WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (124) Translated (109) Untranslated (6) Waiting (0) Fuzzy (9) Warnings (0) Current Filter (2)
1
Prio Original string Translation
• fast and accurate automatic machine translation • 100+ languages of the most popular world languages • no redirections to third-party sites as with Google translate • translate attributes, alt text, meta text, page URLs • no credit card required for registration and money back guarantee for all paid plans • easy to use (just a few simple steps from registration to translation) • no need to deal with .PO files and no coding required • 100% compatibility with all themes and plugins (including WooCommerce) • SEO-optimized (all translated pages will be indexed by Google, Bing, Yahoo, etc.) • one simple interface to manage all your translated content • professional translators from a translation agency with over 15 years of experience • customizable design and position of language switcher button • compatible with SEO plugins: Rank Math, Yoast, SEOPress
• gói miễn phí không giới hạn thời gian sử dụng để thử nghiệm • dịch máy tự động nhanh và chính xác • Hơn 90 ngôn ngữ của các ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới • không chuyển hướng đến các trang web của bên thứ ba như với Google dịch • dịch thuộc tính, văn bản thay thế, văn bản meta, URL trang • không cần thẻ tín dụng để đăng ký và bảo đảm hoàn lại tiền cho tất cả các gói trả phí • dễ sử dụng (chỉ một vài bước đơn giản từ đăng ký đến dịch thuật) • không cần phải xử lý các tệp .PO và không cần mã hóa • Khả năng tương thích 100% với tất cả các chủ đề và plugin (bao gồm cả WooC Commerce) • Tối ưu hóa SEO (tất cả các trang được dịch sẽ được Google, Bing, Yahoo, v.v. lập chỉ mục). • một giao diện đơn giản để quản lý tất cả nội dung dịch của bạn • biên dịch viên chuyên nghiệp từ một công ty dịch thuật với hơn 15 năm kinh nghiệm • thiết kế tùy chỉnh và vị trí của nút chuyển đổi ngôn ngữ Details
• fast and accurate automatic machine translation • 100+ languages of the most popular world languages • no redirections to third-party sites as with Google translate • translate attributes, alt text, meta text, page URLs • no credit card required for registration and money back guarantee for all paid plans • easy to use (just a few simple steps from registration to translation) • no need to deal with .PO files and no coding required • 100% compatibility with all themes and plugins (including WooCommerce) • SEO-optimized (all translated pages will be indexed by Google, Bing, Yahoo, etc.) • one simple interface to manage all your translated content • professional translators from a translation agency with over 15 years of experience • customizable design and position of language switcher button • compatible with SEO plugins: Rank Math, Yoast, SEOPress
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
old
Added:
2020-04-07 10:30:46 UTC
Last modified:
2020-04-24 09:21:41 UTC
Translated by:
ppcg198
Priority of the original:
normal
• fast and accurate automatic machine translation • 100+ languages of the most popular world languages • no redirections to third-party sites as with Google translate • translate attributes, alt text, meta text, page URLs • no credit card required for registration and money back guarantee for all paid plans • easy to use (just a few simple steps from registration to translation) • no need to deal with .PO files and no coding required • 100% compatibility with all themes and plugins (including WooCommerce) • SEO-optimized (all translated pages will be indexed by Google, Bing, Yahoo, etc.) • one simple interface to manage all your translated content • professional translators from a translation agency with over 15 years of experience • customizable design and position of language switcher button • compatible with SEO plugins: Rank Math, Yoast, SEOPress
• gói miễn phí không giới hạn thời gian sử dụng để thử nghiệm • dịch máy tự động nhanh và chính xác • hơn 90 ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới • không chuyển hướng đến các trang web của bên thứ ba như với Google dịch • dịch thuộc tính, văn bản alt, văn bản meta, URL trang • không cần thẻ tín dụng để đăng ký và bảo đảm hoàn lại tiền cho tất cả các gói trả phí • dễ sử dụng (chỉ một vài bước đơn giản từ đăng ký đến dịch thuật) • không cần phải xử lý các tệp .PO và không cần viết mã • tương thích 100% với tất cả các giao diện và plugin (bao gồm cả WooCommerce) • tối ưu hóa SEO (tất cả các trang được dịch sẽ được Google, Bing, Yahoo, v.v. lập chỉ mục) • một giao diện đơn giản để quản lý tất cả nội dung dịch của bạn • biên dịch viên chuyên nghiệp từ một công ty dịch thuật với hơn 15 năm kinh nghiệm • thiết kế và vị trí của nút chuyển đổi ngôn ngữ có thể tuỳ chỉnh Details
• fast and accurate automatic machine translation • 100+ languages of the most popular world languages • no redirections to third-party sites as with Google translate • translate attributes, alt text, meta text, page URLs • no credit card required for registration and money back guarantee for all paid plans • easy to use (just a few simple steps from registration to translation) • no need to deal with .PO files and no coding required • 100% compatibility with all themes and plugins (including WooCommerce) • SEO-optimized (all translated pages will be indexed by Google, Bing, Yahoo, etc.) • one simple interface to manage all your translated content • professional translators from a translation agency with over 15 years of experience • customizable design and position of language switcher button • compatible with SEO plugins: Rank Math, Yoast, SEOPress
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2020-04-24 09:21:41 UTC
Last modified:
2020-05-18 19:45:04 UTC
Translated by:
truongwp
Priority of the original:
normal
1
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as