WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development (trunk): Welsh

Filter ↓ Sort ↓ All (155) Translated (151) Untranslated (4) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 11
Prio Original string Translation
Template for comments Templed ar gyfer sylwadau Details
Template for comments

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-03-22 01:49:25 GMT
Translated by:
Carl Morris (carlmorris)
Priority of the original:
normal
Template for trackbacks/pingbacks Templed ar gyfer hysbysiadau cydnabod/hysbysiadau cyfeirio Details
Template for trackbacks/pingbacks

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-03-22 01:49:25 GMT
Translated by:
Carl Morris (carlmorris)
Priority of the original:
normal
Template for comments by you Templed ar gyfer sylwadau gennych chi Details
Template for comments by you

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-03-22 01:49:25 GMT
Translated by:
Carl Morris (carlmorris)
Priority of the original:
normal
Template for paginated comments on a separate page &mdash; <a href="%s#comments_on_page" target="_blank">more info</a> Templed ar gyfer sylwadau o dudalennau ar dudalen ar wahân &mdash; <a href="%s#comments_on_page" target="_blank">rhagor o wybodaeth</a> Details
Template for paginated comments on a separate page &mdash; <a href="%s#comments_on_page" target="_blank">more info</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-03-22 01:49:25 GMT
Translated by:
Carl Morris (carlmorris)
Priority of the original:
normal
Templates for grouped comments Templedi ar gyfer sylwadau sydd wedi'u grwpio Details
Templates for grouped comments

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-03-22 01:49:25 GMT
Translated by:
Carl Morris (carlmorris)
Priority of the original:
normal
Header template for a comment group, should start with <code>&lt;li&gt;</code> and end with <code>&lt;ul&gt;</code> Dylai templed pennawd ar gyfer grŵp sylwadau gychwyn gyda <code>&lt;li&gt;</code> a gorffen gyda <code>&lt;ul&gt;</code> Details
Header template for a comment group, should start with <code>&lt;li&gt;</code> and end with <code>&lt;ul&gt;</code>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-03-22 01:49:25 GMT
Translated by:
Carl Morris (carlmorris)
Priority of the original:
normal
Footer template for a comment group, should start with <code>&lt;/ul&gt;</code> and end with <code>&lt;/li&gt;</code> Dylai templed troedyn ar gyfer grŵp sylwadau gychwyn gyda <code>&lt;/ul&gt;</code> a gorffen gyda <code>&lt;/li&gt;</code> Details
Footer template for a comment group, should start with <code>&lt;/ul&gt;</code> and end with <code>&lt;/li&gt;</code>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-03-22 01:49:25 GMT
Translated by:
Carl Morris (carlmorris)
Priority of the original:
normal
Templates for AJAX navigation Templedi ar gyfer llywiwr AJAX Details
Templates for AJAX navigation

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-03-22 01:49:25 GMT
Translated by:
Carl Morris (carlmorris)
Priority of the original:
normal
<em>View older comments</em> template Templed <em>Gweld sylwadau hŷn</em> Details
<em>View older comments</em> template

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-03-22 01:49:25 GMT
Translated by:
Carl Morris (carlmorris)
Priority of the original:
normal
<em>View newer comments</em> template Templed <em>Gweld sylwadau newydd</em> Details
<em>View newer comments</em> template

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-03-22 01:49:25 GMT
Translated by:
Carl Morris (carlmorris)
Priority of the original:
normal
<em>This section allows you to define your own template. Use tags listed below to add appropriate contents. Please note that after you press reset, you still have to press submit changes for the changes to be saved.</em> <em>Mae'r adran yma yn eich galluogi i ddiffinio eich templed eich hun. Defnyddiwch dagiau sydd wedi'u rhestri isod i ychwanegu cynnwys priodol. Ar ôl i chi bwyso ailosod, bydd angen i chi bwyso cyflwyno newidiadau er mwyn cadw'r newidiadau.</em> Details
<em>This section allows you to define your own template. Use tags listed below to add appropriate contents. Please note that after you press reset, you still have to press submit changes for the changes to be saved.</em>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-03-22 01:49:25 GMT
Translated by:
Carl Morris (carlmorris)
Priority of the original:
normal
<em>Edit the header and footer templates for a comment group. All tags listed above can be used.</em> <em>Golygwch dempledi'r pennawd a'r troedyn ar gyfer grŵp sylwadau. Gellir defnyddio'r holl dagiau sydd wedi'u rhestru uchod.</em> Details
<em>Edit the header and footer templates for a comment group. All tags listed above can be used.</em>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-03-22 01:49:25 GMT
Translated by:
Carl Morris (carlmorris)
Priority of the original:
normal
<em>Edit the Older and Newer buttons for AJAX navigation. Make sure the CSS classes, i.e. <strong>bwp-rc-older-nav</strong> and <strong>bwp-rc-newer-nav</strong> are left untouched. If you would like to add more classes to style, add them like this: <code>class="bwp-rc-older-nav my-class1 my-class2"</code>.</em> <em>Golygu'r botymau Hŷn a Newydd ar gyfer llywiwr AJAX. Gwnewch yn siŵr nad ydych yn cyffwrdd â'r adrannau CSS, e.e. <strong>bwp-rc-older-nav</strong> a <strong>bwp-rc-newer-nav</strong>. Os hoffech ychwanegu mwy o adrannau i'r arddull, ychwanegwch nhw fel hyn: <code>class="bwp-rc-older-nav my-class1 my-class2"</code>.</em> Details
<em>Edit the Older and Newer buttons for AJAX navigation. Make sure the CSS classes, i.e. <strong>bwp-rc-older-nav</strong> and <strong>bwp-rc-newer-nav</strong> are left untouched. If you would like to add more classes to style, add them like this: <code>class="bwp-rc-older-nav my-class1 my-class2"</code>.</em>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-03-22 01:49:25 GMT
Translated by:
Carl Morris (carlmorris)
Priority of the original:
normal
Reset Ailosod Details
Leave this blank if you do not wish to use. Gadewch hwn yn wag os nad ydych am ei ddefnyddio. Details
Leave this blank if you do not wish to use.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2016-03-22 01:49:25 GMT
Translated by:
Carl Morris (carlmorris)
Priority of the original:
normal
1 2 3 11
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as