WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Stable (latest release): Slovak

Filter ↓ Sort ↓ All (47) Translated (47) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 4
Prio Original string Translation
Save Changes
Uložiť zmeny Details
Save Changes

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-17 21:41:47 UTC
Last modified:
2020-08-06 11:17:10 UTC
Translated by:
jaroslavlachkywordpress
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
normal
Options saved.
Nastavenia uložené. Details
Options saved.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-17 21:42:36 UTC
Last modified:
2020-08-06 11:17:10 UTC
Translated by:
jaroslavlachkywordpress
Approved by:
xKatka
Priority of the original:
normal
How much is this plugin worth to you? A suggested <a href="https://www.paypal.me/jsherk/10usd">donation of $10 or more</a> will help me feed my kids, pay my bills and keep this plugin updated!
Ako veľmi si vážite plugin? Navrhovaná čiastka <a href="https://www.paypal.me/jsherk/10usd">donation of $10 or more</a> nám pomôže nakŕmiť deti, zaplatiť účty, a udržať plugin v chode! Details
How much is this plugin worth to you? A suggested <a href="https://www.paypal.me/jsherk/10usd">donation of $10 or more</a> will help me feed my kids, pay my bills and keep this plugin updated!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-17 21:43:58 UTC
Last modified:
2020-09-18 07:35:21 UTC
Translated by:
jaroslavlachkywordpress
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
Uncheck to disable admin emails about users that have lost/changed their password.<br>This option is independent of the auto-login option, and will work regardless of the auto-login setting.
Zrušte začiarknutie políčka, ak chcete zakázať e-maily správcov o používateľoch, ktorí stratili / zmenili svoje heslo. <br> Táto možnosť je nezávislá od možnosti automatického prihlásenia a bude fungovať bez ohľadu na nastavenie automatického prihlásenia. Details
Uncheck to disable admin emails about users that have lost/changed their password.<br>This option is independent of the auto-login option, and will work regardless of the auto-login setting.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-18 07:42:27 UTC
Last modified:
2020-09-18 07:35:21 UTC
Translated by:
jaroslavlachkywordpress
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
Check to ENABLE admin notification email of users lost/changed passwords
Začiarknite políčko POVOLIŤ e-mailovú správu s upozornením správcu na stratené / zmenené heslá používateľov Details
Check to ENABLE admin notification email of users lost/changed passwords

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-18 07:42:59 UTC
Last modified:
2020-09-18 07:35:21 UTC
Translated by:
jaroslavlachkywordpress
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
Uncheck to disable admin emails about new user registrations.<br>This option is independent of the auto-login option, and will work regardless of the auto-login setting.
Zrušte začiarknutie políčka, ak chcete zakázať e-mailové upozornenia adminov o nových registráciách používateľov. <br> Táto možnosť je nezávislá od možnosti automatického prihlásenia a bude fungovať bez ohľadu na nastavenie automatického prihlásenia. Details
Uncheck to disable admin emails about new user registrations.<br>This option is independent of the auto-login option, and will work regardless of the auto-login setting.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-18 07:44:47 UTC
Last modified:
2020-09-18 07:35:21 UTC
Translated by:
jaroslavlachkywordpress
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
Check to ENABLE admin notification email of new user registrations
Zaškrtnite ak chcete, aby administrátor dostával emailové upozornenia o nových registráciách. Details
Check to ENABLE admin notification email of new user registrations

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-18 07:46:35 UTC
Last modified:
2020-09-18 07:35:21 UTC
Translated by:
jaroslavlachkywordpress
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
This option only works for English language.<br>For greater customization of message (for any language) I recommend you use a plugin that allows you to customize the new user welcome email.
Táto možnosť funguje iba v anglickom jazyku. <br> Pre väčšie prispôsobenie správy (pre akýkoľvek jazyk) odporúčame použiť doplnok, ktorý vám umožní prispôsobiť nový uvítací e-mail pre používateľa. Details
This option only works for English language.<br>For greater customization of message (for any language) I recommend you use a plugin that allows you to customize the new user welcome email.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-18 07:47:09 UTC
Last modified:
2020-09-18 07:35:21 UTC
Translated by:
jaroslavlachkywordpress
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
Check to change the text in new users welcome email from "set your password" to "change your password"
Zaškrtnite ak chcete zmeniť text v emaili pre novo registrovaných členov z "set your password" na "change your password" Details
Check to change the text in new users welcome email from "set your password" to "change your password"

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-18 07:48:08 UTC
Last modified:
2020-09-18 07:35:21 UTC
Translated by:
jaroslavlachkywordpress
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
OTHER INDEPENDENT OPTIONS
Ďalšie nezávislé možnosti. Details
OTHER INDEPENDENT OPTIONS

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-18 07:48:21 UTC
Last modified:
2020-09-18 07:35:21 UTC
Translated by:
jaroslavlachkywordpress
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
Uncheck for WordPress default behavior, which is to send new user an email with a Reset Password link they must click in order to set their password.<br>Currently this option does NOT check for strong passwords.<br>This option is independent of the auto-login option, and will work regardless of the auto-login setting.
Zrušte začiarknutie predvoleného správania programu WordPress, ktorým je poslať novému používateľovi e-mail s odkazom Obnoviť heslo, na ktorý musí kliknúť, aby si nastavil svoje heslo. <br> V súčasnej dobe táto MOŽNOSŤ však NEKONTROLUJE silu hesla. <br> Táto možnosť je nezávislá od možnosť automatického prihlásenia a bude fungovať bez ohľadu na nastavenie automatického prihlásenia. Details
Uncheck for WordPress default behavior, which is to send new user an email with a Reset Password link they must click in order to set their password.<br>Currently this option does NOT check for strong passwords.<br>This option is independent of the auto-login option, and will work regardless of the auto-login setting.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-18 07:49:32 UTC
Last modified:
2020-09-18 07:35:21 UTC
Translated by:
jaroslavlachkywordpress
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
Check to ENABLE Password required fields on new user registration form
Zaškrtnite ak chcete pridať políčko s HESLOM do registračného formulára Details
Check to ENABLE Password required fields on new user registration form

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-18 07:49:59 UTC
Last modified:
2020-09-18 07:35:21 UTC
Translated by:
jaroslavlachkywordpress
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
Check to ENABLE Last Name required field on new user registration form
Zaškrtnite ak chcete pridať povinné políčko PRIEZVISKO do registračného formulára Details
Check to ENABLE Last Name required field on new user registration form

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-18 07:50:33 UTC
Last modified:
2020-09-18 07:35:21 UTC
Translated by:
jaroslavlachkywordpress
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
This option is independent of the auto-login option, and will work regardless of the auto-login setting.
Táto možnosť je nezávislá od možnosti AUTOMATICKÉHO PRIHLÁSENIA a bude pracovať nezávisle od jeho nastavenia. Details
This option is independent of the auto-login option, and will work regardless of the auto-login setting.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-18 07:51:12 UTC
Last modified:
2020-09-18 07:35:21 UTC
Translated by:
jaroslavlachkywordpress
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
Check to ENABLE First Name required field on new user registration form
Zaškrtnite ak chcete pridať povinné políčko KRSTNÉ MENO do registračného formulára Details
Check to ENABLE First Name required field on new user registration form

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Added:
2020-07-18 07:51:25 UTC
Last modified:
2020-09-18 07:35:21 UTC
Translated by:
jaroslavlachkywordpress
Approved by:
Karol Voros (kavoros)
Priority of the original:
normal
1 2 3 4
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings

Export as