WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable Readme (latest release): Vietnamese

1 2 3 6
Filter ↓ Sort ↓ All (87) Untranslated (41) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
Just another contact form plugin. Simple but flexible. Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt. Details
Just another contact form plugin. Simple but flexible.
Comment

Short description.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-06-16 23:56:11 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority of the original:
high
Contact Form 7 Contact Form 7 Details
Contact Form 7
Comment

Plugin name.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-06-16 23:56:15 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority of the original:
high
Constant Contact (<a href="https://www.endurance.com/privacy">Endurance International Group</a>) Constant Contact (<a href="https://www.endurance.com/privacy">Endurance International Group</a>) Details
Constant Contact (<a href="https://www.endurance.com/privacy">Endurance International Group</a>)
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-06-16 23:48:22 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority of the original:
normal
If you activate certain features in this plugin, the contact form submitter's personal data, including their IP address, may be sent to the service provider. Thus, confirming the provider's privacy policy is recommended. These features include: Nếu bạn kích hoạt một số tính năng nhất định trong plugin này, dữ liệu cá nhân của người gửi biểu mẫu liên hệ, bao gồm địa chỉ IP của họ, có thể được gửi đến nhà cung cấp dịch vụ. Do đó, nên xác nhận chính sách bảo mật của nhà cung cấp. Các tính năng này bao gồm: Details
If you activate certain features in this plugin, the contact form submitter's personal data, including their IP address, may be sent to the service provider. Thus, confirming the provider's privacy policy is recommended. These features include:
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-06-16 23:56:38 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority of the original:
normal
With the default configuration, this plugin, in itself, does not: Với cấu hình mặc định, bản thân plugin này không: Details
With the default configuration, this plugin, in itself, does not:
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-06-16 23:56:44 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority of the original:
normal
Akismet (<a href="https://automattic.com/privacy/">Automattic</a>) Akismet (<a href="https://automattic.com/privacy/">Automattic</a>) Details
Akismet (<a href="https://automattic.com/privacy/">Automattic</a>)
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-06-16 23:56:19 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority of the original:
normal
reCAPTCHA (<a href="https://policies.google.com/?hl=en">Google</a>) reCAPTCHA (<a href="https://policies.google.com/?hl=en">Google</a>) Details
reCAPTCHA (<a href="https://policies.google.com/?hl=en">Google</a>)
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-06-16 23:56:22 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority of the original:
normal
use cookies. sử dụng cookie. Details
use cookies.
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-06-16 23:56:47 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority of the original:
normal
send any data to external servers; gửi bất kỳ dữ liệu nào đến các máy chủ bên ngoài; Details
send any data to external servers;
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-06-16 23:56:58 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority of the original:
normal
write any user personal data to the database; ghi dữ liệu cá nhân của người dùng vào cơ sở dữ liệu; Details
write any user personal data to the database;
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-06-16 23:57:01 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority of the original:
normal
track users by stealth; theo dõi người dùng bằng cách không thể nhìn thấy; Details
track users by stealth;
Comment

Found in description list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-06-16 23:57:04 GMT
Translated by:
Trieu Vy (zztalano1zz)
Approved by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority of the original:
normal
Privacy Notices Chú ý bảo mật Details
Privacy Notices
Comment

Found in description header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-06-16 23:57:14 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority of the original:
normal
You can <a href="https://contactform7.com/translating-contact-form-7/">translate Contact Form 7</a> on <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/contact-form-7"><strong>translate.wordpress.org</strong></a>. Bạn có thể <a href="https://contactform7.com/translating-contact-form-7/">dịch Contact Form 7</a> tại <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/contact-form-7"><strong>translate.wordpress.org</strong></a>. Details
You can <a href="https://contactform7.com/translating-contact-form-7/">translate Contact Form 7</a> on <a href="https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/contact-form-7"><strong>translate.wordpress.org</strong></a>.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-06-16 23:46:04 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority of the original:
normal
The following plugins are recommended for Contact Form 7 users: Những plugin được khuyên dùng cho người dùng Contact Form 7: Details
The following plugins are recommended for Contact Form 7 users:
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-06-16 23:43:23 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority of the original:
normal
<a href="https://contactform7.com/support/">Support</a> <a href="https://contactform7.com/support/">Hỗ trợ</a> Details
<a href="https://contactform7.com/support/">Support</a>
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-06-16 23:43:31 GMT
Translated by:
Tuan Phan (khunglong)
Priority of the original:
normal
1 2 3 6
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar