WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Translation of Development (trunk): Albanian

1 2 3 13
Filter ↓ Sort ↓ All (189) Untranslated (1) Waiting (0) Fuzzy (0) Warnings (0)
Prio Original string Translation
%s is not the latest version. You must update the plugin before you can use it. %s s’është versioni më i ri. Duhet ta përditësoni shtojcën, përpara se të mund ta përdorni. Details
%s is not the latest version. You must update the plugin before you can use it.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-28 10:16:09 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Your backup is from a PHP 5 but the site that you are importing to is PHP 7. This could cause the import to fail. Technical details: https://help.servmask.com/knowledgebase/migrate-wordpress-from-php-5-to-php-7/ Kopjeruajtja juaj është prej një instalimi me PHP 5, ndërsa sajti ku po importoni punon me PHP 7. Kjo mund të sillte dështimin e importimit. Hollësi teknike: https://help.servmask.com/knowledgebase/migrate-wordpress-from-php-5-to-php-7/ Details
Your backup is from a PHP 5 but the site that you are importing to is PHP 7. This could cause the import to fail. Technical details: https://help.servmask.com/knowledgebase/migrate-wordpress-from-php-5-to-php-7/

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-11-28 10:17:24 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Refreshing backup list... Po rifreskohet listë kopjeruajtjesh… Details
Refreshing backup list...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-08-06 11:46:21 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
<h3>Site could not be imported</h3><p>Please make sure that storage directory <strong>%s</strong> has read and write permissions.</p><p><a href="https://help.servmask.com/knowledgebase/invalid-file-permissions/" target="_blank">Technical details</a></p> <h3>Sajti s’u importua dot</h3><p>Ju lutemi, sigurohuni se drejtoria e depozitimeve, <strong>%s</strong>, ka leje leximi dhe shkrimi.</p><p><a href="https://help.servmask.com/knowledgebase/invalid-file-permissions/" target="_blank">Hollësi teknike</a></p> Details
<h3>Site could not be imported</h3><p>Please make sure that storage directory <strong>%s</strong> has read and write permissions.</p><p><a href="https://help.servmask.com/knowledgebase/invalid-file-permissions/" target="_blank">Technical details</a></p>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-08-06 11:49:26 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
<h3>Site could not be exported</h3><p>Please make sure that storage directory <strong>%s</strong> has read and write permissions.</p><p><a href="https://help.servmask.com/knowledgebase/invalid-file-permissions/" target="_blank">Technical details</a></p> <h3>Sajti s’u importua dot</h3><p>Ju lutemi, sigurohuni se drejtoria e depozitimeve, <strong>%s</strong>, ka leje leximi dhe shkrimi.</p><p><a href="https://help.servmask.com/knowledgebase/invalid-file-permissions/" target="_blank">Hollësi teknike</a></p> Details
<h3>Site could not be exported</h3><p>Please make sure that storage directory <strong>%s</strong> has read and write permissions.</p><p><a href="https://help.servmask.com/knowledgebase/invalid-file-permissions/" target="_blank">Technical details</a></p>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-08-06 11:49:20 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
<h3>Site could not be restored</h3><p>Please make sure that storage directory <strong>%s</strong> has read and write permissions.</p><p><a href="https://help.servmask.com/knowledgebase/invalid-file-permissions/" target="_blank">Technical details</a></p> <h3>Sajti s’u rikthye dot</h3><p>Ju lutemi sigurohuni se drejtoria e depozitimeve, <strong>%s</strong>, ka leje leximi dhe shkrimi.</p><p><a href="https://help.servmask.com/knowledgebase/invalid-file-permissions/" target="_blank">Hollësi teknike</a></p> Details
<h3>Site could not be restored</h3><p>Please make sure that storage directory <strong>%s</strong> has read and write permissions.</p><p><a href="https://help.servmask.com/knowledgebase/invalid-file-permissions/" target="_blank">Technical details</a></p>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-08-06 11:50:13 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
All-in-One WP Migration: Your current profile role does not have Export/Import capabilities enabled. <a href="https://help.servmask.com/knowledgebase/how-to-add-import-and-export-capabilities-to-wordpress-users/" target="_blank">Technical details</a> All-in-One WP Migration: Roli i tanishëm i profilit tuaj nuk ka të aktivizuara aftësitë Eksport/Import. <a href="https://help.servmask.com/knowledgebase/how-to-add-import-and-export-capabilities-to-wordpress-users/" target="_blank">Hollësi teknike</a> Details
All-in-One WP Migration: Your current profile role does not have Export/Import capabilities enabled. <a href="https://help.servmask.com/knowledgebase/how-to-add-import-and-export-capabilities-to-wordpress-users/" target="_blank">Technical details</a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-08-06 11:51:01 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
To choose a file please go inside the link and click on the browse button. Për të zgjedhur një kartelë, ju lutemi, shkoni brenda lidhjes dhe klikoni mbi butonin e shfletimit. Details
To choose a file please go inside the link and click on the browse button.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-06-09 09:08:33 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Delete backup Fshije kopjeruajtjen Details
Delete backup

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-06-09 09:08:48 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Restore backup Riktheje kopjeruajtjen Details
Restore backup

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-06-09 09:08:54 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Download backup Shkarkoje kopjeruajtjen Details
Download backup

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-06-09 09:09:28 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
» <a class="ai1wm-no-underline" href="%s" target="_blank">Save permalinks structure</a>.</strong> (opens a new window)<br />» <a class="ai1wm-no-underline" href="https://wordpress.org/support/view/plugin-reviews/all-in-one-wp-migration?rate=5#postform" target="_blank">Optionally, review the plugin</a>.</strong> (opens a new window) » <a class="ai1wm-no-underline" href="%s" target="_blank">Ruaj strukturë permalidhjesh</a>.</strong> (hapet në dritare të re)<br />» <a class="ai1wm-no-underline" href="https://wordpress.org/support/view/plugin-reviews/all-in-one-wp-migration?rate=5#postform" target="_blank">Në daçi, shqyrtoni shtojcën</a>.</strong> (hapet në dritare të re) Details
» <a class="ai1wm-no-underline" href="%s" target="_blank">Save permalinks structure</a>.</strong> (opens a new window)<br />» <a class="ai1wm-no-underline" href="https://wordpress.org/support/view/plugin-reviews/all-in-one-wp-migration?rate=5#postform" target="_blank">Optionally, review the plugin</a>.</strong> (opens a new window)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-07 09:50:41 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
"Restore" functionality is available in a <a href="https://servmask.com/products/unlimited-extension" target="_blank">paid extension</a>.<br />You could also download the backup and then use "Import from file". Funksioni "Rikthim" është i passhëm te një <a href="https://servmask.com/products/unlimited-extension" target="_blank">zgjerim me pagesë</a>.<br />Mundeni edhe të shkarkoni kopjeruajtjen dhe mandej të përdorni "Importo prej kartele". Details
"Restore" functionality is available in a <a href="https://servmask.com/products/unlimited-extension" target="_blank">paid extension</a>.<br />You could also download the backup and then use "Import from file".

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-07 09:51:50 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Finish Përfundoje Details

Meta

Status:
current
Date added:
2019-05-07 09:49:30 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
Click to set a label for this backup Klikoni që të caktohet një etiketë për këtë kopjeruajtje Details
Click to set a label for this backup

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-03-19 19:44:03 GMT
Translated by:
Besnik
Priority of the original:
normal
1 2 3 13
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
With Warnings

Export as

Skip to toolbar