WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable (latest release): Norwegian (Nynorsk)

1 2 3 28
Filter ↓ Sort ↓ All (415) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
Parent Group: people Foreldregruppe: Details
Parent Group:
Context people
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-15 06:14:09 GMT
Translated by:
josteinfa
Priority of the original:
normal
Parent Group people Foreldregruppe Details
Parent Group
Context people
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-15 06:14:34 GMT
Translated by:
josteinfa
Priority of the original:
normal
Parent Category: events Foreldrekategori: Details
Parent Category:
Context events
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-15 06:12:38 GMT
Translated by:
josteinfa
Priority of the original:
normal
Parent Category events Foreldrekategori Details
Parent Category
Context events
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-15 06:12:50 GMT
Translated by:
josteinfa
Priority of the original:
normal
Parent Topic: sermons Foreldreemne: Details
Parent Topic:
Context sermons
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-15 06:19:21 GMT
Translated by:
josteinfa
Priority of the original:
normal
Parent Topic sermons Foreldreemne Details
Parent Topic
Context sermons
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-15 06:19:39 GMT
Translated by:
josteinfa
Priority of the original:
normal
Use the <a href="%1$s">Risen Theme to Church Content Plugin</a> migration tool to begin switching themes. <a href="%2$s" target="_blank">Learn More</a> Bruk omvandlingsverktøyet <a href="%1$s">Risen bunaden til Church Content innstikket</a> for å starte overgangen til ny bunad <a href="%2$s" target="_blank">Sjå her</a> Details
Use the <a href="%1$s">Risen Theme to Church Content Plugin</a> migration tool to begin switching themes. <a href="%2$s" target="_blank">Learn More</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-26 16:38:12 GMT
Translated by:
josteinfa
Priority of the original:
normal
Basic event recurrence grandfathered (Church Theme Framework) Grunnleggande gjentakingsfunksjonar er unnateke (Church Theme Framework) Details
Basic event recurrence grandfathered (Church Theme Framework)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-26 16:38:52 GMT
Translated by:
josteinfa
Priority of the original:
normal
Google Maps API Key set Set Google Maps API nøkkel Details
Google Maps API Key set

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-23 19:16:41 GMT
Translated by:
josteinfa
Priority of the original:
normal
Your <b>sermons</b>, <b>events</b>, <b>locations</b> and <b>staff</b> in the Risen theme have been made compatible with the <a href="%1$s" target="_blank">Church Content plugin</a>. Now you can switch to a newer theme from <a href="%2$s" target="_blank">ChurchThemes.com</a>. Read the <a href="%3$s" target="_blank">Switching from Risen</a> guide for additional instructions. Dine <b>taler s</b>, <b>arrangemang</b>, <b>lokalitetar</b> og <b>stab</b> i Risen bunaden er no kompatibel med <a href="%1$s" target="_blank">Church Content innstikket</a>. No kan du skifte til ein nyare bunad frå <a href="%2$s" target="_blank">ChurchThemes.com</a>. Les <a href="%3$s" target="_blank">Skifte frå Risen</a> veiledninga for utvida informasjon. Details
Your <b>sermons</b>, <b>events</b>, <b>locations</b> and <b>staff</b> in the Risen theme have been made compatible with the <a href="%1$s" target="_blank">Church Content plugin</a>. Now you can switch to a newer theme from <a href="%2$s" target="_blank">ChurchThemes.com</a>. Read the <a href="%3$s" target="_blank">Switching from Risen</a> guide for additional instructions.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-23 19:23:56 GMT
Translated by:
josteinfa
Priority of the original:
normal
<strong>Update WordPress:</strong> Please update WordPress to the latest version before running this tool. <strong>Oppdater WordPress:</strong> Oppdater WordPress til siste versjon før du køyrer dette verktøyet. Details
<strong>Update WordPress:</strong> Please update WordPress to the latest version before running this tool.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-14 16:54:50 GMT
Translated by:
josteinfa
Priority of the original:
normal
Processing. Please wait... Behandlar. Ver venleg vent... Details
Processing. Please wait...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-23 19:27:51 GMT
Translated by:
josteinfa
Priority of the original:
normal
This will not modify your content used by Risen. Instead, it will modify a copy of the content to be compatible with the Church Content plugin. This is a safeguard to ensure you can switch back to Risen. In any case, <a href="%1$s" target="_blank">make a full website backup</a> before running this tool and switching themes to be extra safe. Dette vil ikkje forandre innhaledt brukt av Risen. Istaden vil det bli laga ein kopi av innhaldet som er kompatibel med Church Content innstikket. Dette for å sikre at du kan vende tilbake til Risen. I alle fall, for å vere sikker, <a href="%1$s" target="_blank">lag ein fullstendig reservekopi av nettstaden</a> før du køyrer dette verktøyet som endrar bunaden. Details
This will not modify your content used by Risen. Instead, it will modify a copy of the content to be compatible with the Church Content plugin. This is a safeguard to ensure you can switch back to Risen. In any case, <a href="%1$s" target="_blank">make a full website backup</a> before running this tool and switching themes to be extra safe.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-08 10:06:46 GMT
Translated by:
josteinfa
Priority of the original:
normal
Click "Make Compatible" to make <b>sermons</b>, <b>events</b>, <b>locations</b> and <b>staff</b> in the Risen theme compatible with the <a href="%1$s" target="_blank">Church Content plugin</a> so that you can switch to a newer theme from <a href="%2$s" target="_blank">ChurchThemes.com</a>. Read the <a href="%3$s" target="_blank">Switching from Risen</a> guide for full details before proceeding. Klikk "Gjer kompatibel" for å gjere <b>taler</b>, <b>arrangemeang</b>, <b>lokalitetar</b> og <b>personar</b> i Risen bunaden kompatibel med <a href="%1$s" target="_blank">Church Content innstikket</a> slik at du kan byte til ein nyare bunad frå <a href="%2$s" target="_blank">ChurchThemes.com</a>. Les <a href="%3$s" target="_blank">Byte frå Risen</a> vegleiinga før du fortset. Details
Click "Make Compatible" to make <b>sermons</b>, <b>events</b>, <b>locations</b> and <b>staff</b> in the Risen theme compatible with the <a href="%1$s" target="_blank">Church Content plugin</a> so that you can switch to a newer theme from <a href="%2$s" target="_blank">ChurchThemes.com</a>. Read the <a href="%3$s" target="_blank">Switching from Risen</a> guide for full details before proceeding.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-14 16:56:20 GMT
Translated by:
josteinfa
Priority of the original:
normal
Risen to Church Content Risen til Church Content Details
Risen to Church Content

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-10-23 19:29:09 GMT
Translated by:
josteinfa
Priority of the original:
normal
1 2 3 28
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar