WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development Readme (trunk): Swedish

Filter ↓ Sort ↓ All (67) Translated (55) Untranslated (12) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0) Current Filter (45)
1 2 3
Prio Original string Translation
Fixed adding post state so it can easily be accessed from other plugins. Rättat statusen för att skapa nytt inlägg så att den enkelt kan nås från andra tillägg. Details
Fixed adding post state so it can easily be accessed from other plugins.
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-08 14:59:21 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
low
Enhanced and fixed the "open posts in the last editor used to edit them" logic. Korrigerat logiken för ”öppna inlägg i samma inlägg som det senast redigerades med”. Details
Enhanced and fixed the "open posts in the last editor used to edit them" logic.
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-08 14:58:10 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
low
Fixed the settings link in the warning on network About screen. Korrigerat länken till inställningarna i varningstexten på nätverkets skärmbild ”Om”. Details
Fixed the settings link in the warning on network About screen.
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-01-30 00:32:53 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
low
Added support for network administrators to choose the default network-wide editor. Stöd tillagt för nätverksadministratörer att välja standardredigerare för hela nätverket. Details
Added support for network administrators to choose the default network-wide editor.
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-01-30 00:32:19 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
low
On network installations removed the restriction for only network activation. På nätverksinstallationer där begränsningen till enbart nätverksaktivering är borttagen. Details
On network installations removed the restriction for only network activation.
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-01-30 00:31:51 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
low
Fixed removal of the "Try Gutenberg" dashboard widget. Korrigerade borttagande av admin-widgeten ”Prova Gutengerg”. Details
Fixed removal of the "Try Gutenberg" dashboard widget.
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 16:05:11 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
low
Remove warning and automatic deactivation when Gutenberg is not active. Tog bort varning och automatisk deaktivering när Gutenberg inte är aktiverat. Details
Remove warning and automatic deactivation when Gutenberg is not active.
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 16:15:04 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
low
Updated the option from a checkbox to couple of radio buttons, seems clearer. Thanks to @designsimply for the label text suggestions. Uppdaterat inställningarna från en kryssruta till ett par ”radioknappar”, vilket är tydligare. Tack till @designsimply för förslag om förtydligande texter. Details
Updated the option from a checkbox to couple of radio buttons, seems clearer. Thanks to @designsimply for the label text suggestions.
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 16:14:39 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
low
Updated the readme text. Uppdaterat texten i readme. Details
Updated the readme text.
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 16:13:00 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
low
Fixed to always show the settings and the settings link in the plugins list table. Korrigerat så att inställningarna och länken till inställningarna alltid visas i listtabellen över alla tillägg. Details
Fixed to always show the settings and the settings link in the plugins list table.
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 16:12:49 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
low
Fixed removing of the "Try Gutenberg" call-out when the Gutenberg plugin is not activated. Korrigerat borttagning av uppmaningen ”Prova Gutenberg” när tillägget Gutenberg inte är aktivt. Details
Fixed removing of the "Try Gutenberg" call-out when the Gutenberg plugin is not activated.
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 16:11:54 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
low
Removed some functionality that now exists in Gutenberg. Tog bort vissa funktioner som nu finns i Gutenberg. Details
Removed some functionality that now exists in Gutenberg.
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 16:10:41 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
low
Added <code>classic_editor_plugin_settings</code> filter. Can be used by other plugins to override the settings and disable the settings UI. Lagt till filtret <code>classic_editor_plugin_settings</code>. Kan användas av andra tillägg för att åsidosätta inställningarna och inaktivera gränssnittet för inställningar. Details
Added <code>classic_editor_plugin_settings</code> filter. Can be used by other plugins to override the settings and disable the settings UI.
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 16:10:25 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
low
Added <code>classic_editor_enabled_editors_for_post</code> and <code>classic_editor_enabled_editors_for_post_type</code> filters. Can be used by other plugins to control or override the editor used for a particular post of post type. Lagt till filtren <code>classic_editor_enabled_editors_for_post</code> och <code>classic_editor_enabled_editors_for_post_type</code>. De kan användas för att låta andra tillägg styra eller åsidosätta vilken redigerare som används eller för inlägg av en viss inläggstyp. Details
Added <code>classic_editor_enabled_editors_for_post</code> and <code>classic_editor_enabled_editors_for_post_type</code> filters. Can be used by other plugins to control or override the editor used for a particular post of post type.
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 16:09:34 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
low
Added "post editor state" in the listing of posts on the Posts screen. Shows the editor that will be opened for the post. Enabled when users can choose default editor. Lagt till ”inläggsredigerarstatus” i inläggslistan på inläggssidan. Visar i vilken redigerare inlägget kommer att öppnas. Aktivt om användarna kan välja standardredigerare. Details
Added "post editor state" in the listing of posts on the Posts screen. Shows the editor that will be opened for the post. Enabled when users can choose default editor.
Comment

Found in changelog list item.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-17 16:08:19 GMT
Translated by:
tobifjellner (Tor-Bjorn Fjellner) (tobifjellner)
Priority of the original:
low
1 2 3
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as