WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Polish

Filter ↓ Sort ↓ All (72) Translated (45) Untranslated (24) Waiting (0) Fuzzy (3) Warnings (0) Current Filter (47)
1 2 3 4
Prio Original string Translation
<strong>WordPress Live Chat Web, Desktop &amp; Mobile App</strong>
<strong>Czat Internetowy Na Żywo WordPress, Pulpit i Aplikacje Mobilne</strong> Details
<strong>WordPress Live Chat Web, Desktop &amp; Mobile App</strong>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-05-11 06:50:49 UTC
Last modified:
2021-05-11 06:50:50 UTC
Translated by:
Comm100 (comm100localization)
Priority of the original:
normal
<strong>Customizable WordPress Live Chat Widget</strong>
<strong>Dostosowany Widget Czatu na Żywo WordPress </strong> Details
<strong>Customizable WordPress Live Chat Widget</strong>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-05-11 06:51:00 UTC
Translated by:
Comm100 (comm100localization)
Priority of the original:
normal
We will <strong>sign you up</strong> to Comm100 Omnichannel Business free trial and connect your account to activate live chat if you are new to Comm100. You will be prompted to <strong>connect</strong> your Comm100 Live Chat Account to activate live chat if you already have a Comm100 account.
<strong>Zarejestrujemy Cię </strong>w Comm100 Free i połączymy Twoje konto, aby aktywować czat na żywo, jeśli jesteś nowy w Comm100. Zostaniesz poproszony o <strong>połączenie konta </strong>Czatu na Żywo Comm100 w celu aktywacji czatu na żywo, jeśli masz już konto Comm100. Details
We will <strong>sign you up</strong> to Comm100 Omnichannel Business free trial and connect your account to activate live chat if you are new to Comm100. You will be prompted to <strong>connect</strong> your Comm100 Live Chat Account to activate live chat if you already have a Comm100 account.
Comment

Found in installation paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2021-05-11 06:58:04 UTC
Last modified:
2021-08-24 07:16:11 UTC
Translated by:
Comm100 (comm100localization)
Priority of the original:
normal
<strong>Install</strong> and <strong>Activate</strong> the plugin by searching Comm100 from top-right search box or uploading the .zip file you have downloaded from <a href="https://wordpress.org/plugins/comm100-live-chat/">Comm100 plugin on WordPress.org</a>. You will be redirected to <strong>Account Setup</strong> on activation.
<strong>Zainstaluj </strong>i <strong>aktywuj </strong>wtyczkę, wyszukując Comm100 z prawego górnego pola wyszukiwania lub przesyłając plik .zip, który pobrałeś z wtyczki <a href="https://wordpress.org/plugins/comm100-live-chat/">Comm100 plugin on WordPress.org</a>. Zostaniesz przekierowany do <strong>Konfiguracji konta </strong>po aktywacji. Details
<strong>Install</strong> and <strong>Activate</strong> the plugin by searching Comm100 from top-right search box or uploading the .zip file you have downloaded from <a href="https://wordpress.org/plugins/comm100-live-chat/">Comm100 plugin on WordPress.org</a>. You will be redirected to <strong>Account Setup</strong> on activation.
Comment

Found in installation paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-05-11 07:00:01 UTC
Translated by:
Comm100 (comm100localization)
Priority of the original:
normal
Visit us at <a href="https://www.comm100.com">comm100.com</a> and start a live chat with us!
Odwiedź nas na <a href="https://www.comm100.com">comm100.com</a> i zacznij z nami czat na żywo! Details
Visit us at <a href="https://www.comm100.com">comm100.com</a> and start a live chat with us!
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-05-11 06:51:48 UTC
Translated by:
Comm100 (comm100localization)
Priority of the original:
normal
Yes! We provide 24/7/365 real time support via both live chat and email.
Tak! Zapewniamy 24/7/365 wsparcie w czasie rzeczywistym zarówno poprzez czat na żywo, jak i e-mail. Details
Yes! We provide 24/7/365 real time support via both live chat and email.
Comment

Found in faq paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-05-11 06:51:59 UTC
Translated by:
Comm100 (comm100localization)
Priority of the original:
normal
How do I learn more about Comm100?
Jak mogę dowiedzieć się więcej na temat Comm100? Details
How do I learn more about Comm100?
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-05-11 06:52:06 UTC
Translated by:
Comm100 (comm100localization)
Priority of the original:
normal
Do you provide live chat support?
Czy zapewniasz wsparcie czatu na żywo? Details
Do you provide live chat support?
Comment

Found in faq header.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-05-11 06:52:17 UTC
Translated by:
Comm100 (comm100localization)
Priority of the original:
normal
Click on ‘<strong>Get Online &amp; Chat</strong>’ to start a live chat with your website/blog visitors.
Kliknij na <strong>Przejdż Online i Czatuj z naszymi odwiedzjcymi</strong>, aby rozpocząć czat na żywo z odwiedzającymi Twoją stronę/bloga. Details
Click on ‘<strong>Get Online &amp; Chat</strong>’ to start a live chat with your website/blog visitors.
Comment

Found in installation paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2021-05-11 06:54:29 UTC
Last modified:
2021-08-24 07:16:11 UTC
Translated by:
Comm100 (comm100localization)
Priority of the original:
normal
Log into your WordPress admin area as an administrator. Go to the <strong>Plugins</strong> item on the left navigation menu and click on <strong>Add New</strong>.
Zaloguj się do swojego obszaru administracyjnego WordPress jako administrator. Przejdź do pozycji <strong>Wtyczki </strong>w lewym menu nawigacyjnym i kliknij <strong>Dodaj nowy</strong>. Details
Log into your WordPress admin area as an administrator. Go to the <strong>Plugins</strong> item on the left navigation menu and click on <strong>Add New</strong>.
Comment

Found in installation paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-05-11 07:02:13 UTC
Translated by:
Comm100 (comm100localization)
Priority of the original:
normal
Comm100 maintains the highest standards of security including SOC 2 Type II and ISO 27001 certification, PCI DSS, and HIPAA compliance, as well as credit-card masking, secure forms, TLS encryption, and much more to protect your visitor’s privacy and ensure secure data communication.
Comm100 utrzymuje najwyższe standardy bezpieczeństwa, w tym certyfikaty SOC 2 Type II i ISO 27001, zgodność z PCI DSS i HIPAA, a także maskowanie kart kredytowych, bezpieczne formularze, szyfrowanie TLS i wiele innych rozwiązań, które chronią prywatność użytkowników i zapewniają bezpieczną komunikację danych. Details
Comm100 maintains the highest standards of security including SOC 2 Type II and ISO 27001 certification, PCI DSS, and HIPAA compliance, as well as credit-card masking, secure forms, TLS encryption, and much more to protect your visitor’s privacy and ensure secure data communication.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-05-11 07:03:47 UTC
Translated by:
Comm100 (comm100localization)
Priority of the original:
normal
<strong>Security &amp; Privacy</strong>
<strong>Bezpieczeństwo i Ochrona Prywatności</strong> Details
<strong>Security &amp; Privacy</strong>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-05-11 07:04:00 UTC
Translated by:
Comm100 (comm100localization)
Priority of the original:
normal
Your agents can use Comm100 Live Chat via web, desktop, and mobile app so they can connect with your customers from work, at home, or on the go. Visitors can access live chat from mobile devices, with the live chat button and window automatically adjusting for full mobile compatibility.
Twoi agenci mogą korzystać z Darmowego Czatu na Żywo Comm100 poprzez stronę internetową, komputer i aplikację mobilną, dzięki czemu mogą kontaktować się z Twoimi klientami w pracy, w domu lub w podróży. Odwiedzający mogą korzystać z czatu na żywo z urządzeń mobilnych, a przycisk i okno czatu na żywo automatycznie dostosują się do pełnej kompatybilności z urządzeniami mobilnymi. Details
Your agents can use Comm100 Live Chat via web, desktop, and mobile app so they can connect with your customers from work, at home, or on the go. Visitors can access live chat from mobile devices, with the live chat button and window automatically adjusting for full mobile compatibility.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Added:
2021-05-11 07:04:19 UTC
Last modified:
2021-08-24 08:48:29 UTC
Translated by:
Comm100 (comm100localization)
Priority of the original:
normal
The Comm100 Knowledge Base integrates seamlessly with our live chat solution for a perfectly balanced support experience that offers the best of self-service and agent-led assistance. Set up your customer-facing knowledge base for access through the live chat window prior to chatting as a quick and effective problem-solving tool. Once a live chat starts, your agent-facing knowledge base is accessible within the Comm100 agent console so your agents can find the information they need in seconds.
Baza wiedzy Comm100 bezproblemowo integruje się z naszym rozwiązaniem czatu na żywo, zapewniając doskonale wyważone doświadczenie w zakresie wsparcia, które oferuje to, co najlepsze w samoobsłudze i pomocy świadczonej przez agentów. Skonfiguruj swoją bazę wiedzy skierowaną do klienta, aby uzyskać do niej dostęp poprzez okno czatu na żywo przed rozpoczęciem rozmowy, co pozwoli na szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów. Po rozpoczęciu czatu na żywo, Twoja baza wiedzy dla agentów jest dostępna w konsoli agenta Comm100, dzięki czemu Twoi agenci mogą znaleźć potrzebne informacje w ciągu kilku sekund. Details
The Comm100 Knowledge Base integrates seamlessly with our live chat solution for a perfectly balanced support experience that offers the best of self-service and agent-led assistance. Set up your customer-facing knowledge base for access through the live chat window prior to chatting as a quick and effective problem-solving tool. Once a live chat starts, your agent-facing knowledge base is accessible within the Comm100 agent console so your agents can find the information they need in seconds.
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-05-11 07:04:25 UTC
Translated by:
Comm100 (comm100localization)
Priority of the original:
normal
<strong>Built-in Knowledge Base</strong>
<strong>Wbudowana Baza Wiedzy</strong> Details
<strong>Built-in Knowledge Base</strong>
Comment

Found in description paragraph.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2021-05-11 07:04:36 UTC
Translated by:
Comm100 (comm100localization)
Priority of the original:
normal
1 2 3 4
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as