hiện tất cả các tùy chỉnh sau, chỉ cần dán khóa API của bạn, lưu các thay đổi và nút sẽ xuất hiện trên trang web của bạn ngay lập tức. Bạn có thể dịch trang đầu tiên của bạn. Details
*If you want to make all the customization later, then just paste your API key, save changes and the button will appear on your website right away. You can translate your first page.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-24 08:54:59 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
Your multilingual content will be properly indexed by all search engines so you will get an additional (up to 50%) SEO boost. Most of the traditional plugins give you the ability to translate your website for free and call you to purchase their premium addons to translate page URLs, alt tags for images, add hreflang attributes, etc. ConveyThis Translate works out of the box and gives you all benefits of the multilingual site from the very beginning. Nội dung đa ngôn ngữ của bạn sẽ được lập chỉ mục chính xác bởi tất cả các công cụ tìm kiếm, do đó thúc đẩy SEO (lên tới 50%). Hầu hết các plugin truyền thống cung cấp cho bạn khả năng dịch trang web của bạn miễn phí và gọi cho bạn để mua các addon cao cấp của họ để dịch URL trang, thẻ alt cho hình ảnh, thêm thuộc tính hreflang, v.v. ConveyThis Translate hoạt động ngay lập tức và cung cấp cho bạn tất cả lợi ích của trang web đa ngôn ngữ ngay từ đầu. Details
Your multilingual content will be properly indexed by all search engines so you will get an additional (up to 50%) SEO boost. Most of the traditional plugins give you the ability to translate your website for free and call you to purchase their premium addons to translate page URLs, alt tags for images, add hreflang attributes, etc. ConveyThis Translate works out of the box and gives you all benefits of the multilingual site from the very beginning.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-24 08:56:55 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
<strong>Why is SEO optimization so significant?</strong> <strong>Tại sao tối ưu hóa SEO rất quan trọng?</strong> Details
<strong>Why is SEO optimization so significant?</strong>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-18 12:36:25 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
Each one of our plans has its own features and benefits. However, even the free plan is good enough to start your multilingual journey and take advantage of multiple benefits, such as free automatic machine translation, SEO optimization, URL translation, analytics dashboard, translation and editing interface. For simple bilingual sites the most simple plan will be enough. As soon as you get more visitor it’s a sign to get a bigger plan. But until this moment the plugin will help you gain them without cutting any benefits. Mỗi gói của chúng tôi có những tính năng và lợi ích riêng. Tuy nhiên, ngay cả gói miễn phí cũng đủ tốt để bắt đầu hành trình đa ngôn ngữ của bạn và tận dụng nhiều lợi ích, như dịch máy tự động miễn phí, tối ưu hóa SEO, dịch URL, bảng điều khiển phân tích, giao diện dịch thuật và chỉnh sửa. Đối với các trang web song ngữ đơn giản, gói đơn giản nhất sẽ là đủ. Ngay khi bạn có được nhiều khách truy cập hơn, nó là một dấu hiệu để dùng gói cao hơn. Nhưng cho đến thời điểm này, plugin sẽ giúp bạn có được chúng mà không cắt giảm bất kỳ lợi ích nào. Details
Each one of our plans has its own features and benefits. However, even the free plan is good enough to start your multilingual journey and take advantage of multiple benefits, such as free automatic machine translation, SEO optimization, URL translation, analytics dashboard, translation and editing interface. For simple bilingual sites the most simple plan will be enough. As soon as you get more visitor it’s a sign to get a bigger plan. But until this moment the plugin will help you gain them without cutting any benefits.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-24 08:59:23 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
<strong>Is ConveyThis Translate free?</strong> <strong>ConveyThis Translate có miễn phí không?</strong> Details
<strong>Is ConveyThis Translate free?</strong>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-18 12:37:01 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
If you want to edit your translations go to <a href="https://app.conveythis.com/domains">"My Translation"</a> in your account Nếu bạn muốn chỉnh sửa bản dịch của mình, hãy truy cập <a href="https://www.conveythis.com/domain/index/">"Bản dịch của tôi"</a> trong tài khoản của bạn Details
If you want to edit your translations go to <a href="https://app.conveythis.com/domains">"My Translation"</a> in your account
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-04-18 12:37:22 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
Customize language switcher as you want (you have the convenient “preview” mode) Tùy chỉnh trình chuyển đổi ngôn ngữ theo ý muốn (bạn có chế độ xem trước thuận tiện) Details
Customize language switcher as you want (you have the convenient “preview” mode)
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-24 09:01:28 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
Go to the plugin’s configuration page at your WP admin Chuyển đến trang cấu hình plugin Plugin tại phần quản trị WP của bạn Details
Go to the plugin’s configuration page at your WP admin
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-24 09:02:15 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
Copy your unique API key (it looks similar to “pub_xxxxxxxxxx”) Sao chép khóa API duy nhất của bạn (nó giống như “pub_xxxxxxxxxx”) Details
Copy your unique API key (it looks similar to “pub_xxxxxxxxxx”)
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-24 09:03:05 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
Download ConveyThis Translate here or install it from your WP plugins panel Tải xuống ConveyThis Translate tại đây hoặc cài đặt nó từ bảng quản lý WP plugin của bạn Details
Download ConveyThis Translate here or install it from your WP plugins panel
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-04-24 09:03:48 GMT
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
1 2 3 4
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as