New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Glossary for Croatian translation of Stable (latest release)

Hrvatski

Item Part of speech Translation Comments
aside noun crtica (Post format) Kratka crtica o nečemu, kratka informacija ili priča, odlomak teksta

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:14
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
attachment noun privitak

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:14
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
autosave verb Automatsko snimanje Automatsko snimanje/spremanje sadržaja vaše objave, u određenim intervalima i u određenom broju revizija

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:14
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
bookmarklet noun bookmarklet Mala aplikacija pohranjena kao bookmark/zabilješka/favorit/oznaka koja omogućuje interakciju sa trenutno otvorenom web stranicom

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:14
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
browser noun preglednik

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:14
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
bulk actions noun grupne radnje

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:14
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
button noun gumb

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:14
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
child theme noun podtema Podtema je tema koja dijeli funkcionalnost i stil druge teme, a koja se zove matična tema

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:14
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
cookie noun kolačić Browser cookie

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:14
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
crop noun izrezivanje

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:14
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
custom fields noun dodatni podaci

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:14
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
database noun baza podataka

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:14
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
default noun zadano

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:14
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
delete noun obrisati

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:14
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
deprecated adjective zastarjelo

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:14
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
developer noun razvojni programer

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:14
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
disable noun onemogućiti, deaktivirati, isključiti

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:14
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
dismiss noun zanemari

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
download verb preuzimanje

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
draft noun skica Odnosi se na post draft ili page draft

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
editor noun uređivač Editing tool, odnosno uređivač teksta kao što su visual editor, theme editor, plugin editor

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
editor noun urednik User role group

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
email noun e-pošta Elektronička pošta

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
email address noun adresa e-pošte

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
embed verb ugraditi kod Postavljanje ili ugradnja vanjskog media sadržaja, najčešće koristeći oEmbed format koji se obično sastoji od jedne linije koda/poveznice

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
enable noun omogući, aktiviraj, uključi Upotrijebiti zavisno od konteksta poruke

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
entry noun unos

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
error noun greška

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
excerpt noun izvadak

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
extract verb izdvojiti Odnosi se na proces izdvajanja/izvlačenja datoteka iz kompresiranog zapisa kao što je *.zip

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
failed noun neuspjelo

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
featured noun istaknuto, izdvojeno Najčešće se odnosi na sliku u objavi

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
features noun mogućnosti, značajke Upotrijebiti zavisno od konteksta poruke

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
feed noun kanal

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
feedback noun povratne informacije

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:15
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
folder noun mapa

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:16
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
footer noun podnožje

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:16
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
header noun zaglavlje

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:16
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
hint noun savjet

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:16
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
homepage noun početna stranica

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:16
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
hosting noun hosting

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:16
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
hyphen noun spojnica Spojnica ( - ) razgodak je kojim se raščlanjuju ili povezuju riječi, a piše se bez bjelina s obiju strana, za razliku od crtice.

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:16
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
item noun stavka

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:16
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
keyboard shortcut noun tipkovni prečac Za lakše i brže obavljanje određenih radnji koristeći kombinacije tipki poput CTRL+C za kopiranje

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:16
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
label noun etiketa

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:16
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
layout noun razmještaj

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
link noun poveznica

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
loading verb učitavanje

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
media file noun medijski zapis

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
menu noun izbornik

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
moderation noun moderiranje Provjera komentara koji zbog nekog razloga nisu automatski odobreni

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
navigation noun navigacija

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
options noun opcije

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
parent noun matično Kategorija, tema, stranica ili forum koji su postavljeni kao matični (glavni) ostalim kategorijama, temama, stranicama ili forumima

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
password noun lozinka

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
pending verb u toku, u tijeku, na čekanju, privremeno Upotrijebiti zavisno od konteksta poruke

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
permalink noun stalna veza

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
permission noun dopuštenje

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
pingback noun povratni ping

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
plugin noun dodatak

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
post noun objava

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
preview noun predpregled Omogućuje pregled sadržaja na stranici prije objavljivanja

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
required noun obavezno, potrebno Upotrijebiti zavisno od konteksta poruke

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:17
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
responsive noun odazivno

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
revision noun revizija

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
role noun uloga

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
RSS noun RSS

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
save noun snimi

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
scheduled verb tempirano

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
screen noun zaslon

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
server noun poslužitelj

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
settings noun postavke

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
shortcode noun kratki kod Npr. [gallery], služi za jednostavno i brzo postavljanje galerije slika u objavu ili stranicu

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
sidebar noun bočna traka

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
site noun web stranica

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
slug noun slug

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
spam noun spam

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
standard noun članak Odnosi se na standard post format. Post je preveden kao "objava", a ako tema podržava Post Formats, onda je standardni/normalni post preveden kao "članak"

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
string noun niz znakova

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
stylesheet noun stilski predložak

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
submit noun pošalji

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:18
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
subscriber noun pretplatnik

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:19
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
subscription noun pretplata

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:19
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
tab noun kartica

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:19
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
tag noun oznaka

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:19
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
tagline noun slogan

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:19
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
taxonomy noun taksonomija

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:19
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
template noun predložak

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:19
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
term noun pojam

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:19
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
theme noun tema WordPress teme pružaju mogućnost kontrole izgleda i prezentacije sadržaja web stranice

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:19
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
thumbnail noun sličica

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:19
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
toolbar noun alatna traka

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:19
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
topic noun tema Npr. forum topic - forumska tema

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:19
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
trackback noun povratna veza

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:19
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
unsubscribe noun ukini pretplatu

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:19
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
update noun ažuriranje

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:19
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
upgrade noun nadogradnja

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:19
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
upload verb prijenos

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:19
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
user noun korisnik

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:20
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
username noun korisničko ime

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:20
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:
view noun pregled

Meta

Last Modified:
2015-09-16 21:28:20
By:
Jurica Zuanovic (yuraz)
Actions:

Export as CSV