New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable (latest release): Danish

Filter ↓ Sort ↓ All (264) Translated (96) Untranslated (0) Waiting (184) Changes requested (0) Fuzzy (6) Warnings (3)
1 2 3 20
Prio Original string Translation
If the errors above look like Martian, you can find further assistance on our %3$ssupport forums%4$s Hvis fejlene ovenfor ligner Martian, kan du finde yderligere hjælp på vores %3$ssupport Forums %4$s Details
If the errors above look like Martian, you can find further assistance on our %3$ssupport forums%4$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2019-06-19 17:09:31 UTC
Translated by:
Dennis Kron (ahjdp)
Priority of the original:
normal
If your backups are failing, it's commonly caused by a lack of available resources on your server. To establish this is the case, exclude the complete (or parts of the) uploads folder and run a backup. If that succeeds, you know it's probably a server issue. If it does not succeed, you can seek further help on our <a href="http://wordpress.org/support/plugin/backupwordpress" title="support forums" target="_blank">support forums</a> Hvis dine sikkerhedskopieringer mislykkes, skyldes det normalt, at der ikke er tilgængelige ressourcer på serveren. For at fastslå dette er tilfældet, udelukke den komplette (eller dele af) upload-mappen og kør en sikkerhedskopi. Hvis det lykkes, kan du være sikker på at det er et server problem. Hvis det ikke lykkes, kan du søge yderligere hjælp på vores <a href="http://wordpress.org/support/plugin/backupwordpress" title="support forums" target="_blank">supportfora</a> Details
If your backups are failing, it's commonly caused by a lack of available resources on your server. To establish this is the case, exclude the complete (or parts of the) uploads folder and run a backup. If that succeeds, you know it's probably a server issue. If it does not succeed, you can seek further help on our <a href="http://wordpress.org/support/plugin/backupwordpress" title="support forums" target="_blank">support forums</a>
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2019-06-19 17:10:46 UTC
Translated by:
Dennis Kron (ahjdp)
Priority of the original:
normal
For further help, please post on our <a href="http://wordpress.org/support/plugin/backupwordpress" title="support forums" target="_blank">support forums</a> For yderligere hjælp, bedes du skrive på vores <a href="http://wordpress.org/support/plugin/backupwordpress" title="support forums" target="_blank">supportfora</a> Details
For further help, please post on our <a href="http://wordpress.org/support/plugin/backupwordpress" title="support forums" target="_blank">support forums</a>
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2019-06-19 17:11:08 UTC
Translated by:
Dennis Kron (ahjdp)
Priority of the original:
normal
https://profiles.wordpress.org/xibodevelopment https://profiles.wordpress.org/xibodevelopment Details
https://profiles.wordpress.org/xibodevelopment
Comment

Author URI of the plugin

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2019-06-19 17:09:31 UTC
Translated by:
Dennis Kron (ahjdp)
Priority of the original:
normal
XIBO Ltd XIBO Ltd Details
XIBO Ltd
Comment

Author of the plugin

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2019-06-16 09:17:22 UTC
Translated by:
Dennis Kron (ahjdp)
Priority of the original:
normal
https://updraftplus.com/backupwordpress/?afref=744 https://updraftplus.com/backupwordpress/?afref=744 Details
https://updraftplus.com/backupwordpress/?afref=744
Comment

Plugin URI of the plugin

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2019-06-19 17:09:31 UTC
Translated by:
Dennis Kron (ahjdp)
Priority of the original:
normal
Your site&apos;s root path (%s) isn&apos;t readable. Please contact support. Dit websteds rodsti (%s) er ikke læsbar. Kontakt venligst support. Details
Your site&apos;s root path (%s) isn&apos;t readable. Please contact support.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2019-06-19 17:09:31 UTC
Translated by:
Dennis Kron (ahjdp)
Priority of the original:
normal
We couldn&apos;t create the backups directory (%1$s). You&apos;ll need to manually specify a valid directory or you can have WordPress do it automatically by entering your server details below. This is a one time thing. Vi kunne ikke oprette mappen (%1$s). Du bliver nødt til at manuelt at angive en gyldig mappe eller få WordPress til gøre det automatisk ved at indtaste din server detaljer nedenfor. Dette skal kun gøre en gang. Details
We couldn&apos;t create the backups directory (%1$s). You&apos;ll need to manually specify a valid directory or you can have WordPress do it automatically by entering your server details below. This is a one time thing.
Comment

1: Path to backup directory.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2019-06-19 17:09:31 UTC
Translated by:
Dennis Kron (ahjdp)
Priority of the original:
normal
We connected to your server successfully but still weren&apos;t able to automatically create the directory. You&apos;ll need to manually specify a valid directory Vi har oprettet forbindelse til din server med succes, men er stadig ikke i stand til at oprette mappen. Du bliver nødt til at angive en gyldig mappe manuelt Details
We connected to your server successfully but still weren&apos;t able to automatically create the directory. You&apos;ll need to manually specify a valid directory

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2019-06-19 17:09:31 UTC
Translated by:
Dennis Kron (ahjdp)
Priority of the original:
normal
Your custom backups directory (%1$s) doesn&apos;t exist, your backups will be saved to %2$s instead. Den brugerdefinerede sikkerhedskopimappe (%1$s) eksisterer ikke, nye filer bliver gemt i mappen: %2$s i stedet for. Details
Your custom backups directory (%1$s) doesn&apos;t exist, your backups will be saved to %2$s instead.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2019-06-19 17:09:31 UTC
Translated by:
Dennis Kron (ahjdp)
Priority of the original:
normal
%1$s is running in <a href="http://php.net/manual/en/features.safe-mode.php">Safe Mode</a>, please contact your host and ask them to disable it. BackUpWordPress may not work correctly whilst <code>Safe Mode</code> is on. %1$s kører i <a href="http://php.net/manual/en/features.safe-mode.php">Safe Mode</a>, kontakt din udbyder og bed dem om at deaktivere den. BackUpWordPress fungerer muligvis ikke korrekt, mens <code>Safe Mode</code>er slået til. Details
%1$s is running in <a href="http://php.net/manual/en/features.safe-mode.php">Safe Mode</a>, please contact your host and ask them to disable it. BackUpWordPress may not work correctly whilst <code>Safe Mode</code> is on.
Comment

1: The `PHP` abbreviation.

References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2019-06-19 17:11:27 UTC
Translated by:
Dennis Kron (ahjdp)
Priority of the original:
normal
BackUpWordPress requires PHP version %1$s or later and WordPress version %2$s or later to run. It has not been activated. BackUpWordPress kræver PHP version %1$s eller senere og WordPress version %2$s eller senere til at køre. Den er ikke aktiveret. Details
BackUpWordPress requires PHP version %1$s or later and WordPress version %2$s or later to run. It has not been activated.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2019-06-19 17:09:31 UTC
Translated by:
Dennis Kron (ahjdp)
Priority of the original:
normal
BackupWordPress was created by our friends at HumanMade but is now owned by XIBO. We're committed to opensource and WordPress and will provide free support for the many BackupWordPress fans. However, we'll no longer be selling or supporting the paid add-ons (e.g. for backups to Dropbox and Google Drive).%1$sIt's a good idea to backup to cloud storage to protect against server-wide risks. For this we recommend %2$sUpdraftPlus WordPress Backups%3$s. Click here for %4$sfull comparison%3$s BackupWordPress blev skabt af vores venner på HumanMade, men er nu ejet af XIBO. Vi er tilsluttet opensource og WordPress og vil give gratis støtte til de mange BackupWordPress-fans. Vi vil dog ikke længere sælge eller understøtte de betalte tilføjelser (fx til sikkerhedskopieringer til Dropbox og Google drev). %1$sIt er en god ide at sikkerhedskopiere til lagring i skyen, for at beskytte mod server-relaterede risici. Til dette anbefaler vi%2$sUpdraftPlus WordPress backups %3$s. Klik her for%4$sfuld sammenligning%3$s Details
BackupWordPress was created by our friends at HumanMade but is now owned by XIBO. We're committed to opensource and WordPress and will provide free support for the many BackupWordPress fans. However, we'll no longer be selling or supporting the paid add-ons (e.g. for backups to Dropbox and Google Drive).%1$sIt's a good idea to backup to cloud storage to protect against server-wide risks. For this we recommend %2$sUpdraftPlus WordPress Backups%3$s. Click here for %4$sfull comparison%3$s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2019-06-19 17:09:31 UTC
Translated by:
Dennis Kron (ahjdp)
Priority of the original:
normal
We no longer sell or support the paid add-ons (e.g. for backups to Dropbox and Google Drive). It's certainly a good idea to backup to cloud storage to protect against server-wide risks. For this we recommend <a href="https://updraftplus.com/?afref=744" title="UpdraftPlus WordPress Backups" target="_blank">UpdraftPlus WordPress Backups</a> which can do things for free BackupWordPress Premium could do on a paid basis. Click here for <a href="https://updraftplus.com/backupwordpress/?afref=744" title="plugin comparison" target="_blank">full comparison</a>. Vi sælger eller understøtter ikke længere de betalte tilføjelser (fx til sikkerhedskopieringer til Dropbox og Google drev). Det er helt sikkert en god ide at sikkerhedskopiere til lagringsplads i skuen, for at beskytte mod risici på hele serveren. Til dette anbefaler vi <a href="https://updraftplus.com/?afref=744" title="UpdraftPlus WordPress Sikkerhedskopier" target="_blank">UpdraftPlus WordPress backup</a>, som kan gøre ting gratis, som BackupWordPress Premium kunne gøre på en betalt basis. Klik her for en <a href="https://updraftplus.com/backupwordpress/?afref=744" title="sammenligning af plugin" target="_blank">fuld sammenligning</a>. Details
We no longer sell or support the paid add-ons (e.g. for backups to Dropbox and Google Drive). It's certainly a good idea to backup to cloud storage to protect against server-wide risks. For this we recommend <a href="https://updraftplus.com/?afref=744" title="UpdraftPlus WordPress Backups" target="_blank">UpdraftPlus WordPress Backups</a> which can do things for free BackupWordPress Premium could do on a paid basis. Click here for <a href="https://updraftplus.com/backupwordpress/?afref=744" title="plugin comparison" target="_blank">full comparison</a>.
References

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2019-06-19 17:09:31 UTC
Translated by:
Dennis Kron (ahjdp)
Priority of the original:
normal
Check the help tab to learn how to change where your backups are stored. Se under fanen hjælp for at få at vide, hvordan du ændrer, hvor sikkerhedskopierne er gemt. Details
Check the help tab to learn how to change where your backups are stored.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Added:
2019-06-19 17:09:31 UTC
Translated by:
Dennis Kron (ahjdp)
Priority of the original:
normal
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
Changes requested
With warnings
1 2 3 20

Export as